Anunțuri | Achiziții, Contractare Servicii

Filtru
Titlul Articolului Adăugat
Cerere de oferte pentru elaborarea unei animații despre grădinăritul urban 23/11/2021
“Extins”(prin relansare):Cerere de exprimare a interesului: Selectarea unei companii de consultanță pentru acordarea de servicii în scopul elaborării unui studiu privind managementul pășunilor comunale în Republica Moldova 04/11/2021
Licitație deschisă pentru Realizarea lucrărilor de intervenție asupra acoperișului, inclusiv constructivul din lemn existent al obiectivului si cele 3 turle ale bisericii ortodoxe din Republica Moldova cu Hramul ”Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din orașul 30/11/2021
RfQ21/02400: EU4MD/ Partial systematization of the rooms on the ground floor of the Cahul City Hall building for the implementation of One Stop Shop solutions 30/11/2021
Cerere de ofertă: servicii de machetare și tipar 30/11/2021
Anunț de lansare a licitației privind achiziționarea Tocător de resturi vegetale 30/11/2021
Extended deadline: Terms of Reference: Final evaluation report for the project “Going Organic through Innovation”, implemented by People in Need (PIN) 15/11/2021
Solicitare de oferta servicii video 29/11/2021
Extended submission deadline for RFQ # 2004-13 for Developing an Online System for Managing Petitions and Notifications Submitted by Court Users to Moldovan Courts. Moldova Model Court Initiative Project 29/11/2021
CEDA anunță selectarea unei companii de audit 26/11/2021
Request for expression of interest to participate in the Multiple Framework Agreement for Catering Services 28/11/2021
Servicii de Consultanță pentru Proiectarea, estimarea costurilor și supravegherea de autor pentru lucrări de reparație capitală a Unităților de Terapie Intensivă (UTI) 26/11/2021
Asociația Obștească Platforma Națională a Femeilor din Moldova (PNFM), lansează invitația de participare la concursul de achiziție pentru selectarea formatorului (trainerului) în organizarea unei serii de Ateliere de lucru cu femeile din regiunile Republi 23/11/2021
Asociația Obștească Platforma Națională a Femeilor din Moldova (PNFM), lansează invitația de participare la concursul de selectarea expertului pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare a PNFM pentru anii 2022 – 2025 și a Planului de acțiuni pentru anii 2 23/11/2021
A.O. Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs de oferte privind selectarea unui prestator de producere a unui film animat privind accesul la servicii și suportul oferit victimelor violenței în familie 25/11/2021
Cerere de ofertă pentru Servicii de Tipar Materiale Promotionale. Proiectul USAID „Instanțe Judecătorești Model” 25/11/2021
Reconstruction of the Stramosilor street in Tigheci commune, Leova raion Extended 08/11/2021
Reconstrucția străzii Strămoșilor din comuna Tigheci, raionul Leova Extins 08/11/2021
Tender cu privire la contractarea prestatorilor de servicii  instruire și consultanță 24/11/2021
Concurs de selectare a unei companii/agenții pentru elaborarea materialelor promoționale/informaționale 24/11/2021
Tender no. 91157636 for the procurement of IT equipment 24/11/2021
AO “Piligrim-Demo” объявляет открытый конкурс по отбору компании для оказания услуг программирования и развития IT 24/11/2021
Anunț de lansare a licitației privind achiziționarea Utilaj pentru încărcarea aparatelor de aer condiționat și Scanner pentru diagnostica mașinilor 24/11/2021
Prestare servicii de organizare a Festivalului transfrontalier al bunului gust și al educației în municipiul Orhei 23/11/2021
Asociația Obștească Platforma Națională a Femeilor din Moldova (PNFM) anunță concurs privind selectarea unui expert pentru elaborarea propunerii de politici privind abilitarea și participarea economică a femeilor în Republica Moldova 23/11/2021
Procurarea serviciilor de evidență contabilă pentru asociație 23/11/2021
Asociația Obștească Platforma Națională a Femeilor din Moldova (PNFM) anunță concurs privind selectarea unui expert pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Platformei Naționale a Femeilor din Moldova pentru anii 2022-2025 și a Planului de acțiuni pen 23/11/2021
Cerere de oferte pentru elaborarea unui studiu despre modele de administrare a unei grădini comunitare în orașul Chișinău 23/11/2021
AO CCF Moldova anunță tender pentru procurarea echipamentului IT (Laptop) 23/11/2021
WHO ITB 2021/EURO/MDA/0035: Provision of backup power supply (diesel generator) for the needs of the Regional District Vaccine Warehouses 23/11/2021
Tender no. 91157679 for the procurement of Pneumatics Equipment 23/11/2021
A.O. PNFM, lansează invitația de participare la concursul de achiziție selectarea unui expert pentru promovarea activităților legate de abilitarea și participarea economică a femeilor prin PR&comunicare, în conformitate cu termenii de referință 23/11/2021
Procurarea/elaborarea calendarului de perete trimestrial pentru anul 2022 22/11/2021
Extended submission deadline for RFQ # 2004-11 for Upgrade of the Integrated Case Management System for Moldova Justice Sector. Moldova Model Court Initiative Project 22/11/2021
Termen extins: A.O. Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs de oferte privind selectarea unei companii pentru prestarea serviciilor logisitice și de comunicare 22/11/2021
Solicitare ofertă de preț pentru rechizite de birotică. Proiectul USAID „Instanțe Judecătorești Model” 19/11/2021
Tender no. 91158151 for the procurement of equipment 19/11/2021
Tender no. 91158069 for the procurement of equipment 19/11/2021
Extended deadline: UNDP/MiDL project - Organization to implement the Migration and Local Development model in up to two communities from the left bank of the Nistru river 19/11/2021
Caritas Cehia achiziționează o Autogunoieră (tender) 18/11/2021
Asociația Obștească Platforma Națională a Femeilor din Moldova (PNFM) anunță concurs de selectare a ofertelor cu cel mai bun preț pentru procurare echipament IT, în cadrul proiectului tehnic „Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice 18/11/2021
CCI a RM solicită oferte de preț privind achiziționarea liniei de procesare a pomușoarelor și producerea de suc natural ce include utilaje și echipamente de prelucrare cu capacitatea de prelucrare 500-700 kg/oră 18/11/2021
Oferte de preț tehnica agricola 18/11/2021
Moldova Model Court Initiative Project: RFQ # 2004-15 for Provision of Strategic Planning Services 18/11/2021
Cerere de ofertă pentru executarea lucrărilor de modificare a platoului 18/11/2021
COLEGIUL "ALEXEI MATEEVICI" din Chișinău lansează anunțul de selectare a ofertei de procurare de echipament IT 18/11/2021
Cerere de ofertă pentru prestarea serviciilor de cenzorat Filialei Societății Române de Televiziune SRL 18/11/2021
Consulting services: EU expert of EU smart development initiatives and packaging – Edinet municipality, Republic of Moldova 18/11/2021
RfQ21/02397: EU4MD/ Procurement of IT equipment 17/11/2021
Cerere de oferte pentru servicii de evaluare a Proiectului ”Monitorizarea civică a Reformei Poliției în Moldova” 17/11/2021

Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă