Centrul CONTACT angajează expert/expertă sau grup de experți în elaborarea și aplicarea metodologiei de evaluare intermediare a capacității în advocacy a 3 platforme de OSC-uri din republicăContext: La data de 1 februarie 2021 a fost dat startul proiectului: ”Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă în Republica Moldova”, finanțat de către Uniunea Europeană, reprezentată de către Comisia Europeană, prin intermediul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova și cofinanțat de Suedia, implementat de Fundația Est Europeană în parteneriat cu Centrul CONTACT și Asociația Businessului European.

Scopul proiectului este de a contribui la dezvoltarea economică în Moldova prin implicarea activă a societății civile și a altor actori social-economici, în stimularea potențialului antreprenorial social. Proiectul își propune să sprijine și să dezvolte potențialul tinerilor antreprenori sociali, să promoveze incluziunea socială și implementarea politicilor naționale și locale în domeniul antreprenoriatului social.

Printre acțiunile proiectului se enumeră și crearea, dezvoltarea și capacitarea a trei platforme de OSC în următoarele domenii: (1) facilitarea angajării în câmpul muncii și dezvoltării mediului de afaceri, (2) comerțului și (3) antreprenoriatului social.

În vederea realizării de succes a proiectului, Centrul CONTACT anunță concurs de angajare a unui expert/expertă sau grup de experți în evaluarea intermediară a capacității în domeniul Advocacy a trei platforme de OSC-uri din Moldova:

 • Platforma facilitarea angajării în câmpul muncii și dezvoltării mediului de afaceri;
 • Platforma comerț;
 • Platforma antreprenoriat social.

Expertul/experta sau grupul de experți vor îndeplini următoarele sarcini:

 • Aplicarea metodologiei pentru evaluarea intermediară a capacității de advocacy - metodologia a fost deja elaborată, și urmează să fie prezentată prestatorului selectat, împreună cu raportul de evaluare inițială;
 • Evaluare intermediară a capacității de advocacy conform metodologiei și specificului fiecărei platforme;
 • Pregătirea a 3 rapoarte privind nivelul capacităților OSC din trei platforme în domeniul advocacy, în baza rezultatelor evaluării capacității (se vor lua în considerare atât nevoile individuale ale fiecărei organizații, cât și nevoile platformelor);
 • Raportul va reflecta situația actuală și un set de recomandări bazate pe analiza comparativă a situației în urma evaluării inițiale, pentru remedierea activității platformelor.

Livrabile și termeni de executare:

Nr

Livrabil

Cantitatea

Termen de livrare

1.

Notă de concept privind aplicarea metodologiei de evaluare intermediare a capacității în Advocacy

1 notă de concept

15 octombrie 2022

2.

Evaluarea intermediară a capacități în advocacy al celor trei platforme de OSC-uri din Moldova: (1) facilitarea angajării în câmpul muncii și dezvoltării mediului de afaceri, (2) comerțului și (3) antreprenoriatului social

Chestionarele de evaluare a platformelor

15 noiembrie 2022

3.

3 rapoarte elaborate în baza rezultatelor evaluării intermediare a capacității în advocacy a trei platforme de OSC-uri din Moldova: (1) facilitarea angajării în câmpul muncii și dezvoltării mediului de afaceri, (2) comerțului și (3) antreprenoriatului social

3 rapoarte finale de evaluare conform platformelor

05 decembrie 2022

Cerințe față de expert/expertă sau grup de experți:

 • Studii superioare în domeniile advocacy, drept, politici publice, sau alte domenii relevante;
 • Experiență de lucru în domeniul advocacy de cel puțin de 3 ani;
 • Experiență în cercetare, analiza datelor și elaborarea rapoartelor;
 • Abilitatea de a prezenta produsele conform orarului prestabilit;
 • Abilități bune de comunicare și interacțiune cu reprezentanții societății civile.

Criteriile de selecție:

 • Experiență și cunoștințe în elaborare/aplicarea de conținut;
 • Calitatea materialelor elaborate anterior;
 • Oferta financiară per zi în raport cu numărul zilelor de lucru propuse.

Procedura de aplicare și de selectare:

Persoanele interesate sunt încurajate să depună personal sau prin e-mail dosarul, care va conține:

 • Prezentarea succintă a metodologiei propuse;
 • Scrisoare de motivare, explicând cum candidatura dvs. îndeplinește abilitățile și experiența solicitată în concurs;
 • Link-uri către unele materiale elaborate (în cazul în care sunt);
 • CV-ul/urile.
 • Oferta financiară (în EUR, net) per zi (se va indica numărul total al zilelor de lucru), conform tabelului de mai jos:

Serviciu

Nr. zile

Preț în EUR Net per zi

 (TVA 0 pentru companii)

Preț în EUR Net

Total

Elaborarea notei de concept

     

Evaluarea intermediară conform metodologiei

     

Elaborarea rapoartelor finale (3)

     

Total Euro Net

 

Dosarul va fi expediat la adresa de email: info.ong.contact@gmail.com cu mențiune la subiect: Evaluare în Advocacy.

Termenul limită de prezentare a dosarului este 20 septembrie 2022.

Pentru informații suplimentare: Liliana Porumb, Coordonatoare de proiect.

Tel: 22233947, 068386664, Email: lporumb@contact.md

Notă: În procesul de selecție, Centrul CONTACT nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților/candidatelor. Centrul CONTACT oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.