Centrul CONTACT

Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Moldova CONTACT,este o organizaţie nonguvernamentală independentă non-profit, ce contribuie la dezvoltarea societăţii civile din Republica Moldova prin oferirea serviciilor de informare şi consultanţă, instruire şi facilitare, granturi şi asistenţă tehnică.

Misiunea

Misiunea Centrului CONTACT constă în sprijinirea proceselor democratice din societate, edificarea societăţii civile prin încurajarea iniţiativei civice, promovarea şi realizarea ideilor unei societăţi deschise.

Pentru a realiza misiunea organizaţiei, ne-am propus să îndeplinim un şir de obiective.

Obiectivele

Sprijinim ideile grupurilor de iniţiativă, organizaţiilor neguvernamentale din ţara noastră care doresc o schimbare şi au curajul să-şi asume iniţiativa şi, prin programele noastre, le oferim posibilitatea să acţioneze pentru a realiza aceste schimbări.

  • Dezvoltarea şi consolidarea societăţii civile şi susţinerea proceselor de coalizare a organizaţiilor neguvernamentale în vederea promovării principiilor şi valorilor democratice în Republica Moldova.
  • Realizarea principiilor dezvoltării regionale, dezvoltării comunitare şi dezvoltării economice ca formă de implicare a membrilor comunităţilor în soluţionarea problemelor cu care ei se confruntă.
  • Promovarea conceptului de filantropie şi responsabilizare socială a businessului.
  • Sporirea participării obşteşti la viaţa publică şi consolidarea mediului de relaţii paşnice în zonele de conflict şi post-conflictuale ale Republicii Moldova.
  • Sprijinirea şi consolidarea cooperării transfrontaliere şi transnaţionale prin iniţiative comune locale şi regionale, schimb de experienţă, în conformitate cu valorile şi priorităţile europene (de integrare europeană).
  • Facilitarea implicării membrilor comunităţilor în procesul de dezvoltare economică locală.
Titlul Articolului Data Publicării
Invitație de participare: Training în domeniul de analiză și promovare a politicilor și advocacy 11/10/2021
Осенняя Академия 2021 «Автономии и децентрализованное управление» 27/09/2021
Academia de toamnă 2021 „Autonomii și guvernare descentralizată” 27/09/2021
Cerere de oferte de prețuri pentru achiziționarea materialelor promoționale 15/09/2021
Apel de propuneri de grant pentru inițiative de antreprenoriat social 09/09/2021
Solicitarea ofertei de prețuri pentru servicii de cazare, alimentare și sală de training 08/09/2021
Banii și ONG-urile: cum gestionăm corect resursele financiare 26/07/2021
Cerere de ofertă: servicii de elaborare a manualului de identitate vizuală 22/07/2021
Legea cu privire la organizațiile necomerciale - ce trebuie să cunoști 13/07/2021
Социальное предпринимательство: от идеи к делу 10/07/2021
Antreprenoriatul social: de la idee la cifre 10/07/2021
Concurs pentru selectarea unei companii în vederea elaborării unei Hărți interactive a ONG-urilor din Republica Moldova 02/07/2021
Termen extins. Concurs de selectare a unui expert/expertă sau grup de experți în elaborarea metodologiei și livrarea training-urilor online în programul „reSTART pentru ONG-urile din Republica Moldova” 29/06/2021
Consultații juridice și contabile gratuite pentru OSC-urile de pe ambele maluri ale râului Nistru 03/06/2021
Autoritățile din zona de securitate au prioritizat transparența bugetară 02/06/2021
Antreprenorii sociali din Republica Moldova au nevoie de un cadru legal favorabil 25/02/2021
EU4Youth contribuie la îmbunătățirea cadrului legal în domeniul antreprenoriatului social în R.Moldova 10/02/2021
INVITAȚIE: Conferinţa Naţională pentru Antreprenoriat Social, ediția a VI-a 09/02/2021
Consilierele la primul mandat contribuie la dezvoltarea comunității în care locuiesc 07/12/2020
Au învățat activismul, implicându-se. Povestea a trei lideri comunitari și cum reușesc să-și motiveze semenii 23/10/2020
Alte 10 inițiative locale vor fi susținute financiar în cadrul Programului de capacitare a consilierelor la primul mandat 23/10/2020
Muzeu în aer liber, restaurarea unei fântâni din secolul XIX și teatru de păpuși. Inițiativele pentru dezvoltarea localității a trei finaliste din cadrul „Academiei Liderului Comunitar” 21/10/2020
17 inițiative locale vor fi susținute financiar în cadrul Programului de capacitare a consilierelor la primul mandat 15/10/2020
