Concurs de selectare a unui expert/expertă sau grup de experți pentru poziția de consultant/consultantă a 10 Întreprinderi Sociale din Republica MoldovaContext: Începând cu 1 ianuarie 2022, cu susținerea financiară a Uniunii Europene și cofinanțarea din partea Suediei, Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul Contact și Keystone Moldova implementează proiectul „Valorificăm potențialul societății civile pentru promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului social în Moldova”. Proiectul are drept scop de a abilita organizațiile societății civile (OSC-uri) din R. Moldova să se angajeze în crearea de întreprinderi sociale, care vor contribui la creșterea economică durabilă a comunităților.

În procesul de desfășurare a proiectului, a fost identificată nevoia de oferire a suportului sub formă de consultații în dezvoltarea a 10 Întreprinderi Sociale de pe ambele maluri ale râului Nistru, create și dezvoltate prin intermediul granturilor pentru susținerea activităților de antreprenoriat social, oferite de Fundația Est-Europeană, cu sprijinul Uniunii Europene și al Suediei. 

Pentru a sprijini dezvoltarea întreprinderilor sociale, Centrul CONTACT anunță concurs pentru selectare a unui/ei expert/e sau grup de experți/e, care vor presta servicii de consultanță individuală celor 10 Întreprinderi Sociale în următoarele domenii: cadrul legislativ pentru antreprenoriatul social; managementul financiar; managementul afacerii; marketing și comunicare.

Sarcini pentru expertul/a sau grupul de experți care va presta servicii de consultanță individuală și suport informațional, ținând cont de următoarele domenii explicative:

 1. Cadrul legislativ pentru antreprenoriatul social
 • ajustarea politicilor interne ale întreprinderii, conform actelor normative în vigoare;
 • acreditarea programelor de studii pentru copii în domeniul IT;
 • suport în procesul de evaluare a situației și aplicare, inclusiv elaborarea documentației, a noilor reglementări din domeniul HACCP (Analiza riscurilor și Punctele Critice de Control) și trasabilitate în unitățile de alimentație publică;
 1. Managementul financiar
 • suport în managementul financiar al unei întreprinderi sociale;
 • mentorat în stabilirea parteneriatelor între organizații de diferite tipuri, colectarea de fonduri și atragerea de investiții în proiectele existente pentru creșterea economică a întreprinderii;
 • consultant în contabilitate și gestiune financiară, care va ajuta la ajustarea calculelor, stabilirea obiectivele și indicatorii financiari, cum ar fi pragul de rentabilitate, profitabilitatea, ieșirea pe profit;
 • construirea unui model matematic, care să ia în considerare specificul producției (domeniul alimentar) și al vânzărilor pentru a planifica și monitoriza pragul de rentabilitate, costurile fixe și variabile și marjele de profit ale producției;
 1. Managementul afacerii
 • identificarea și atragerea beneficiarilor la serviciile prestate de întreprindere; 
 1. Marketing și comunicare
 • suport în promovarea întreprinderii, conceptualizarea strategiei de marketing, inclusiv suport pentru organizarea postărilor sponsorizate.

Notă. Sesiunile de consultanță individuală pot fi oferite atât în format online cât și fizic la sediul organizațiilor beneficiare. În dependență de specificul fiecărui beneficiar, consultațiile pot varia de la 1 la 3 zile (8 ore per zi), în intervalul lunilor iunie-septembrie 2024;

Condiții de participare:

Atenție! Un expert/expertă sau grup de experți poate aplica pentru unul sau mai multe domenii, inclusiv toate subiectele de consultanță individuală, după cum urmează:

 1. Cadrul legislativ pentru antreprenoriatul social;
 2. Managementul financiar;
 3. Managementul afacerii;
 4. Marketing și comunicare.

Sarcini de lucru pentru expert/expertă sau grup de experți:

 1. Elaborarea unei agende provizorii de subiecte conform nevoilor de învățare al beneficiarului;
 2. Desfășurarea ședințelor de consultanță individuală cu fiecare organizație în scopul implementării activităților din cadrul Planului de furnizare a serviciilor de dezvoltare;
 3. Elaborarea raportului de progres pentru fiecare organizație, cu referire la consultanța individuală, concluzii și recomandări și descrierea activităților implementate din cadrul planului de lucru, inclusiv livrarea produselor elaborate.

Livrabile, produse și termeni conform subiectelor menționate mai su:

 

Livrabil/Produse

Perioadă

1.

Agenda cu subiecte provizorii

30 iunie 2024

2.

Desfășurarea procesului de mentorat

Iunie-septembrie 2024

3. 

Raportul de progres/activitate pentru fiecare organizație, care va specifica inclusiv sesiunile de lucru asupra implementării planului de lucru.

Anexele la raport vor include minim 2 fotografii calitative din cadrul fiecărei ședințe; Lista activităților realizate împreună cu organizația beneficiară și indicatorii de impact; Concluziile și recomandările și produsele elaborate.

septembrie 2024

Cerințe față de expert/expertă sau grup de experți:

 • Studii universitare licență și/sau master în domeniul de referință;
 • Cel puțin 3 ani de experiență în domeniul pentru care candidează;
 • Abilități de facilitare, comunicare eficientă și relaționare, lucru în echipă, cunoștințe și abilități de utilizare a calculatorului (Excel, Word, Power Point);
 • Să cunoască instrumentele de promovare specifice pentru subiecte sociale și diferite grupuri;
 • Atitudini/comportament: responsabilitate, punctualitate, flexibilitate și diplomație.

Criterii de selecție:

 • Calificările și experiența solicitantului/tei în domeniu solicitat (40 punte);
 • Calitatea notei metodologice propuse pentru programul de consolidare a capacităților (30 puncte);
 • Oferta financiară (30 puncte).

Procedura de expediere a dosarului și de selectare:

Persoanele interesate sunt încurajate să depună dosarul, care va conține:

 1. Prezentarea unui concept cu privire la metodologia utilizată în programul de consultanță;
 2. CV-ul/urile, care să includă experiența în realizarea sarcinilor similare, link-uri utile.
 3. Oferta financiară în Euro Net per zi, pentru prestarea serviciilor de consultanță.

Dosarul va fi expediat la adresa de email: info.ong.contact@gmail.com  cu mențiune la subiect: Mentorat ÎS 2024.

Notă. În cazul depunerii ofertei din partea persoanei juridice, dosarul va fi completat cu Extrasul din registrul de Stat al Persoanelor Juridice.

Termenul limită de prezentare a dosarului este 14 iunie 2024, inclusiv.

Pentru informații suplimentare: Liliana Porumb, Coordonatoare de proiect sau Anișoara Bezărău, Asistentă de proiect. Tel: 22233947, 068386664.

Notă: În procesul de selecție, Centrul CONTACT nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților/candidatelor. Centrul CONTACT oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.