Platforma Regională de Participare pentru bună guvernare: o punte de comunicare între autoritățile locale și cetățenii din raionul Rîșcanin 217

Institutul pentru Inițiative Rurale (iRi) a lansat a doua Platformă Regională de Participare (PRP) pentru o bună guvernare cu participarea a 10 ONG-ri și factori de interes din 8 comunități din raionul Rîșcani. Prima Platformă pentru bună guvernare a fost creată cu succes în 2020 în raionul Drochia, din care fac parte 14 ONG-ri locale.

Platforma presupune dezvoltarea unui dialog continuu între autoritățile publice locale, societatea civilă și cetățeni din rn. Rîșcani și implicarea lor în procesul de bună guvernare la nivel local și regional.

„Societatea civilă și autoritățile locale trebuie să colaboreze împreună. Guvernare înseamnă conlucrare între APL-ri, ONG-ri și cetățeni pentru a rezolva în comun problemele din comunitatea lor”. – Vasile Secrieru, președintele rn. Rîșcani.

PRP a fost creată prin aprobarea și semnarea unei declarații de constituire de către cele 10 ONG-ri din rn. Rîșcani, în prezența vice-primarului or. Rîșcani, Veaceslav Spătaru, experților și invitaților.

„Sperăm mult că Platforma Regională de Participare va aduce cetățenii din rn Rîșcani mai aproape de autoritățile de nivel I și II, va promova trasparența în cadrul APL-lor, va crea noi oportunități de dezvoltare și va stabili un plan de acțiuni comun”. – Veaceslav Spătaru, vice-primar, or. Rîșcani.

La eveniment a fost prezentă și președinta platformei regionale de participare pentru bună guvernare din raionul Drochia, Mariana Bruma, care a venit cu o prezentare a rezultatelor platformei și recomandări pentru colegii din rn. Rîșcani.

„Din experiența noastră de 1 an de activitate a platformei vin cu o recomandare către colegii mei din raionul Rîșcani de a organiza o primă întâlnire de cunoaștere a membrilor plaformei, unde fiecare să se prezinte, să povestească ce abilități și necesități are, pentru a repartiza mai eficient responsabilitățile”. – Mariana Bruma, președinta platformei regionale de participare pentru bună guvernare, rn. Drochia.

Expertul invitat la acest eveniment, Sergiu Ostaf, a prezentat regulamentul, declarația de constituire și cum funcționează această platformă. Activitatea a urmat cu alegerea, prin vot, a președintelui, vice-președintelui și secretarului Platformei Regionale pentru bună guvernare din rn. Rîșcani.

„Sunt onorată să fiu aleasă președinta Platformei Regionale de Participare din rn. Rîșcani. Îmi place să mă implic în activități comunitare care contribuie la schimbarea vieții oamenilor și voi continua să o fac… și doar împreună putem fi o forță”. – Liudmila Tozlovanu, președinta Platformei Regionale de Participare pentru bună guvernare Rîșcani.

Evenimentul s-a încheiat cu o inițiativă frumoasă din parte APL Rîșcani, care a oferit un spațiu membrilor Platformei noi create pentru întâlniri, mese rotunde, discuții și activități organizate de PRP.

Activitatea a fost realizată în cadrul proiectului „Cetățeni în slujba cetățenilor”, proiect implementat de Institutul pentru Inițiative Rurale (iRi) și partenerii locali în cadrul Programului de granturi Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer.