Concurs de selectare a unui expert/expertă sau grup de experți în consolidarea capacităților a 10 Întreprinderi Sociale

Concurs de selectare a unui expert/expertă sau grup de experți în consolidarea capacităților a 10 Întreprinderi Sociale

Context: Începând cu 1 ianuarie 2022, cu susținerea financiară a Uniunii Europene și cofinanțarea din partea Suediei, Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul Contact și Keystone Moldova implementează proiectul „Valorificăm potențialul societății civile pentru promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului social în Moldova”. Proiectul are drept scop de a abilita organizațiile societății civile (OSC-uri) din R. Moldova să se angajeze în crearea de întreprinderi sociale, care vor contribui la creșterea economică durabilă a comunităților.

Una dintre activitățile proiectului presupune susținerea inițierii sau dezvoltării a 10 Întreprinderi Sociale de pe ambele maluri ale râului Nistru. Întreprinderile Sociale sunt create sau dezvoltate prin intermediul granturilor, oferite de Fundația Est-Europeană, cu sprijinul Uniunii Europene și al Suediei, în cadrul concursului de granturi pentru susținerea activităților de antreprenoriat social, în cadrul căruia sunt susținute următoarele activități: 

 • Crearea întreprinderilor sociale viabile și profitabile, care vor asigura reinvestirea profitului în afacerea de antreprenorial social până la atingerea pragului optim de rentabilitate. Ulterior, profitul va fi direcționat spre susținerea directă a grupurilor defavorizate și soluționarea problemelor sociale asociate cu aceste grupuri. Ideea de afacere trebuie să răspundă unei nevoi sociale persistente în comunitate/regiune și va conduce la soluționarea acesteia sau în carul întreprinderii vor fi angajate persoane din categorii defavorizate (persoane cu necesități speciale, femei din spațiul rural, tineri șomeri, minorități etnice, persoane eliberate din instituțiile de detenție, etc.) 
 • Dezvoltarea întreprinderilor sociale care aduc beneficii directe grupurilor defavorizate, ca exemplu persoane cu necesități speciale, femei din spațiul rural, tineri șomeri, minorități etnice, persoane eliberate din instituțiile de detenție, etc. sau soluționează problemele sociale asociate cu aceste grupuri. 

Concept: Pentru a sprijini dezvoltarea întreprinderilor sociale în cadrul acestui proiect, Centrul CONTACT anunță concurs pentru selectare a unui/ei expert/e sau grup de experți/e în consolidarea capacităților personalului celor 10 Întreprinderi Sociale în următoarele subiecte: cadrul legislativ pentru antreprenoriatul social; planul de afaceri social, managementul și etica unei întreprinderile sociale; managementul financiar; marketing digital și comerț electronic.

Sarcini:

Expertul/a sau echipa de experți/te va presta servicii de formare și consultanță, prin dezvoltarea agendei detaliate de instruire (metodologie) și suportului de curs ținând cont de următoarele subiecte și detalii:

 1. Cadrul legislativ pentru antreprenoriatul social – format de lucru online, (2 seminare cu durata de 1 zi, unul in română pentru reprezentanții de pe malul drept al râului Nistru și unul în rusă pentru reprezentații de pe malul stâng al râului Nistru). Instruirile vor viza problematica majoră a înregistrării întreprinderilor sociale, activitatea și rolul Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social, beneficiile înregistrării întreprinderilor sociale și provocările.
 2. Planul de afaceri, managementul și etica unei întreprinderile sociale – format de lucru fizic, (2 ateliere (RO/RU) de 2 zile) – instruirea va fi axată pe ajustarea planurilor de afaceri, părțile slabe și tari ale planurilor de afaceri deja existente, iar ziua 2 se va concentra pe managementul calitativ al unei afaceri și standardele etice pentru lucru cu angajații și clienții, în special persoanele cu nevoi speciale și alte categorii defavorizate. Programul va include atât aspecte teoretice, cât și exerciții practice, pentru întărirea informației acumulate.
 3. Managementul financiar – format de lucru fizic, (2 ateliere (RO/RU) de 2 zile) – în cadrul atelierelor va fi prezentată importanța planificării și evidenței financiare   în   cadrul   întreprinderii   sociale,   explicarea   situației   pierderilor   și   profiturilor întreprinderilor sociale într-o manieră accesibilă și ușor de înțeles pentru personalul întreprinderilor sociale, aspecte fiscale, inclusiv impozitele locale și publice, structura bilanțului și a situațiilor financiare, modul de calcul al costului produsului/serviciului, etc.
 4. Marketing digital – format de lucru fizic, (2 ateliere (RO/RU) de 1 zi) – în cadrul atelierelor va fi prezentată importanța digitalizării afacerilor. În acest sens, atelierul va conține informații despre branding-ul online și cunoștințe de bază despre cum să înființezi o afacere pe rețelele de socializare, etc.
 5. Comerț electronic - format de lucru fizic, (2 ateliere (RO/RU) de 1 zi) - atelierul va prezenta conceptul și noțiunea de comerț electronic, tipurile de comerț  electronic,  elementele  constitutive  necesare  în  comerțul  electronic,  aspectele  legislative  și aspectele pe care trebuie să le cunoască organizația care dorește să înființeze un comerț electronic.

