Solicitare de oferte de preț pentru furnizarea serviciilor de traducere, interpretare, precum și servicii conexeSolicitare de oferte de preț pentru furnizarea serviciilor de traducere, interpretare, precum și servicii conexe

Tipul solicitării:

Ofertă de preț

Data lansării:

24 Ianuarie 2024

Termenul limită pentru oferte:

9 Februarie 2024, ora 17:00

Entitatea contractantă

Centrul Național de asistență și informare CONTACT

Proiectul:

Sporirea rezilienței societății civile din Moldova

Finanțat de:

Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID)

Locul de desfășurare a activității:

Republica Moldova

Centrul CONTACT, implementatorul proiectului „Sporirea rezilienței societății civile din Moldova”, finanțat de USAID Moldova, solicită oferte de preț pentru prestarea serviciilor de traducere scrisă, interpretare consecutivă, sincronă, șușotaj din limbile română - engleză; engleză - română; română - rusă; rusă - română, rusă – engleză, engleză – rusă, precum și chirie echipament de traduceri.

Companiile interesate să participe la concurs sunt invitate să-și depună ofertele de preț conform Tabelului 1: Formular pentru depunerea ofertei de preț. (Apăsați pe tabel pentru a descărca formularul.) 

DEPUNEREA OFERTELOR

Ofertele vor fi transmise în format electronic la adresă de email: concurs@contact.md până pe data de 9 februarie 2024, ora 17:00 cu mențiunea Ofertă pentru servicii de traducere și interpretare în subiectul emailului.

ÎNTREBĂRI DE CLARIFICARE

Întrebările cu privire la condițiile de desfășurare a concursului de oferte adresați-le în scris la: info.ong.contact@gmail.com până la data de 6 februarie 2024, ora 17:00 cu mențiunea Clarificări servicii de traducere și interpretare în subiectul emailului.

OFERTELE VOR INCLUDE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

  1. O scurtă prezentare a companiei ori CV-ul ofertantului în care este prezentată capacitatea companiei de a furniza serviciile solicitate, numărul de angajați și colaboratori și experiența companiei, de cel puțin 3 ani, în furnizarea serviciilor similare pentru organizațiile societății civile, proiecte și donatori. La fel prezentarea va conține informații generale despre ofertant precum numele complet al companiei, adresa de mail, persoană de contact și un număr de telefon.
  2. Oferta de preț conform specificațiilor tehnice indicate în Tabelul 1.
  3. Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice/Licența Doar companiile înregistrate oficial în R. Moldova pot depune ofertele în acest concurs.
  4. Minim 3 referințe din partea beneficiarilor serviciilor ofertantului din ultimii 3 ani. Referințele vor include: denumirea entității; persoana de contact, telefon și adresa de email, o scurtă descriere a serviciilor și sarcinilor realizate.
  5. Mostre de traduceri din limbile română - engleză; română - rusă; rusă - engleză, realizate de ofertant în ultimii 3 ani în domeniile financiar, juridic și administrație publică. Fiecare mostră de tip de text tradus nu va depăși 1-2 pagini de text.

OFERTA DE PREȚ

Oferta va fi prezentată pe foaia cu antet a companiei ori va fi însoțită de datele de contact complete ale companiei (denumirea oficială, adresa, mail, rechizitele bancare, persoană de contact, telefon) și va fi semnată de persoana autorizată. Prețurile vor fi exprimate în lei moldovenești cu TVA 0%, potrivit specificațiilor tehnice indicate în tabelul ce urmează. Ofertanții pot transmite ofertele pentru toate serviciile solicitate ori pe unul sau câteva loturi.

Tabelul 1: Formular pentru depunerea ofertei de preț (Apăsați pe tabel pentru a descărca formularul.) 

CRITERIILE DE EVALUARE A OFERTELOR:

Evaluarea ofertelor se va face după următoarele criterii de evaluare:

Criteriu

Cerințe obligatorii

Scor maxim

Experiența companiei și disponibilitatea resurselor umane și tehnice pentru realizarea obiectivelor prezentei achiziții

Cel puțin 3 ani de experiență de lucru cu succes în furnizarea serviciilor de traducere și interpretare, precum și închiriere echipament tehnic, demonstrată prin  CV-ul companiei (20 puncte).

Reputația bună a companiei demonstrată de minim 3 referințe (15 puncte).

Mostrele prezentate de traduceri din ultimii 3 ani, care vor fi evaluate ca și gramatică, punctuație, corectitudinea terminologiei (15 puncte).

50

Oferta de preț

Oferta prezentată pe antetul oficial al companiei în MDL, cu TVA 0% și în formatul indicat în Tabelul 1.

50

 TOTAL

 

100

NEGOCIEREA ȘI SEMNAREA CONTRACTULUI

În urma acestei achiziții, CONTACT va semna un contract de lungă durată cu ofertantul al cărui ofertă a corespuns tuturor cerințelor obligatorii și a primit cel mai mare scor. Centrul CONTACT își rezervă dreptul de a conduce discuții cu ofertantul pentru clarificări, precum și negocieri pentru semnarea contractului.