Termen extins. Centrul CONTACT angajează expert/expertă sau grup de experți în elaborarea de metodologie și livrare de training în domeniul prestării serviciilor incluzive pentru grupurile vulnerabileContext:

La data de 1 februarie 2021 a fost dat startul proiectului: ”Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă a țării” finanțat de către Uniunea Europeană, reprezentată de către Comisia Europeană, prin intermediul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova și cofinanțat de Suedia, implementat de Fundația Est Europeană în parteneriat cu Centrul CONTACT și Asociația Businessului European.

Scopul proiectului este de a contribui la dezvoltarea economică în Moldova prin implicarea activă a societății civile și a altor actori social-economici, în stimularea potențialului antreprenorial social. Proiectul își propune să sprijine și să dezvolte potențialul tinerilor antreprenori sociali, să promoveze incluziunea socială și implementarea politicilor naționale și locale în domeniul antreprenoriatului social. Unele din activitățile proiectului presupun:

 1. crearea a 15 întreprinderilor sociale sau dezvoltarea celor existente, în vederea sporirii oportunităților de integrare a grupurilor vulnerabile pe piața muncii și crearea soluțiilor pentru dezvoltarea pe termen lung a comunităților.
 2. susținerea a cel puțin 10 consorții de organizații ale societății civile (OSC-uri) cu scopul de a crea și dezvolta servicii de angajare incluzivă pentru grupurile vulnerabile în vederea sporirii oportunităților de integrare a acestor grupuri pe piața

Întreprinderile Sociale sunt create sau dezvoltate prin intermediul granturilor, oferite de Fundația Est-Europeană, cu sprijinul Uniunii Europene și al Suediei, în cadrul concursului de granturi pentru susținerea activităților de antreprenoriat social, în cadrul căruia sunt susținute următoarele activități:

 • Crearea întreprinderilor sociale viabile și profitabile, care vor asigura reinvestirea profitului în afacerea de antreprenorial social până la atingerea pragului optim de rentabilitate. Ulterior, profitul va fi direcționat spre susținerea directă a grupurilor defavorizate și soluționarea problemelor sociale asociate cu aceste grupuri. Ideea de afacere trebuie să răspundă unei nevoi sociale persistente în comunitate/regiune și va conduce la soluționarea acesteia sau în carul întreprinderii vor fi angajate persoane din categorii defavorizate (persoane cu necesități speciale, femei din spațiul rural, tineri șomeri, minorități etnice, persoane eliberate din instituțiile de detenție, etc.)
 • Dezvoltarea întreprinderilor sociale care aduc beneficii directe grupurilor defavorizate, ca exemplu persoane cu necesități speciale, femei din spațiul rural, tineri șomeri, minorități etnice, persoane eliberate din instituțiile de detenție, etc. sau soluționează problemele sociale asociate cu aceste grupuri.

Susținerea a cel puțin 30 de OSC-uri locale în vederea creării consorțiilor țintite să dezvolte servicii inovatoare de angajare incluzivă pentru grupurile vulnerabile și să creeze oportunități de integrare social-profesională a acestor grupuri, care va contribui ulterior la bunăstarea cetățenilor și a comunităților. Această abordare va permite OSC-urilor mai mici să coopereze și să învețe de la organizații mai mari, bine stabilite. Prin intermediul proiectelor, organizațiile vor promova incluziunea pentru dezvoltare socio-economică și vor contribui la creșterea gradului de sensibilizare cu privire la politicile de dezvoltare și cooperare, care au drept scop facilitarea accesului la serviciile de incluziune pe piața muncii și suportul grupurilor vulnerabile întru sporirea angajării acestora.

În vederea realizării de succes a proiectului, Centrul CONTACT anunță concurs de angajare pentru  expert/expertă sau grup de experți în elaborarea de metodologie și livrare de training în domeniul prestării serviciilor incluzive pentru grupurile vulnerabile pentru 15 OSC-uri/Întreprinderi Sociale și 10 Consorții de OSC-uri din Republica Moldova, inclusiv Găgăuzia și regiunea transnistreană.

Expertul/experta sau grupul de experți/experte vor îndeplini următoarele sarcini:

1. Elaborarea unei metodologii de instruire în domeniul prestării serviciilor incluzive pentru grupurile vulnerabile pentru 15 OSC-uri/Întreprinderi Sociale și 10 Consorții de OSC-uri din Republica Moldova, inclusiv Găgăuzia și regiunea transnistreană.

Notă* Metodologia se va baza pe rezultatele și recomandările generale și individuale propuse în raportul de evaluare al capacității de prestări servicii pentru fiecare entitate în parte.  Documentul va include noțiuni generale, etapele procesului de colectare de fonduri, exemple concrete și studii de caz relevante, inclusiv cu trimiteri către documente de poziții/note analitice specifice în domeniul de politici, cu specificări  pentru 15 OSC-uri/Întreprinderi Sociale și 10 Consorții de OSC-uri din Republica Moldova, inclusiv Găgăuzia și regiunea transnistreană.. Acest document va fi oferit experților sau companiei câștigătoare.