Notă. Instruirile se vor desfășura în perioada: aprilie-octombrie 2023 și vor avea asigurată traducere simultană română-rusă, rusă-română sau după caz instruirile vor fi organizate într-o singură limbă română sau rusă.

Condiții de participare:

Atenție! Un expert/expertă sau grup de experți poate aplica pentru unul sau mai multe loturi, inclusiv toate 4 loturi, după cum urmează:

 • Lot 1: Elaborarea metodologiei de instruire și livrarea a 2 zile de training (format online) pentru subiectul: Cadrul legislativ pentru antreprenoriatul social (1 zi specificul pentru malul drept/1 zi specificul pentru malul stâng al râului Nistru);
 • Lot 2: Elaborarea metodologiei de instruire și livrarea a 4 zile de training (format fizic) pentru subiectele: Planul de afaceri, managementul și etica unei întreprinderile sociale (4 zile: 2 zile RO mal drept, 2 zile RU mal stâng al Nistrului),
 • Lot 3: Elaborarea metodologiei de instruire și livrarea a 4 zile de training (format fizic) pentru subiectul: Managementul financiar(4 zile: 2 zile RO mal drept, 2 zile RU mal stâng al Nistrului);
 • Lot 4: Elaborarea metodologiei de instruire și livrarea a 4 zile de training (format fizic) pentru subiectele: Marketing digital (2 zile: 1 zi RO mal drept, 1 zi RU mal stâng al Nistrului), Comerț electronic (2 zile: 1 zi RO mal drept, 1 zi RU mal stâng al Nistrului).

Sarcini de lucru pentru expert/expertă sau grup de experți:

 • Elaborarea metodologiei de instruire, conform celor 4 loturi propuse;
 • Elaborarea design-ului de training și al agendei de instruire pentru cele 4 loturi, luând în calcul durata de instruire pentru fiecare subiect (minim 6 ore/zi);
 • Propunerea/elaborarea de instrumente și metode de bază pentru formarea și dezvoltarea competențelor participanților în domeniile relevante;
 • Elaborarea chestionarelor de evaluare inițială și finală a cunoștințelor participanților;
 • Elaborarea unui suport de curs pentru participanți;
 • Livrarea programului în limba română, cu traducere simultană în limba rusă;
 • Elaborarea unui raport pentru fiecare subiect de instruire cu includerea recomandărilor generale;

Livrabile, produse și termeni conform loturilor:

Nr.

Lotul

Produsele

Perioada de livrare

1.    1.

Lot 1: Elaborarea metodologiei de instruire și livrarea a 2 zile de training (format online) pentru subiectul: Cadrul legislativ pentru antreprenoriatul social (1 zi specificul pentru malul drept/1 zi specificul pentru malul stâng al râului Nistru);

- Metodologia de instruire (agenda desfășurată) pentru subiectul cadrul legislativ pentru antreprenoriatul social malul drept al râului Nistru;

- Metodologia de instruire (agenda desfășurată) pentru subiectul cadrul legislativ pentru antreprenoriatul social malul stâng al râului Nistru (regiunea Transnistreană);

Aprilie-Mai 2023

-       Agenda și suportul de curs pentru subiectele instruirilor conform metodologiei aprobate

Mai 2023

-       Livrarea instruirilor pentru fiecare subiect  (total 2 zile online RO/RU)

Mai 2023

2.    2.

