Institutul pentru Initiative Rurale

Institutul pentru Inițiative Rurale (succesorul „Ograda Noastră” ONG din martie 2017) este o organizaţie non-guvernamentală, non-profit şi de interes public ce urmăreşte promovarea spiritului de inițiativă socio-economică în comunitățile rurale din Republica Moldova avînd ca rezultat îmbunătățirea calității vieții cetățenilor și a aspirațiilor lor pentru o societate mai bună, mai echitabilă și mai prosperă.

IRI va continua misiunea „Ograda Noastră” ONG de a facilita procese de dezvoltare în comunități dezavantajate prin prizma educației de calitate, a participării civice și incluziunii sociale, dar va realiza și obiective noi precum dezvoltarea inițiativelor socio-economice din zonele rurale, îmbunătățirea actului de guvernare la sate, precum și promovarea conceputului de mobilitate academică și profesională.

IRI nu este afiliată politic, își expune opiniile indepenent și activează în spiritul valorilor democrației, a dialogului și cooperării în interesul cetățeanului.

MISIUNEA NOASTRĂ

Alarmați de nivelul general de sub-dezvoltare și izolare a comunităților rurale din Republica Moldova, precum și de decalajul îngrijorător a dinamicii de dezvoltare între mediul urban și rural, misiunea IRI este de facilita inițiative ce generează sau facilitează procese de dezvoltare în comunităţi dezavantajate/marginalizate din Republica Moldova.

