Promo

Asociaţia pentru Abilitarea Copilului şi Familiei "AVE Copiii"

Oferă plasament și reabilitare copiilor orfani sau rămași fără îngrijirea părinților. Abilitează copiii plasați și părinții/ îngrijitorii lor cu competențe de viață independentă: gestionarea gospodăriei, a resurselor, a relațiilor intra-familiale și comunitare, etc. Organizează întâlniri cu părinții care sunt în proces de abandon al copiilor și cu cei care și-au abandonat copiii, în scopul prevenirii separării copiilor de familie, cât și a reintegrării lor familiale și sociale. Colaborează cu

Titlu Data Publicării
AO ”AVE Copiii” - concurs pentru suplinire a funcției de Asistent Social 04/11/2019
AO ”AVE Copiii” - concurs pentru suplinire a funcției de Animator Socio-Educativ 04/11/2019
AO ”AVE COPIII” anunţă concurs de selectare a unei companii de audit în vederea efectuării auditului financiar al Asociației pentru anul 2019 04/11/2019

Promo