Centrul CONTACT anunță concurs privind selectarea unui expert/unei experte pentru realizarea studiului de tip „desk research” privind activitatea economică a organizațiilor non-profit (ONG) din MoldovaTermeni de referință

Centrul CONTACT este o platformă activă de resurse, analiză, advocacy, dezbateri și comunicare pentru oameni activi, lideri/lidere comunitari și organizațiile societății civile care vor să contribuie la dezvoltarea unei societăți civile puternice, credibile și influente cu un grad înalt de participare a femeilor și bărbaților și cu autorități publice transparente și responsabile.

Scopul cercetării: Analiza activității economice a organizațiilor non-profit (ONG) în Moldova pentru identificarea stării actuale, a oportunităților și obstacolelor, precum și elaborarea recomandărilor pentru îmbunătățirea sustenabilității lor financiare.

Obiectivele cercetării:

 • Analiza ponderii și importanței activităților economice ca sursă de venit pentru OSC-urile din Republica Moldova;
 • Revizuirea cadrului normativ care reglementează activitatea economică a ONG-urilor din Moldova, inclusiv impozitarea, raportarea, înregistrarea și licențierea;
 • Analiza comparativă a practicilor internaționale;
 • Studierea modelelor existente de activitate economică a ONG-urilor, inclusiv analiza avantajelor și dezavantajelor fiecărui model;
 • Analiza practicilor de succes (2-3) ale ONG-urilor care desfășoară eficient activități economice și Identificarea factorilor care contribuie la succesul lor;
 • Identificarea problemelor și a barierelor cheie în desfășurarea activității economice a ONG-urilor;
 • Elaborarea recomandărilor pentru îmbunătățirea activității economice a ONG-urilor inclusiv prin elaborarea propunerilor de modificare și completare a cadrului normativ pentru a îmbunătăți condițiile activității economice a ONG-urilor.

Metodele cercetării:

 • Analiza documentelor normative;
 • Analiza rapoartelor și a publicațiilor referitoare la ONG-uri;
 • Analiza datelor din surse deschise (site-uri web, baze de date, date statistice oficiale);
 • Analiza comparativă cu practica internațională;
 • Alte metode de analiză a datelor.

Etapele desfășurării cercetării:

 • Etapa pregătitoare;
 • Colectarea datelor;
 • Analiza datelor;
 • Pregătirea raportului și a recomandărilor.

Rezultatele așteptate:

 • Un raport privind starea actuală a activității economice a ONG-urilor din Moldova cu identificarea problemelor și barierelor cheie;
 • Recomandări pentru îmbunătățirea activității economice și creșterea sustenabilității financiare a ONG-urilor;
 • Volumul documentului (raportului) nu va depăși 15 pagini.

Perioada de realizare studiului este 15 iunie – 15 iulie 2024.

 

Calificări și experiență

La concurs pot sa participe experți/experte din Republica Moldova, care au cel puțin 3 ani de experiența în furnizarea serviciilor similare pentru organizațiile societății civile, proiecte și donatori.

Depunerea ofertelor

Ofertele vor fi transmise în format electronic la adresă de email: info.ong.contact@gmail.com până pe data de 7 iunie 2024, ora 18:00 cu mențiunea Ofertă studiu în subiectul emailului.

Ofertele vor include următoarele documente:

 1. CV-ul ofertantului și scrisoarea de motivare în care este prezentată experiența în furnizarea serviciilor similare pentru organizațiile societății civile, proiecte și donatori;
 2. Cel puțin două referințe ori scrisori de recomandare care să confirme capacitățile ofertantului;
 3. Oferta tehnică care să includă un draft estimativ de program de lucru (număr de zile) pentru realizarea sarcinilor descrise în prezentul document și viziunea succintă a ofertantului privind realizarea studiului.

Evaluarea ofertelor se va face conform următoarelor criterii:

Criteriu

Scor maxim

1. Experiența de cel puțin 3 ani în domeniul economic și/sau nonprofit, precum și în domeniul proiectelor internaționale și naționale în beneficiul OSC-urilor și partenerilor de dezvoltare, demonstrată de CV, scrisoare de motivare și 2 referințe ori scrisori de recomandare (15 puncte),

2. Oferta tehnică (15 puncte)

30

Oferta de preț

70

TOTAL

100

Întrebările cu privire la condițiile de desfășurare a concursului de oferte adresați-le în scris la: info.ong.contact@gmail.com până la data de 6 iunie 2024, ora 17:00 cu mențiunea Clarificări studiu în subiectul emailului sau la telefonul 068386664.