Solicitare de oferte de preț pentru servicii de design graficTipul procurării:

Solicitare de oferte

Data lansării:

22 aprilie 2024

Termenul limită pentru oferte:

14 mai 2024, ora 23:59

Entitatea contractantă

Centrul CONTACT

Proiectul:

Sporirea rezilienței societății civile din Moldova

Finanțat de:

Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID)

Locul de desfășurare a activității:

Republica Moldova

Scop:

Semnarea unui contract de lungă durată pentru producerea materialelor de vizibilitate și comunicare

Centrul CONTACT, implementatorul proiectului „Sporirea rezilienței societății civile din Moldova”, finanțat de USAID Moldova, solicită oferte de preț pentru prestarea serviciilor de design grafic. Companiile interesate să participe la concurs sunt invitate să-și depună ofertele de preț conform descrierii serviciilor solicitate în Tabelului 1: Formular pentru depunerea ofertei de preț.

DEPUNEREA OFERTELOR

Ofertele vor fi transmise în format electronic la adresă de email: info.ong.contact@gmail.com până pe data de 14 mai 2024, ora 23:59 cu mențiunea Ofertă pentru servicii de design grafic în subiectul emailului.

ÎNTREBĂRI DE CLARIFICARE

Întrebările cu privire la condițiile de desfășurare a concursului de oferte adresați-le în scris la: info.ong.contact@gmail.com până la data de 12 mai 2024, cu mențiunea Clarificări servicii de design grafic în subiectul emailului.

OFERTELE VOR INCLUDE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

  1. O scurtă prezentare a companiei ori CV-ul ofertantului în care va fi prezentată experiența anterioară, de cel puțin 3 ani, în prestarea serviciilor similare pentru organizațiile societății civile, proiecte de dezvoltare, donatori, etc, pe piața R. Moldova. La fel, va fi prezentată capacitatea companiei de a oferi produse grafice de înaltă calitate: numărul de angajați și colaboratori, paleta de produse și servicii prestate. Prezentarea va conține și informații generale despre ofertant precum numele complet al companiei, adresa de mail, persoană de contact și un număr de telefon.
  2. Portofoliul lucrărilor din ultimii 3 ani care au fost produse de designeri și ilustratorii care lucrează pentru companie și vor fi cooptați pentru realizarea livrabililor în eventualitatea semnării unui contract cu Centrul CONTACT.
  3. CV-urile a 3 creatori, angajați, colaboratiri (ex: designer, ilustrator, account manager) care vor fi implicați direct în realizarea serviciilor și produselor de comunicare.
  4. Oferta de preț conform specificațiilor tehnice indicate în Tabelul 1. Oferta va fi prezentată pe antetul companiei, iar prețurile vor fi indicate cu TVA 0%.
  5. Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice. Doar companiile înregistrate oficial în R. Moldova pot depune ofertele în acest concurs.
  6. Minim 3 referințe din partea beneficiarilor serviciilor ofertantului din ultimii 3 ani. Referințele vor include: denumirea entității; persoana de contact, telefon și adresa de email, o scurtă descriere a serviciilor și sarcinilor realizate.

OFERTA DE PREȚ

Oferta va fi prezentată pe foaia cu antet a companiei ori va fi însoțită de datele de contact complete ale companiei (denumirea oficială, adresa, mail, rechizitele bancare, persoană de contact, telefon) și va fi semnată de persoana autorizată. Prețurile vor fi exprimate în lei moldovenești cu TVA 0%, potrivit specificațiilor tehnice indicate în tabelul ce urmează.

Tabelul 1: Formular pentru depunerea ofertei de preț (apăsați pe denumirea tabelului pentru a descărca documentul Word).

CRITERIILE DE EVALUARE A OFERTELOR:

Evaluarea ofertelor se va face după următoarele criterii de evaluare:

Criteriu

Cerințe obligatorii

Scor maxim

Experiența companiei și disponibilitatea resurselor umane și tehnice pentru realizarea obiectivelor prezentei achiziții

·       Cel puțin 3 ani de experiență de lucru cu succes în furnizarea serviciilor de design grafic pe piața din Moldova, demonstrată prin CV-urile companiei și a celor 3 angajați ori colaboratori (20 puncte).

·       Portofoliul lucrărilor colaboratorilor companiei din ultimii 3 ani (20 puncte).

·       Reputația bună a companiei demonstrată de minim 3 referințe (10 puncte).

50

Oferta de preț

·       Oferta prezentată pe antetul oficial al companiei în MDL, cu TVA 0% și în formatul indicat în Tabelul 1.

50

 TOTAL

 100

 NEGOCIEREA ȘI SEMNAREA CONTRACTULUI

În urma acestei achiziții, CONTACT intenționează să semneze un contract de lungă durată cu ofertantul al cărui ofertă a corespuns tuturor cerințelor și a primit cel mai mare scor. Centrul CONTACT își rezervă dreptul de a conduce discuții cu ofertantul pentru clarificări, precum și negocieri pentru semnarea contractului.