Keystone Human Services International Moldova

Misiunea organizației  Keystone Human Services International Moldova Association constă în promovarea şi dezvoltarea oportunităţilor   exprimate sub formă de  servicii de  consultanță,   asistență tehnică, servicii  directe  de  suport,  instruiri,  transmitere de bune practici, suport financiar şi administrativ în scopul sporirii gradului  de independenţă  și asigurării incluziunii sociale a persoanelor din Moldova care au nevoie de sprijin din cauza dizabilităţii, sărăciei, abandonului, instituţionalizării şi altor condiţii sociale adverse.

Titlul Articolului Data Publicării
Keystone Moldova anunță licitație deschisă pentru selectarea unei companii de furnizare a serviciilor de închiriere spațiu instruiri, alimentare și cazare (26 participanți per LOT) 15/09/2023
Конкурс по отбору проектных концепций по развитию социальных прачечных 25/05/2023
Concurs de selectare a conceptelor de proiect pentru dezvoltarea spălătoriilor sociale 25/05/2023
Keystone Moldova - Asistent social (Bălți) 04/04/2023
Public Call for Applications for Capacity Building and Sub-Granting in Gender Responsive Budgeting and resilience response 21/03/2023
Oportunitate pentru consolidarea capacităților OSC-urilor și acordarea de granturi în domeniul bugetării sensibile la gen și rezilienței la crize 21/03/2023
Termen extins. Keystone Moldova contractează servicii de consultanță care vor contribui la consolidarea competențelor profesionale ale personalului din cadrul Centrului multifuncțional de servicii sociale „O șansă” din or. Soroca 06/03/2023
Selectarea unui consultant care va realiza patru filme scurte 23/02/2023
Keystone Moldova contractează servicii de consultanță care vor contribui la consolidarea competențelor profesionale ale personalului din cadrul Centrului multifuncțional de servicii sociale „O șansă” din or. Soroca 15/02/2023
Keystone Moldova contractează servicii de consultanță care vor contribui la consolidarea competențelor profesionale ale OSC-urilor și ale specialiștilor din cadrul Serviciilor sociale „Echipă mobilă” Edineț, Cimișlia și Orhei 14/02/2023
Обьявление для отбора НПО, участвующих в обучающих семинарах по развитию планов коммуникаций и advocacy для продвижения социального предпринимательства на региональном уровне 13/02/2023
Anunț de selectare a ONG-urilor participante la atelierele de instruire în dezvoltarea planurilor de comunicare și advocacy pentru promovarea antreprenoriatului social la nivel local 13/02/2023
Keystone Moldova angajează Specialist comunicare/asistent de proiect 28/12/2022
Contribuie la dezvoltarea unui ”proof of concept” pentru o soluție inovatoare dedicată persoanelor cu deficiență de vedere 09/12/2022
Serviciile sociale de sprijin alimentar din țară vor beneficia de standarde minime de calitate 25/11/2022
Keystone Moldova - Фасилитатори підтримки рівних - Peer support facilitators (Termen extins) 25/11/2022
Keystone Moldova - Сімейні консультанти - Семейные консультанты - Family Consultants (Termen extins) 25/11/2022
Un nou Regulament-cadru va reglementa serviciile sociale de sprijin alimentar 18/11/2022
Keystone Moldova anunță licitaţie deschisă pentru selectarea unei companii de furnizare a serviciilor de închiriere spațiu instruri, alimentare și cazare participanți 23/09/2022
Masa rotundă privind necesitățile tinerilor și tinerelor cu oportunități reduse desfășurată la Ialoveni 23/09/2022
Keystone Moldova is looking for trainers to support Emergency Early Childhood Development Support for Ukrainian Refugees in partnership with EASPD and UNICEF. 19/09/2022
Keystone Moldova angajează o companie / un consultant care va presta cursuri de engleză corporative 16/09/2022
Keystone Moldova angajează un consultant pentru realizarea atelierelor cu părinții și pedagogii, în vederea diminuării fenomenului de bullying / cyberbullying 01/09/2022
Organizațiile societății civile contribuie la dezvoltarea economică și socială în țară 03/08/2022
Termen extins. Keystone Moldova angajează un consultant care va elabora Strategia de comunicare și Planul de acțiuni pentru schimbarea comportamentelor, atitudinilor și cunoștințelor în domeniul antreprenoriatului social 02/08/2022