Academia Liderului Comunitar: lista câștigătorilor concursului de activități practice 08/10/2020
Filantropia în Covid-19: unde și cum au fost direcționați banii? 31/07/2020
200 de consiliere la primul mandat vor avea parte de un program de instruire în domeniul APL și egalității de gen 17/06/2020
Academia Liderului Comunitar a dat startul instruirilor 21/05/2020
Apel Public privind necesitatea unor măsuri pentru colectarea și gestionarea eficientă a donațiilor în perioada de criză 30/04/2020
Centrul Contact lansează Academia Liderului Comunitar 12/03/2020
Cetățenii sunt mai implicați, iar autoritățile locale mai transparente 05/02/2020
Ten localities where transparency is a priority 27/01/2020
10 localități în care transparența este o prioritate 24/01/2020
A fost lansat Studiul privind Contractarea Socială 05/11/2019
Dezbateri publice electorale desfășurate cu succes 01/11/2019
Învață să dăruiești alături de Platforma pentru Dezvoltarea și Promovarea Filantropiei în Republica Moldova 31/10/2019
Dezbateri publice electorale la Cimișlia 09/10/2019
Cetățeni informați – alegători activi și motivați 07/10/2019
Thirty mini-grants in the field of LPA transparency in process of implementation 04/10/2019
S-a dat startul proiectului ”Votează activ! Votează conștient!” 24/09/2019
În premieră pentru Republica Moldova - Gala transparenței locale și-a desemnat premianții! 17/09/2019
Activități în derulare a Campaniei de Promovare și Dezvoltare a Filantropiei 19/08/2019
A fost creată Platforma pentru Dezvoltarea și Promovarea Filantropiei în Republica Moldova 19/07/2019
Sporirea transparenței în 10 localități din Republica Moldova 17/05/2019
Developing philanthropy - in the spotlight of the civil society 15/04/2019
Thirty mini-grants in the field of LPA transparency in process of implementation 15/04/2019
Dezvoltarea filantropiei - în vizorul societății civile 12/04/2019
30 de minigranturi în domeniul transparenței APL în proces de realizare 09/04/2019
În 7 circumscripții electorale uninominale au avut loc dezbateri publice 21/02/2019
Dezbateri publice electorale la Căușeni 08/02/2019
Moldova la 24 ani: Cine suntem? Incotro mergem? 03/01/2019
Centrul CONTACT lansează Ghidul de transparență în activitatea autorităților publice locale 03/01/2019
30 mini-grants in the field of increasing transparency have been signed 17/12/2018
30 de miniproiecte în domeniul sporirii transparenței APL au fost susținute 17/12/2018
Centrul CONTACT prezintă Studiul ”Transparența administrației publice locale în Republica Moldova” 06/12/2018
Centrul CONTACT lansează Ghidul cetățeanului activ 04/12/2018
Toma Necredinciosul crede în alegeri libere și corecte 28/11/2018
Десять населённых пунктов страны улучшают диалог между гражданами и местной администрацией 06/11/2018
Ten localities of Moldova aim to improve dialogue between citizens and local administration 06/11/2018
Zece localități din țară îmbunătățesc dialogul între cetățeni și administrația locală 06/11/2018
Pentru o alegere liberă și conștientă! 05/11/2018
Citizens’ interest in becoming involved in public life of communities is at low level, study 01/11/2018
Заинтересованность граждан в участии в общественной жизни местных сообществ является низкой, исследование 01/11/2018
Interesul cetățenilor în implicarea în viața publică a comunităților este scăzut, studiu 01/11/2018
130 de membri ai societății civile din 10 localități instruiți în scrierea cererilor de finanțare 04/09/2018
Increasing Local Government Transparency through participatory policies in the Republic of Moldova 19/07/2018
10 localități beneficiare ale proiectului își elaborează planul local de aprofundare a transparenței și asigurare a accesului cetățenilor 18/07/2018
O nouă rundă de discuții despre "Viitorul filantropiei în Moldova” 28/06/2018
Launching conference of the project “Increasing Local Government Transparency through participatory policies in the Republic of Moldova” 19/06/2018
Conferinţa de lansare a proiectului „Sporirea transparenţei administraţiei publice locale în Republica Moldova prin implementarea politicilor participative” 15/06/2018
Transparența administrației publice locale în Republica Moldova prin implementarea politicilor participative. 01/02/2018
UTA Găgăuzia înregistrează un nivel scăzut de dezvoltare a societății civile 03/10/2017

Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă