BNM anunță concurs pentru postul vacant de inginer coordonator responsabil de controlul sunetului și imaginilor videoArticol adaugat de: Banca Națională a Moldovei

Atribuțiile de bază ale direcției pe domenii:

 • acces și calitate  gestiunea identității și asigurarea accesului securizat și autorizat la sistemul informațional al BNM, facilitarea utilizării serviciilor TIC, gestiunea relațiilor cu beneficiarii TIC, monitorizarea și raportarea acordurilor cu privire la prestarea serviciilor TIC;
 • consultanță, asistență și suport – asistență în utilizarea SI/TI, instruire utilizatori, deservire tehnică, asistență și suport IT în cadrul evenimentelor online/offline, gestiune relații cu suportul extern, gestiune și evidență echipamente TIC.

 Atribuții de bază:

 • Setarea, organizare și asigurarea controlului de sunet, lumini și imagne video în cadrul evenimentelor (întruniri, seminare, prezentări, briefing uri…) ofline cît și online;
 • Colaborarea eficientă cu Organizatorii Evenimentului, preluarea și rezolvarea solicitărilor acestora;
 • Acordarea asistenței și suportului IT necesar utilizatorilor pentru exploatarea optimă a aplicațiilor și echipamentelor pentru ședințele online și offline;
 • Înregistrarea și actualizarea în Knowledge Base a modului de interacțiune (ghiduri de exploatare) și soluțiilor la problemele cunoscute în utilizarea aplicațiilor și echipamentelor exploatate în mediille colaborative;
 • Instalarea, configurarea, optimizarea și mentenanța aplicațiilor, echipamentelor (componentelor și modulelor acestora) destinate organizării evenimentelor online/offline;
 • Asistență și servicii de instruire acordate utilizatorilor, consultare suport și soluționarea prin telefon și la distanță (Remote) a incidentelor utilizatorilor (HotLine – Help Desk) diagnosticarea și remedierea lor;
 • Efectuarea lucrărilor de înlocuire, instalare, configurare, optimizare și upgrade/downgrade a dispozitivelor și echipamentelor la solicitare autorizată;
 • Participarea, alături de echipele specializate, la instalarea și testarea echipamentelor și configurațiilor noi conform cerințelor producătorilor, cerințelor de exploatare aprobate și conform politicii de securitate a BNM;
 • Executarea eficientă și în termenii stabiliți a sarcinilor atribuite, astfel încât să contribuie la atingerea obiectivelor stabilite la nivel de direcție și sau departament;
 • implicarea activă și eficientă în toate activitățile direcției, în conformitate cu planurile de activitate aprobate cît și îndeplinirea altor sarcini la indicațiile Conducerii BNM, Directorului DTI și a șefului direcției.

 Cerințe minime obligatorii:

 • Studii superioare sau medii în domeniul tehnologiilor informaționale (în cazul deținerii studiilor medii e necesară experiență de minimum 1 an ca inginer de sunet sau domeniul TI: Soft/Hard Troubleshooting, Administrare a Sistemelor IT…);
 • Abilități de lucru în echipă; gândire ordonată și constructivă, perseverență, rezistență la efort, adaptabilitate la situații noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale; posedarea abilităților de comunicare eficientă verbală și în scris; abilități de întocmire calitativă a documentației metodologice și normative; de analiză și formulare a concluziilor;
 • Competențe lingvistice: limba română - fluent;
 • Responsabilitate, obiectivitate, receptivitate la idei noi, conduită morală și profesională înaltă, spirit de inițiativă, disponibilitate la schimbări, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, spirit de observație și tendință de dezvoltare profesională continuă.

  Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 • Media pentru examenul de licență și pentru anii de studii ≥ 8;
 • Competențe lingvistice: cunoașterea limbilor engleză și rusă;
 • Experiență ca inginer de sunet;
 • Cunoștințe privind utilizarea Aplicațiilor tip  OBS Studio/Camtasia/Movavi/DaVinci/Lightstream cît și Audacity/SoundForge/Adobe Audition, aplicațiilor de meeting online MS Teams, Zoom, Webex, Skype. Experiență de lucru cu echipamentele audio: Mixere, Amplificatoare, boxe active și passive, microfoane cu fir si fără. Experiență de lucru cu echipamente video: camere și obiective, echipament de capturare video, distribuire semnal;
 • Deținerea certificatelor, sau cunoașterea metodologiilor de referință în domeniul TIC (Microsoft, Adobe, Citrix, etc.);

!Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

 Termenul limită pentru depunerea CV-urilor este: 30 noiembrie 2022.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

telegram