Termen extins. Expert în Evaluarea Strategiei CONTACTTermen extins. Expert în Evaluarea Strategiei CONTACT

Termeni de referință pentru evaluarea implementării Planului strategic al Centrului CONTACT  pentru anii 2021-2024

Context:

Centrul CONTACT este o platformă activă de resurse, analiză, advocacy, dezbateri și comunicare pentru oameni activi, lideri/lidere comunitari și organizațiile societății civile care vor să contribuie la dezvoltarea unei societăți civile puternice, credibile și influente cu un grad înalt de participare a femeilor și bărbaților și cu autorități publice transparente și responsabile.

În 2021, a fost aprobat Plan strategic al Centrului CONTACT pentru perioada 2021 - 2024, care a fost elaborat și implementat în cadrul proiectului Core Support finanțat de Suedia.

Pentru a evalua rezultatele implementării Planului strategic solicităm serviciile unui expert (grup de experți) experimentat și calificat care să efectueze o evaluare independentă.

Obiectiv:

Obiectivul principal al acestei sarcini este de a evalua rezultatele implementării Planului strategic al Centrului CONTACT pentru anii 2021-2024, concentrându-se pe relevanța, eficiența, eficacitatea, durabilitatea și impactul acestuia. Evaluarea va oferi, de asemenea, recomandări pentru viitorului plan strategic al Centrului CONTACT și a implementării acestuia.

Domeniul de activitate:

Expertul/ă (grupul de experți) selectat/ă va fi responsabil/ă pentru realizarea următoarele sarcini:

 1. Examinarea Planului strategic al Centrului CONTACT pentru anii 2021-2024, a documentelor relevante și a rapoartelor de activitate.
 2. Realizarea de interviuri cu părțile interesate cheie, inclusiv cu personalul, beneficiarii, partenerii și donatorii.
 3. Evaluarea alinierii Planului strategic cu obiectivele și misiunea organizației.
 4. Analizarea eficienței și eficacității punerii în aplicare a Planului strategic.
 5. Evaluarea sustenabilității rezultatelor obținute și a impactului.
 6. Identificarea punctelor tari, a punctelor slabe, a oportunităților și a amenințărilor legate de implementarea Planului strategic al Centrului CONTACT pentru anii 2021-2024.
 7. Furnizarea de recomandări clare și aplicabile pentru elaborare a viitorului plan strategic a Centrului CONTACT

Metodologie:

Expertul/ă (grupul de experți)  urmează să propună o metodologie detaliată pentru evaluare, inclusiv metode de colectare a datelor, strategii de eșantionare și abordări analitice. Metodologia ar trebui să fie participativă, implicând părțile interesate relevante în acest proces.

Calificări și experiență:

Expertul/ă (experții) ar trebui să posede următoarele calificări și experiență:

 1. Diplomă avansată în domeniul relevant.
 2. Experiență dovedită în evaluarea strategiilor și programelor a ONG-urilor.
 3. Familiaritate cu sectorul asociativ și domeniile de interes ale Centrului CONTACT.
 4. Aptitudini analitice și de cercetare solide.
 5. Abilități excelente de comunicare și de raportare.

Calendar:

Se preconizează ca evaluarea să fie realizată  în perioada 07 februarie - 25 martie curent. Ofertanții urmează să prezinte un grafic al activităților care ar include etapele cheie, cum ar fi prezentarea unui raport inițial, a constatărilor intermediare și a raportului final de evaluare.

Depunerea propunerilor:

Dosarul urmează să includă:

 1. CV detaliat
 2. Scrisoarea de intenție care să sublinieze aptitudinea expertului  (grupului de experți) pentru realizarea acestei sarcini
 3. Metodologia detaliată de realizare a sarcinii
 4. Cel puțin două referințe
 5. Mostre ale unor rapoarte de evaluare efectuate anterior

Propunere financiară detaliată în Euro la cotă TVA-0, care să includă onorariile de consultanță, cheltuielile de deplasare și orice alte costuri conexe.

Criterii de selecție:

Propunerile vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii:

 1. Experiența și calificările relevante.
 2. Metodologia propusă pentru evaluare.
 3. Considerații bugetare.
 4. Disponibilitatea în termenul specificat.

Informații de contact:

Cererile de informații suplimentare dar și ofertele de participare la concurs  trebuie  expediate la adresa info.ong.contact@gmail.com cu titlul Evaluarea Strategiei CONTACT, pana la  05 februarie 2024.

Persoana de contact: Serghei Neicovcen