2. Elaborarea unui concept de instruire și al agendei de training, conform metodologiei în  domeniul prestării serviciilor incluzive pentru grupurile vulnerabile:

* Elaborarea design-ului de training și al agendei de instruire pentru 4 zile (minim 6 ore/zi cu prezență fizică). În caz de schimbare a situației COVID-19, agenda urmează a fi adaptată la regim online;

Notă* Sesiunile de instruire vor fi urmate de sarcini practice, prin care participanții/participantele vor trebui să elaboreze textul pentru lansarea campaniilor de prestării serviciilor incluzive pentru grupurile vulnerabile și a propriei strategii/ plan de dezvoltare al organizației.

* Propunerea/elaborarea de instrumente și metode de bază pentru formarea și dezvoltarea competențelor generale și individuale conformul tipului de organizație în domeniul prestării serviciilor incluzive pentru grupurile vulnerabile;

* Elaborarea chestionarelor de evaluare inițială și finală a cunoștințelor participanților;

* Livrarea a unui curs cu durata de 4 zile pentru 40 de reprezentanți selectați ai OSC-urilor beneficiari de proiect ai celor 15 OSC-uri/Întreprinderi Sociale și 10 Consorții de OSC-uri, inclusiv regiunea transnistreană și Găgăuzia. (Cursul de instruire va fi livrat în limba: română cu traducere în rusă, inclusiv materialele vor fi traduse în rusă de către organizatori).

* Elaborarea unui raport de activitate în baza activităților desfășurate.

Cerințe față de tematicile incluse în metodologie și agenda instruirii:

Conceptul de instruire elaborat va include dar nu se va rezuma la subiectele:

 1. Etapele procesului de prestării serviciilor incluzive pentru grupurile vulnerabile;
 1. Resursele interne pentru OSC-uri;
 2. Metode și instrumentele de prestare a serviciilor incluzive pentru grupurile vulnerabile;
 3. Campanii și platforme de prestare a serviciilor incluzive pentru grupurile vulnerabile;
 4. Strategii de prestare a serviciilor incluzive pentru grupurile vulnerabile;
 5. Abordări, instrumente și actori care influențează prestarea serviciilor incluzive pentru grupurile vulnerabile din perspectiva legislativă;
 6. Standarde de calitate în prestarea serviciilor, evaluarea gradului de satisfacție a clienților, etc.;
 7. Prezentarea celor mai bune practici în domeniu de prestare a serviciilor incluzive pentru grupurile vulnerabile și referințe a cadrului legal (UE/Republica Moldova).

*În procesul de lucru se va ține cont de faptul ca tehnicile de lucru propuse să fie ușor adaptabile atât pentru mediul offline cât și online.

Livrabile și termeni:

Nr.

Livrabil

Cantitatea

Termen de livrare

1.       

Metodologia în domeniul prestării serviciilor incluzive pentru grupurile vulnerabile

1 draft Metodologie prezentat

Varianta finală a metodologiei

 

20 decembrie 2022

2.       

Agenda de instruire și suportul de curs al participantului

1 agendă finală a instruirii

1 suportul de curs al participantului

20 ianuarie 2022

3.       

Livrarea instruirii 4 zile

Raport de activitate

1 raport de progres în baza chestionarelor de evaluare inițială și finală

1 raport de activitate

Orientativ 1-7 februarie 2023

Cerințe față de trainer sau grupul de traineri:

 • Studii universitare licență și/sau master în domeniul de referință;
 • Cel puțin 3 ani de experiență în calitate de expert/trainer în domeniul prestării serviciilor incluzive pentru grupurile vulnerabile;
 • Abilități de scriere și editare a textului în limba română;
 • Abilități de facilitare a activităților comunitare, comunicare eficientă și relaționare, lucru în echipă, cunoștințe și abilități de utilizare a calculatorului (Excel, Word, Power Point);
 • Să cunoască mediul online, instrumentele de promovare specifice pentru subiecte sociale și diferite grupuri;
 • Atitudini/comportament: responsabilitate, punctualitate, flexibilitate și diplomație.

Procedura de aplicare și de selectare:

Persoanele interesate sunt încurajate să depună personal sau prin e-mail dosarul, care să conțină:

 1. Prezentarea cuprinsului metodologiei și un concept succint de instruire propus;
 2. Oferta financiară în euro Net per zi, pentru prestarea serviciilor de:

Serviciu

Preț în euro Net per zi

Elaborarea metodologiei în domeniul prestării serviciilor incluzive pentru grupurile vulnerabile

 

Livrare de training pentru 4 zile de lucru;

 
 1. CV-ul/urile, care să includă experiența în realizarea sarcinilor similare, link-uri utile.

Dosarul va fi expediat la email: info.ong.contact@gmail.com cu mențiune la subiect: Expert/expertă în prestarea serviciilor incluzive pentru grupurile vulnerabile

Termenul limită de prezentare a dosarului este 14 noiembrie 2022.

Pentru informații suplimentare: Liliana Porumb, Coordonatoare de proiect.

Tel: 22233947, 068386664, Email: lporumb@contact.md

Notă: În procesul de selecție, Centrul CONTACT nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților/candidatelor. Centrul CONTACT oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.