Termen extins. Centrul CONTACT angajează expert/expertă sau grup de experți în evaluarea finală a capacității în prestarea serviciilor incluzive pentru grupurile vulnerabileTermen extins. Centrul CONTACT angajează expert/expertă sau grup de experți în evaluarea finală a capacității în prestarea serviciilor incluzive pentru grupurile vulnerabile

Context: La data de 1 februarie 2021 a fost dat startul proiectului: ”Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă în Republica Moldova”, finanțat de către Uniunea Europeană, reprezentată de către Comisia Europeană, prin intermediul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova și cofinanțat de Suedia, implementat de Fundația Est Europeană în parteneriat cu Centrul CONTACT și Asociația Businessului European.

Scopul proiectului este de a contribui la dezvoltarea economică în Moldova prin implicarea activă a societății civile și a altor actori social-economici, în stimularea potențialului antreprenorial social. Proiectul își propune să sprijine și să dezvolte potențialul tinerilor antreprenori sociali, să promoveze incluziunea socială și implementarea politicilor naționale și locale în domeniul antreprenoriatului social. Unele din activitățile proiectului presupun:

 1. crearea a 15 întreprinderilor sociale sau dezvoltarea celor existente, în vederea sporirii oportunităților de integrare a grupurilor vulnerabile pe piața muncii și crearea soluțiilor pentru dezvoltarea pe termen lung a comunităților.
 2. susținerea a cel puțin 10 consorții de organizații ale societății civile (OSC-uri) cu scopul de a crea și dezvolta servicii de angajare incluzivă pentru grupurile vulnerabile în vederea sporirii oportunităților de integrare a acestor grupuri pe piața

Întreprinderile Sociale sunt create sau dezvoltate prin intermediul granturilor, oferite de Fundația Est-Europeană, cu sprijinul Uniunii Europene și al Suediei, în cadrul concursului de granturi pentru susținerea activităților de antreprenoriat social, în cadrul căruia sunt susținute următoarele activități:

 • Crearea întreprinderilor sociale viabile și profitabile, care vor asigura reinvestirea profitului în afacerea de antreprenorial social până la atingerea pragului optim de rentabilitate. Ulterior, profitul va fi direcționat spre susținerea directă a grupurilor defavorizate și soluționarea problemelor sociale asociate cu aceste grupuri. Ideea de afacere trebuie să răspundă unei nevoi sociale persistente în comunitate/regiune și va conduce la soluționarea acesteia sau în carul întreprinderii vor fi angajate persoane din categorii defavorizate (persoane cu necesități speciale, femei din spațiul rural, tineri șomeri, minorități etnice, persoane eliberate din instituțiile de detenție, etc.)
 • Dezvoltarea întreprinderilor sociale care aduc beneficii directe grupurilor defavorizate, ca exemplu persoane cu necesități speciale, femei din spațiul rural, tineri șomeri, minorități etnice, persoane eliberate din instituțiile de detenție, etc. sau soluționează problemele sociale asociate cu aceste grupuri.

Susținerea a cel puțin 30 de OSC-uri locale în vederea creării consorțiilor țintite să dezvolte servicii inovatoare de angajare incluzivă pentru grupurile vulnerabile și să creeze oportunități de integrare social-profesională a acestor grupuri, care va contribui ulterior la bunăstarea cetățenilor și a comunităților. Această abordare va permite OSC-urilor mai mici să coopereze și să învețe de la organizații mai mari, bine stabilite. Prin intermediul proiectelor, organizațiile vor promova incluziunea pentru dezvoltare socio-economică și vor contribui la creșterea gradului de sensibilizare cu privire la politicile de dezvoltare și cooperare, care au drept scop facilitarea accesului la serviciile de incluziune pe piața muncii și suportul grupurilor vulnerabile întru sporirea angajării acestora.

