Consiliul de Presa

Consiliul de Presă din Republica Moldova este o structură naţională de autoreglementare a activităţii instituţiilor mass-media/jurnaliştilor, independentă în raport cu administraţia publică, mediul politic, mediul de afaceri, alte grupuri de interese, care contribuie la responsabilizarea mass-media faţă de consumatorii de produse mass-media, prin soluţionarea amiabilă a litigiilor dintre instituţiile mass-media/jurnalişti şi consumatorii de produse mass-media, promovarea jurnalismului de calitate, respectarea principiilor deontologice jurnalistice de către instituţiile mass-media/jurnalişti. 

Consiliul de Presă a fost fondat la 1 octombrie 2009 de către 6 asociaţii (instituţii) care activează în interesul public în domeniile mass-media, drepturile omului, dezvoltare socială:

 

Adresa: strada Bucureşti 41/5

Telefon: 022 220996

E-mail: secretariat@consiliuldepresa.md

Web: www.consiliuldepresa.md