Lot 2: Elaborarea metodologiei de instruire și livrarea a  4 zile de training (format fizic) pentru subiectele: Planul de afaceri, managementul și etica unei întreprinderile sociale (4 zile: 2 zile RO mal drept, 2 zile RU mal stâng al Nistrului),

- Metodologia de instruire Planul de afaceri, managementul și etica unei întreprinderile sociale (agenda desfășurată) pentru subiectul elaborarea planului de afaceri pentru întreprinderile sociale RO – 2 zile fizic;

- Metodologia de instruire Planul de afaceri, managementul și etica unei întreprinderile sociale (agenda desfășurată) pentru subiectul elaborarea planului de afaceri pentru întreprinderile sociale RU – 2 zile fizic;

Iunie 2023

-       Agenda și suportul de curs pentru subiectul elaborarea planului de afaceri pentru întreprinderile sociale

Iunie 2023

-       Livrarea instruii (4 zile)

Iunie 2023

3.    3.

Lot 3: Elaborarea metodologiei de instruire și livrarea a  4 zile de training (format fizic) pentru subiectele: Managementul financiar(4 zile: 2 zile RO mal drept, 2 zile RU mal stâng al Nistrului);

Metodologia de instruire Managementul financiar (agenda desfășurată) pentru subiectul managementul financiar RO– 2 zile fizic;

Metodologia de instruire Managementul financiar (agenda desfășurată) pentru subiectul managementul financiar RU – 2 zile fizic;

Septembrie 2023

Agenda și suportul de curs pentru subiectul elaborarea planului de afaceri pentru întreprinderile sociale

Septembrie 2023

Livrarea instruirilor (4 zile)

Septembrie 2023

4.    4.

Lot 4: Elaborarea metodologiei de instruire și livrarea a 4 zile de training (format fizic) pentru subiectele:

Marketing digital (2 zile: 1 zi RO mal drept, 1 zi RU mal stâng al Nistrului)

Comerț electronic (2 zile: 1 zi RO mal drept, 1 zi RU mal stâng al Nistrului);

Metodologia de instruire (agenda desfășurată) pentru subiectul marketing digital 2 zile: 1 zi RO mal drept, 1 zi RU mal stâng al Nistrului)

Metodologia de instruire (agenda desfășurată) pentru subiectul comerț electronic 2 zile: 1 zi RO mal drept, 1 zi RU mal stâng al Nistrului)

Octombrie 2023

-       Agenda și suportul de curs pentru ambele subiecte;

Octombrie 2023

-       Livrarea instruirilor pentru fiecare subiect (4 zile)

Octombrie 2023

Cerințe față de expert/expertă sau grup de experți:

 • Studii universitare licență și/sau master în domeniul de referință;
 • Cel puțin 3 ani de experiență în calitate de expert/trainer în domeniile de referință;
 • Abilități de facilitare a activităților, comunicare eficientă și relaționare, lucru în echipă, cunoștințe și abilități de utilizare a calculatorului (Excel, Word, Power Point);
 • Să cunoască limba română și rusă (obligatoriu);
 • Atitudini/comportament: responsabilitate, punctualitate, flexibilitate și diplomație.

Criterii de selecție:

 • Calificările și experiența solicitantului în domeniu solicitat (40 punte);
 • Calitatea notei metodologice propuse pentru programul de consolidare a capacităților (30 puncte);
 • Oferta financiară cu cel mai bun preț, conform modelului solicitat (30 puncte).

Procedura de aplicare și de selectare:

Persoanele/companiile interesate sunt încurajate să depună personal sau prin e-mail dosarul, care să conțină:

 1. Prezentarea cuprinsului metodologiei, care să includă agenda conform subiectului și lotului/loturilor selectate;
 2. CV-ul/urile expertului/echipei de experți, care să includă experiența în realizarea sarcinilor similare;
 3. Link-uri utile și alte materiale utile;
 4. Oferta financiară în EUR Net per zi, pentru serviciile oferite, conform tabelului de mai jos pentru fiecare LOT aparte:

Serviciu

Nr. zile

Preț în EUR Net per zi

(TVA 0 pentru companii)

Preț total EUR Net

(TVA 0 pentru companii)

Elaborarea metodologiei, agendei și suportului de curs conform lotului

     

Livrare de training inclusiv prezentare raportului)

     

Dosarul va fi expediat către adresa de email: info.ong.contact@gmail.com cu mențiune la subiect: Expert/expertă sau grup de experți pentru capacitare IS.

Termenul limită de prezentare a dosarului este 27 martie 2023.

Pentru informații suplimentare: Liliana Porumb, Coordonatoare de proiect sau Anișoara Bezărău, Asistentă de proiect. Tel: 22233947, 068386664.

Notă: În procesul de selecție, Centrul CONTACT nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților/candidatelor. Centrul CONTACT oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități