AO HelpAge Moldova selectează un expert/ o expertă sau o companie pentru realizarea unui studiu de evaluare inițială și finală 

Servicii solicitate: servicii de elaborare metodologie, de colectare a datelor, de analiză și raportare a rezultatelor studiilor.

Locul: Moldova, Chișinău

Solicitant (angajator): HelpAge Moldova

Tipul de contract: Contract de prestare servicii pe durată determinată

Perioada de lucru estimată: februarie – martie 2024  și octombrie -noiembrie 2027 – numărul total al zilelor de prestare a serviciilor în perioadele menționată nu va depăși 35 de zile lucrătoare pentru fiecare perioadă.

HelpAge Moldova este parte a rețelei de organizații cu același nume, cu prezența în 85 țări din lume care lucrează cu și pentru persoanele vârstnice. Misiunea organizației este de a promova bunăstarea și incluziunea femeilor și bărbaților vârstnici, de a reduce sărăcia și discriminarea persoanelor vârstnice.

În cadrul Proiectului „Îmbunătățirea participării sociale a persoanelor în etate din Moldova prin dezvoltarea comunităților pilot prietenoase vârstnicilor” finanțat de Guvernul Federal Germania (BMZ), HelpAge Moldova își propune să contracteze un expert/o expertă sau companie pentru realizarea studiului de evaluarea inițială și finală, care să colecteze, în evaluarea inițială, informația de bază pentru a înțelege situația generală privind participarea socială a persoanelor în etate la viața comunității, existența serviciilor incluzive și accesul pentru vârstnici la acestea, perspectivele de dezvoltarea a unei comunități prietenoase vârstnicilor, etc. Pentru evaluarea finală, se propune evaluarea comparativă a impactului activităților proiectului. Proiectul se implementează în perioada decembrie 2023 – noiembrie 2027.

În contextul celor menționate, la concurs sunt invitați experți care pot realiza integral sarcina propusă sau companii ce au în domeniul de activitate realizarea de studii, sondaje sociologice, cercetări și analize pe domenii ce țin de contextul proiectului, în conformitate cu Termenii de Referință.

Dosarul va include:

  1. Oferta tehnică
  • Scrisoare de intenție în care se vor indica materiale realizate anterior, ca atașament sau adresă electronică de stocare (link), care sunt relevante sarcinii anunțate și pot servi drept dovadă a activității experților sau a companiei - rapoarte de analiză, studii, sondaje, altele. (volum nu mai mare de 2 pagini A4).
  • Conceptul de metodologie propusă pentru realizarea studiului de evaluare inițială, care va conține propunerea privind selectarea eșantionului, grupurile de populație țintă, instrumentele propuse pentru aplicare, logistica, colectarea și interpretarea datelor, analiza lor. La fel va conține planul de lucru cu indicarea sarcinilor completate/livrabilelor pe fiecare etapă sau activitate.
  • CV-ul expertului / expertei. În cazul companiei - descrierea succintă a activității desfășurate și Curriculum vitae (CV) a cel puțin 2 experți, care vor fi implicați în realizarea sarcinii.
  • Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice (doar pentru companii).
  1. Oferta financiară

Toate costurile pentru serviciile livrate incluse în ofertă vor fi prezentate în moneda națională (MDL) și va include inclusiv costurile net și total (cu toate taxele incluse), modalitatea de plată – persoană fizică, persoană juridică, alte. Se va indica la fel oferta cu detalierea costurilor pe unitate și total pe serviciu, inclusiv și pe tipuri de cheltuieli ( de ex. tipărire chestionare, transport, etc).

Termenul limită de depunere a dosarelor este 08 februarie 2024, ora 15:00.

Doar expertul/ agenția selectată va fi contactată! Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerație.

Dosarul poate fi expediat în format electronic la adresa de e-mail officehelpage@gmail.com cu titlu „Concurs studiu evaluare inițială BMZ” sau pe suport de hârtie prin poștă sau fizic la adresa: AO HelpAge International, Moldova, mun. Chișinău, MD-2005, str. Str. Bănulescu -Bodoni 57/1, of. 431.

Informații suplimentare puteți afla la nr. de tel.: 022 225098, 069 98 98 27, persoană de contact Nina Gutu.

Pentru mai multe detalii despre activitatea HelpAge vizitați www.helpage.md 

și https://www.facebook.com/HelpAge-International-Moldova-1566466053606733/