Keystone Moldova angajează un consultant care va elabora Strategia de comunicare și Planul de acțiuni pentru schimbarea comportamentelor, atitudinilor și cunoștințelor în domeniul antreprenoriatului social 13/07/2022
Consultant(ă) pentru revizuirea/elaborarea curriculum-urilor și suporturilor de curs pentru specialiștii din cadrul serviciilor sociale „Asistență personală” și „Echipă mobilă” 07/07/2022
Scrisoare de Invitație la Licitația privind selectarea unui expert național în scopul elaborării pachetelor de servicii integrate pentru asigurarea incluziunii de calitate a copiilor cu dizabilități de vedere 30/06/2022
Termen Extins. Keystone Moldova contractează consultant pentru elaborarea unor modele inovative de funcționare a serviciilor de cantină socială 16/06/2022
Parteneriat transfrontalier pentru ghidarea în carieră incluzivă 25/05/2022
Keystone Moldova contractează un consultant pentru elaborarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciilor de cantină socială și a Standardelor minime de calitate 17/05/2022
Asociația Obștească „Alianța pentru Dolna” angajează specialiști pentru Serviciul social „Echipa mobilă” 08/05/2022
Caravana „Tranziția de la școală – la muncă” s-a desfășurat în trei regiuni din Republica Moldova 05/05/2022
Termen extins. Keystone Moldova lansează un concurs de oferte pentru achiziția echipamentului tehnic 17/03/2022
Keystone Moldova anunță concurs de angajare a unui(ei) consultant(e) pentru actualizarea conținutului unei platforme informaționale din domeniul dizabilității 11/03/2022
Termen extins: concurs de oferte de preț privind achiziția de aparate medicale, AO PRODOCS 07/03/2022
Termen Extins: AO "Alternative sociale" contractează agent economic pentru achiziționarea echipamentelor IT 25/01/2022
Termen Extins: AO "Alternative sociale" contractează agent economic pentru achiziționarea mobilierului 25/01/2022
Contractare expert/a pentru elaborarea curriculumului de instruire 30/12/2021
Contractare expert/a pentru elaborarea curriculumului de instruire 30/12/2021
Contractare expert/a pentru elaborarea curriculumului de instruire a profesioniștilor din componența echipelor multidisciplinare 30/12/2021
Termen extins: Concurs de selectare oferte comerciale privind servicii de transport persoane 21/12/2021
Termen extins pentru concurs de selectare a unui/unei consultant/e pentru revizuirea și elaborarea documentelor interne privind prestarea serviciului social pentru copii și tinerii cu necesități speciale 20/12/2021
Concurs de selectare a unui/unei consultant/e pentru revizuirea și elaborarea documentelor interne privind prestarea serviciului social pentru copii și tinerii cu necesități speciale 15/12/2021
Specialist în comunicare / asistent de proiect - Termen Extins 15/12/2021
Concurs de selectare oferte comerciale pentru servicii de transport de persoane 14/12/2021
Termen extins: Concurs pentru contractarea unui grup de experți/te (prestatori de servicii persoane fizice sau persoane JURIDICE) pentru dezvoltarea metodologiei de calcul a costului serviciilor sociale 13/12/2021
Centrul pentru Jurnalism Independent angajează coordonator/coordonatoare pe comunicare 14/07/2021
Asociația Keystone Moldova angajează consultant/ă pentru realizarea instruirii în managementul performantei 09/07/2021
Keystone Moldova vă invită la webinarul ”Egalitatea de gen și schimbările climatice” 02/07/2021
Keystone Moldova angajează consilier pentru Serviciului de asistență telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități 29/06/2021
Termen extins - Keystone Moldova contractează servicii de consultanță pentru organizațiile societății civile 28/06/2021
Primăriei Chișinău i-a fost recomandat ca în procesul de renovare a Grădinii Publice Ștefan cel Mare și Sfânt să asigure căi accesibile pentru toți vizitatorii 22/04/2021
Parteneriate transfrontaliere durabile pentru incluziunea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități 25/11/2020
Informații și suport 24 din 24 de ore pentru persoanele cu dizabilități și persoanele de suport la 080010808 16/11/2020
Echipament de protecție pentru 53 de organizații ale societății civile din Republica Moldova 08/10/2020
Baseline Study on social services for people with intellectual and psychosocial disabilities and for vulnerable children 04/09/2020