Anunț de selectare a participantelor și participanților la instruire în scrierea proiectelorAnunț de selectare a participantelor și participanților la instruire în scrierea proiectelor

Învață să scrii un proiect și beneficiază de un suport financiar pentru desfășurarea unei inițiative locale!

Centrul CONTACT invită actorii locali, APL-urile, instituțiile publice și ONG-urile din localitățile din Zona de Securitate să participe la un curs de instruire în scrierea cererilor de finanțare.  

Activitatea se desfășoară în cadrul proiectului „Construirea păcii durabile și incluzive, consolidarea încrederii și coeziunii sociale pe ambele maluri ale râului Nistru”, implementat în comun de către Oficiul ONU pentru drepturile omului (OHCHR), PNUD, UN Women, și este finanțat prin intermediul Fondului Națiunilor Unite pentru Consolidarea Păcii (UN PBF). 

Timp de două zile, persoanele selectate vor avea posibilitatea să-și dezvolte cunoștințele în identificarea, prioritizarea și descrierea problemelor din comunitatea în care trăiesc, vor învăța să formuleze scopurile și obiectivele specifice ale unui proiect, dar și să elaboreze un plan de acțiune și un buget eficient pentru proiectele comunitare.

Cine poate participa?

 Actori locali din localitățile din Zona de Securitate (reprezentanți ai APL, instituții publice, ONG-uri) de pe ambele maluri ale râului Nistru

Programul instruirilor va include următoarele subiecte:

  • Consolidarea eforturilor actorilor locali pentru implementarea Rezoluției Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite 1325 privind Femeile, Pacea și Securitatea;
  • Elaborarea cererii de finanțare a proiectului care include: Identificarea și prioritizarea problemelor, formularea scopului și obiectivelor ale proiectului, elaborarea strategiei de implementare și planului de acțiuni, elaborarea bugetului proiectului etc.

La acest curs vor fi selectate 50 de persoane, iar instruirile vor fi organizate în două seminare, la care vor participa câte 25 beneficiari/e.

Data seminarelor: 20 - 21 februarie și 23 – 24 februarie 2024

Locul de desfășurare a seminarelor va fi comunicat participanților/telor selectate, în funcție de opțiunea selectată din formularul de înregistrare.

Limba de predare: română cu traducere în rusă, în funcție de necesități.

Organizatorii asigură participanții cu alimentare, cazare și rambursarea cheltuielilor de transport (la necesitate).

Notă! După finalizarea instruirilor, va fi anunțat un concurs de finanțare a 10 inițiative locale înaintate de participantele/ții la programul de instruire, implementarea cărora va fi susținută financiar și metodologic de Centrul CONTACT.

Pentru a participa la Programul de instruire, completează și expediază formularul de participare, până la data de 09 februarie 2024. Numai persoane selectate vor fi contactate de organizatori.

Pentru detalii sau informații suplimentare, adresați-vă la tel: 022233948 sau e-mail: info.ong.contact@gmail.com