Promo

Unitatea Consolidata pentru Implementarea Proiectelor Fondului International pentru Dezvoltarea Agricola (UCIP-IFAD)

Titlu Data Publicării
Servicii privind elaborarea studiului analitic privind barierele și constrângerile cu care se confruntă autoritățile publice locale și întreprinderile agricole în vederea înființării/ reabilitării perdelelor forestiere de protecție /silvo-pomicole 08/11/2019
Servicii privind elaborarea studiului/lor expres a ofertei de piață pentru utilaje eligibile inclusă în componenta de grant „Măsuri de adaptare a sistemelor de producere agricolă la schimbările climatice, cu finanțare din Proiectul de Reziliență Rurală” 08/11/2019
Cerere de exprimare a interesului: Servicii de colectare anuală a datelor de la beneficiarii Programului Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă 07/11/2019
Cerere de exprimare a interesului: Servicii de colectare anuală a datelor de la beneficiarii Programului Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă 07/11/2019
Elaborarea Studiilor de Fezabilitate pentru proiectele de infrastructură depuse la concurs de grupurile-client pentru finanțare în 2019 (companii de consultanță) 03/10/2019
Construcția drumului din beton asfaltic cu lungimea de 1.2 km din s. Cioburciu, r-nul Ștefan Vodă 17/09/2019
”Extins 23.09.19”Invitație la concurs: lucrări civile privind amenajarea pieței agricole din s. Geamăna, raionul Anenii Noi 16/09/2019

Promo