Titlul Articolului Data Publicării
Schimb regional în cadrul Programului GIZ pentru consolidarea societății civile în țările Parteneriatului estic 15/12/2022
Turismul rural în Republica Moldova: Alo, se poate să vorbim deschis? 12/04/2022
Institutul pentru Inițiative Rurale anunță apel de participare 10/02/2022
Concurs privind selectarea a 5 comunități rurale pentru a deveni parteneri locali ai Institutului pentru Inițiative Rurale (iRi) în cadrul proiectului „Cetățenii Acționează!” 30/07/2021
Clubul Primarilor Deschiși – ediția IV, 2021 05/07/2021
Platforma Regională de Participare pentru bună guvernare: o punte de comunicare între autoritățile locale și cetățenii din raionul Rîșcani 05/07/2021
Sectorul de tineret în Moldova: provocări, priorități, planuri 14/06/2021
Comunitățile din sudul țării „țin mâna pe puls” în ceea ce ține implementarea planurilor pentru sporirea transparenței bugetare la nivel local 19/02/2021
Academia pentru transparență bugetară – o inițiativă de împuternicire pentru ONG-ri locale 19/02/2021
Comunitățile din sudul țării „țin mâna pe puls” în ceea ce ține implementarea planurilor pentru sporirea transparenței bugetare la nivel local 13/01/2021
Toamna se numără bobocii: 635 tineri din 30 comunități rurale absolvenți ai Academiei Tinerilor Activiști organizată de Institutul pentru Inițiative Rurale (iRi) 11/11/2020
Tinerii la o cafea cu Ministerul 10/11/2020
Noi începuturi la Drochia: a fost creată Platforma regională pentru bună guvernare „Guvernăm Împreună” 23/10/2020
Cetățeni în slujba cetățeanului 29/09/2020
Primari deschiși înseamnă la modul cel mai direct comunități participative 22/09/2020
Un nou proiect iRi: Mobilizarea comunității de Absolvenți din țară și din afară pentru a soluționa o problemă a tinerilor din comunitatea de baștină 08/09/2020
Grupul de inițiativă contribuie activ la formarea stilului individual al satului Joltai din UTA Găgăuzia 28/08/2020
Retrospectiva a 15 ONG-ri partenere în prima jumătate a lui 2020 25/08/2020
Dezbinarea rural-urbană: reflecții asupra inegalităților în Moldova 15/07/2020
Împuternicirea economică a comunităților rurale din Moldova dă primele roade 15/07/2020
Premieră: activiști civici practicieni din 15 ONG-uri din întreaga țară pe rol de formatori în cadrul Academiei Tinerilor Activiști 01/07/2020
COVID-19 în satele din Republica Moldova: unele reflecții asupra vulnerabilităților 05/06/2020
„Tinerii din satele Moldovei pot salva țara, deci trebuie să se implice” – una din concluziile Primului Congres al Tinerilor Activi din mediul rural al RM 10/01/2020
Primari cu adevărat împliniți sunt acei primari care se bucură de susținerea oamenilor după ziua alegerilor 10/01/2020
Școala de vară „IntegrAct: activismul civic în rîndul tinerilor. Ce? De ce? Cum?” 09/09/2019
Premierea creșterii academice de-a lungul anului școlar – o modalitate mai țintită și mai corectă de stimulare a reușitei școlare decît premierea performanței brute 22/07/2019
Două fețe ale aceleiași monede: dezvoltarea comunitară și dezvoltarea economică merg mînă în mînă 02/07/2019
Expert în dezvoltare rurală: „Pentru ca ceva bun să se întîmple la nivel local nu este neapărat nevoie de proiecte sofisticate și finanțări cosmice. Spiritul de inițiativă este cheia” 06/06/2019
O nouă provocare pentru rețeaua grupurilor de inițiativă locale a Institutului pentru Inițiative Rurale: cum lărgim numărul celor implicați la nivel local 06/06/2019
Institutul pentru Inițiative Rurale (IRI) premiază inițiativele Absolvenților Academiei ProCivic 03/05/2019
Capacitatea de a se mobiliza, curiozitatea și entuziasmul – primul test de autenticitate al oricărui grup de inițiativă civică local 23/04/2019
Echipa IRI a vizitat comunitatea Otaci din raionul Ocnița 23/03/2019
Orice grup nou de inițiativă a tinerilor înseamnă automat noi oportunități pentru întreaga comunitate 20/03/2019
Rețeaua mentorilor comunitari a Institutului pentru Inițiative Rurale a avut prima întîlnire de evaluare și schimb de experiență 13/03/2019
Academia Activismului Comunitar: activismul civic pe înțelesul tuturor devine irezistibil 05/01/2019
Mentorii comunitari – un element cheie în formarea și consolidarea grupurilor de inițiativă locale 04/01/2019
Forumul tinerilor activi. Ediția II 05/12/2018
Primii absolvenți ai Academiei ProCivic determinați să continue schimbarea în comunitățile lor 03/12/2018
Un început de an inedit: un grup de tineri activiști de 1 septembrie au mers totuși la școală. Și nu, nu e vorba de o greșeală 21/09/2018
Institutul pentru Inițiative Rurale încîntat de implicarea masivă a comunităților partenere în campania „Hai Moldova” 20/09/2018
Activismul civic și participarea comunitară – singura cale de a renaște comunitățile rurale din Republica Moldova 04/09/2018
Academia ProCivic Ediția II – O nouă provocare pentru 100 tineri din 20 localități ale Republicii Moldova 03/09/2018
Academia IntegrACT – un mod alternativ de incluziune pentru tineri 09/08/2018
Oaspeți din SUA inspirați de rezultatele IRI privind promovarea activismului comunitar din satele Republicii Moldova 19/07/2018
Fabrica de Idei IntegrACT, ediția II 13/06/2018
Gala premiilor „Rural Business ACT: pentru acțiuni de responsabilitate socială în mediul rural”. Ediția I 05/06/2018
Noi suntem Moldova 01/03/2018
Educație incluzivă de calitate în mediul rural 02/02/2018
Tinerii din mediul rural aleg să acționeze! 02/02/2018
Fabrica de idei IntegrACT. Integrare prin acțiune 08/12/2017
Academia IntegrACT – un nou experiment de succes! 07/12/2017
Un profesor documentat este pe jumătate echipat… 30/08/2017
Briefing privind rezultatele a trei ani de lucru în proiectul „Împuternicirea comunităților etnice din Moldova” 19/04/2017