Centrul CONTACT solicită oferte comerciale pentru servicii de traducereCentrul CONTACT este o organizație neguvernamentală, non-profit, constituită la nivel național în conformitate cu legislația Republicii Moldova (mai multă informație: https://contact.md/).

Conform planului de activitate al organizației, în anul 2023, sunt planificate o serie evenimente care necesită servicii de traducere simultană/consecutivă și/sau în scris din / în limbile română, engleză și rusă.

Scopul anunțului: Scopul solicitării de oferte comerciale este de a identifica și contracta pentru anul 2023 una sau mai multe companii (persoană juridică) sau persoane fizice, pentru prestarea serviciilor de traducere.

Atenție: Evaluarea ofertelor se va efectua per LOT. Compania aplicantă/persoana fizică la concurs poate să includă în oferta financiară serviciile sale pentru Lot-urile la care deține experiență.

Criterii de selecție a companiei pentru LOT I:

La selectarea, iar ulterior contractarea prestatorului pentru anul 2023 în calitate de furnizor de bază al Centrului CONTACT pentru servicii traducere în scris, se va atrage atenție la următoarele criterii:

1) Experiența companiei/persoanei candidate (prezența pe piață, clienți fideli/ referințe);

2) Timp de livrare a unui document tradus în volum de 10 pagini;

3) Oferta de preț;

Criterii de selecție a companiei pentru LOT II:

La selectarea, iar ulterior contractarea prestatorului pentru anul 2023 în calitate de furnizor de bază al Centrului CONTACT pentru servicii traducere simultană/ consecutivă, se va atrage atenție la următoarele criterii:

1) Experiența companiei/persoanei candidate (prezența pe piaţă, clienţi fideli/ referinţe/ recomandări);

2) Oferta de preț;

Pentru mai multe detalii accesați: Caiet de sarcini

Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarele documente:

1) Pentru persoană juridică: Copia de pe certificatul de înregistrare; CV-ul companiei și oferta de preț. Opțional scrisoare de recomandare.

2) Pentru persoană fizică: CV-le traducătorului/traducătoarei, scrisoare de intenție cu indicarea a 3 peroane de referință din lista clienților beneficiari de traducere, oferta financiară. Opțional scrisoare de recomandare.

IMPORTANT!

Ofertele financiare vor fi prezentate în MDL, cu indicarea prețurilor cu TVA și TVA 0% (Centrul CONTACT va pune la dispoziție companiei/lor selectate toate documentele relevante în ceea ce ține de livrările scutite de TVA).

Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale este: 10 februarie 2023, inclusiv. Oferta se va expedia prin poşta electronică info.ong.contact@gmail.com cu mențiunea: – Servicii de traducere.