În vederea realizării de succes a proiectului, Centrul CONTACT anunță concurs de angajare a unui expert/expertă sau grup de experți în evaluarea finală a capacității în prestare de servicii pentru 15 OSC-uri/Întreprinderi Sociale și 10 Consorții de OSC-uri din Republica Moldova, inclusiv Găgăuzia și regiunea transnistreană.

Expertul/experta sau grupul de experți vor îndeplini următoarele sarcini:

 • Aplicarea metodologiei pentru evaluarea finală a capacității în prestarea serviciilor incluzive pentru grupurile vulnerabile, metodologia a fost deja elaborată și urmează să fie prezentată prestatorului selectat;
 • Elaborarea de instrumente și metode de bază pentru evaluarea capacității în prestare de servicii;
 • Efectuarea evaluărilor finale ale capacității de prestare a serviciilor pentru 15 OSC/Întreprinderi Sociale și 10 Consorții de OSC-uri;
 • Pregătirea rapoartelor privind nivelul capacității de prestare a serviciilor conform structurilor evaluate: 15 OSC-uri/Întreprinderi Sociale și 10 consorții de OSC-uri. Rapoartele vor reflecta situația actuală și un set de recomandări pentru remedierea activității acestora.

 

Livrabile și termeni de executare:

Nr

Livrabil

Cantitatea

Termen de livrare

1.

Notă de concept privind aplicarea metodologiei de evaluare finale a capacității în prestarea serviciilor incluzive pentru grupurile vulnerabile;

1 notă de concept

04 martie 2024

2.

Evaluarea finală a capacității de prestare a serviciilor pentru: 15 OSC/Întreprinderi Sociale și 10 Consorții de OSC-uri;

Chestionarele de evaluare

29 martie 2024

3.

Rapoarte finale în baza rezultatelor evaluării capacității de prestare a serviciilor pentru: 15 OSC/Întreprinderi Sociale și 10 Consorții de OSC-uri;

2 rapoarte de evaluare finale

15 aprilie 2024

 

Cerințe față de expert/expertă sau grup de experți:

 • Studii superioare în domeniile economic, de drept, politici publice, sau alte domenii relevante;
 • Experiență de lucru în cadrul unui OSC-urilor prestatoare de servicii cel puțin de 2 ani;
 • Experiență în cercetare, analiza datelor și elaborarea rapoartelor;
 • Abilitatea de a prezenta produsele conform orarului prestabilit;
 • Abilități bune de comunicare și interacțiune cu reprezentanții societății civile.

Dosarele aplicate vor fi evaluate luând în considerație următoarele criterii:

 1. Experiența solicitantului în domeniul de prestare a serviciilor:
 • experiență și cunoștințe în domeniul prestării serviciilor incluzive pentru grupurile vulnerabile;
 • calitatea materialelor elaborate anterior estimată în baza link-urilor sau produselor prezentate;
 • schița cuprinsului metodologiei propuse.
 1. Oferta financiară propusă:

Oferta financiară per zi în raport cu numărul zilelor de lucru propuse, (în EUR, net) per zi (se va indica numărul total al zilelor de lucru), conform tabelului de mai jos:

Serviciu

Nr. zile

Preț în EUR Net per zi

 (TVA 0 pentru companii)

Preț în EUR Net

Total

Elaborarea notei de concept

     

Aplicarea evaluării finale conform metodologiei

     

Elaborarea rapoartelor finale (3)

     

Total Euro Net

 

Notă: Persoanele juridice vor indicat prețul TVA0 și vor atașa la dosar extrasul din registrul de stat;

Dosarul va fi expediat la adresa de email: info.ong.contact@gmail.com cu mențiune la subiect: Expert/expertă în evaluarea finală a capacității în prestare de servicii.

Termenul limită de prezentare a dosarului este 19 Februarie 2024.

Pentru informații suplimentare: Liliana Porumb, Coordonatoare de proiect Tel: 22233947, 068386664.

Notă: În procesul de selecție, Centrul CONTACT nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților/candidatelor. Centrul CONTACT oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.