Institutul pentru Initiative Rurale

Titlul Articolului Data Publicării
Final Evaluation Scope of Work 30/10/2023
Schimb regional în cadrul Programului GIZ pentru consolidarea societății civile în țările Parteneriatului estic 15/12/2022
Turismul rural în Republica Moldova: Alo, se poate să vorbim deschis? 12/04/2022
Institutul pentru Inițiative Rurale anunță apel de participare 10/02/2022
Concurs privind selectarea a 5 comunități rurale pentru a deveni parteneri locali ai Institutului pentru Inițiative Rurale (iRi) în cadrul proiectului „Cetățenii Acționează!” 30/07/2021
Platforma Regională de Participare pentru bună guvernare: o punte de comunicare între autoritățile locale și cetățenii din raionul Rîșcani 05/07/2021
Cetățeni în slujba cetățeanului 29/09/2020
Un nou proiect iRi: Mobilizarea comunității de Absolvenți din țară și din afară pentru a soluționa o problemă a tinerilor din comunitatea de baștină 08/09/2020
Dezbinarea rural-urbană: reflecții asupra inegalităților în Moldova 15/07/2020
Premieră: activiști civici practicieni din 15 ONG-uri din întreaga țară pe rol de formatori în cadrul Academiei Tinerilor Activiști 01/07/2020
COVID-19 în satele din Republica Moldova: unele reflecții asupra vulnerabilităților 05/06/2020
„Tinerii din satele Moldovei pot salva țara, deci trebuie să se implice” – una din concluziile Primului Congres al Tinerilor Activi din mediul rural al RM 10/01/2020
Primari cu adevărat împliniți sunt acei primari care se bucură de susținerea oamenilor după ziua alegerilor 10/01/2020
Școala de vară „IntegrAct: activismul civic în rîndul tinerilor. Ce? De ce? Cum?” 09/09/2019
Premierea creșterii academice de-a lungul anului școlar – o modalitate mai țintită și mai corectă de stimulare a reușitei școlare decît premierea performanței brute 22/07/2019
Două fețe ale aceleiași monede: dezvoltarea comunitară și dezvoltarea economică merg mînă în mînă 02/07/2019
Expert în dezvoltare rurală: „Pentru ca ceva bun să se întîmple la nivel local nu este neapărat nevoie de proiecte sofisticate și finanțări cosmice. Spiritul de inițiativă este cheia” 06/06/2019
O nouă provocare pentru rețeaua grupurilor de inițiativă locale a Institutului pentru Inițiative Rurale: cum lărgim numărul celor implicați la nivel local 06/06/2019
Institutul pentru Inițiative Rurale (IRI) premiază inițiativele Absolvenților Academiei ProCivic 03/05/2019
Capacitatea de a se mobiliza, curiozitatea și entuziasmul – primul test de autenticitate al oricărui grup de inițiativă civică local 23/04/2019
Echipa IRI a vizitat comunitatea Otaci din raionul Ocnița 23/03/2019
Orice grup nou de inițiativă a tinerilor înseamnă automat noi oportunități pentru întreaga comunitate 20/03/2019
Rețeaua mentorilor comunitari a Institutului pentru Inițiative Rurale a avut prima întîlnire de evaluare și schimb de experiență 13/03/2019
Academia Activismului Comunitar: activismul civic pe înțelesul tuturor devine irezistibil 05/01/2019
Mentorii comunitari – un element cheie în formarea și consolidarea grupurilor de inițiativă locale 04/01/2019
Forumul tinerilor activi. Ediția II 05/12/2018
Primii absolvenți ai Academiei ProCivic determinați să continue schimbarea în comunitățile lor 03/12/2018
Un început de an inedit: un grup de tineri activiști de 1 septembrie au mers totuși la școală. Și nu, nu e vorba de o greșeală 21/09/2018
Institutul pentru Inițiative Rurale încîntat de implicarea masivă a comunităților partenere în campania „Hai Moldova” 20/09/2018
Activismul civic și participarea comunitară – singura cale de a renaște comunitățile rurale din Republica Moldova 04/09/2018
Academia ProCivic Ediția II – O nouă provocare pentru 100 tineri din 20 localități ale Republicii Moldova 03/09/2018
Academia IntegrACT – un mod alternativ de incluziune pentru tineri 09/08/2018
Oaspeți din SUA inspirați de rezultatele IRI privind promovarea activismului comunitar din satele Republicii Moldova 19/07/2018
Fabrica de Idei IntegrACT, ediția II 13/06/2018
Gala premiilor „Rural Business ACT: pentru acțiuni de responsabilitate socială în mediul rural”. Ediția I 05/06/2018
Noi suntem Moldova 01/03/2018
Educație incluzivă de calitate în mediul rural 02/02/2018
Tinerii din mediul rural aleg să acționeze! 02/02/2018
Fabrica de idei IntegrACT. Integrare prin acțiune 08/12/2017
Academia IntegrACT – un nou experiment de succes! 07/12/2017
Un profesor documentat este pe jumătate echipat… 30/08/2017
Briefing privind rezultatele a trei ani de lucru în proiectul „Împuternicirea comunităților etnice din Moldova” 19/04/2017