Achiziție bunuri, Contractare Servicii

Filtru
Titlul Articolului Data publicării
AO ”Parteneriate pentru fiecare copil” solicită oferte comerciale pentru lucrări de construcție 20/09/2022
Asociația Obștească CCF Moldova- Copil, Comunitate, Familie deschide procesul de tender pentru selectarea agenților economici din domeniul serviciilor hoteliere, catering 20/09/2022
Terre des hommes Moldova anunţă concurs de selectare a unei companii de audit 20/09/2022
Austrian Development Agency - Visibility materials 20/09/2022
Anunț extins pentru contractarea serviciilor de consultanță pentru OSC și APL în procesul de oferire a asistenței umanitare femeilor și copiilor refugiați din Ucraina 20/09/2022
Diaconia anunță concurs de achiziție: vouchere ce pot fi schimbate pe produse alimentare/igienice 20/09/2022
Extinderea sistemului de iluminat public stradal în comuna Ruseștii Noi, raionul Ialoveni - Extins 20/09/2022
Extension of the public street lighting system in Rusestii Noi commune, Ialoveni raion - Extended 20/09/2022
Termen Extins! Cerere de ofertă pentru proiectarea si instalarea unui Cazan pe Biomasă 100kw 20/09/2022
Concurs oferte comerciale nr. 0922SOR pentru contractare servicii consultanță în domeniul protecției sociale a tinerilor (termen limită extins) 19/09/2022
Servicii de creare conținut de comunicare de informare 19/09/2022
COP repetat privind achiziționarea lucrărilor de construcție a rețelelor de distribuție a apei în s. Ciuciuleni, r. Hîncești 19/09/2022
Solicitare Oferte de Prețuri - Servicii transport/RFQ Nr.: EJ-22-09-19 19/09/2022
UN Women: Local company to provide support in organizing a communication campaign around the 16 Days of Activism against Gender-Based Violence under EVA Project, in Cahul and Ungheni regions (RFP/MDA30/2022/07063) 19/09/2022
CAPC/Invitație de participare repetată la licitația pentru procurarea echipamentului tehnic 16/09/2022
RFP-MESA-2022-006 “Drones for Transmission Line Monitoring” 16/09/2022
Cererea Ofertelor de Prețuri pentru achiziția Pubelelor destinate colectării deșeurilor nepericuloase menajere (repetat) 15/09/2022
Termen extins! A.O. „Centrul de Drept al Femeilor” solicită oferte de preț în vederea procurării de cărți în limba rusă 15/09/2022
Termen extins! A.O. „Centrul de Drept al Femeilor” solicită oferte de preț în vederea procurării de cărți în limba română 15/09/2022
Termen extins! A.O. „Centrul de Drept al Femeilor” solicită oferte de preț pentru procurarea jocurilor de dezvoltare și de societate 15/09/2022
Termen extins! A.O. „Centrul de Drept al Femeilor” solicită oferte de preț pentru procurarea rechizitelor școlare 15/09/2022
Invitație pentru prezentarea de oferte - procurare ambalaje (pungi zip) 15/09/2022
Concurs -Cursuri de formare și dezvoltare a competențelor și aptitudinilor pentru femeile refugiate 15/09/2022
Solicităm oferte de prețuri pentru servicii de deservire și organizare a unui eveniment 14/09/2022
Assessment on available services from private and public providers in the Republic of Moldova for the rehabilitation of victims of crime (IOM Moldova) 14/09/2022
Achiziție consumabile pentru birou 14/09/2022
UN Women: Local Cultural Organization/Theatre to support UN Women in the prevention and elimination of violence against women through innovative theatre performances (RFP/MDA30/2022/07040) 14/09/2022
A.O. „Social-Asist” inițiază procedura de achiziție și montare a terenului de joacă inclus în cadrul proiectului „Ludoteca - un serviciu socio-educațional de incluziune a copiilor de vîrstă preșcolară” din Cocieri 14/09/2022
Tender no. 83420031 for procurement of services to support the National Bureau of Statistics in performing the process of information collection for the nationalized SDG indicators (both time-series and metadata) 14/09/2022
Achiziționarea srviciilor de chirie auto 14/09/2022
Achiziții de echipament. Termen extins. GAL Calea Dropiei 14/09/2022
RFQ PR651008 - Provision of polling services for OSCE Mission to Moldova 13/09/2022
Tender no. 91163660 for the procurement of a minibus 13/09/2022
Procurarea aparatelor de cafea vending și espresoare de cafea 13/09/2022
Tender no. 91163659 for the procurement of 5 SUVs 13/09/2022
Furnizarea serviciilor turistice de organizare (transport tur-retur) a  deplasării la evenimentul de proiect în Grecia(Salonic) cu durata de 3 zile , pentru un grup de 6 persoane 13/09/2022
Invitație pentru prezentarea de oferte - procurare echipament tehnic 12/09/2022
Centrul Media pentru Tineri (CMT) solicită oferte de prețuri pentru servicii cazare, alimentare şi locaţie pentru desfășurarea unei instruiri pentru tineri 12/09/2022
Cerere oferta de preturi produse alimentare si igienice/vouchere 12/09/2022
Achiziții serviciile formatorilor pentru instruiri anti trafic 12/09/2022
Cerere de oferte pentru achiziționarea obiectelor de colectare a deșeurilor 12/09/2022
Anunţ pentru selectarea unei companii de audit 12/09/2022
UNICEF RFP 9177872, Study on Knowledge, Attitudes and Practices in Early Childhood Development and Care in the Republic of Moldova 12/09/2022
Cerere de ofertă - servicii de construcție a unui studiou de filmări 12/09/2022
Cerere de ofertă - servicii de construcție a unui studiou de filmări 12/09/2022
Termen extins. Cerere de ofertă - servicii de audit financiar 12/09/2022
A.O. „Social-Asist” anunță repetat contractarea serviciilor de la experți care au experiență în a instrui cadrele didactice/părinți în utilizarea Ludotecii în procesul educațional 12/09/2022
Tender cu privire la contractarea furnizorului de minitractoare- termen extins 09/09/2022
RFP: Waste Characterization Study and Evaluation of Moldova’s Prospects for Waste-to-Energy Production 09/09/2022
Solicitare oferta echipament Serviciul Social Echipa Mobila 10/09/2022