IREX Moldova

Titlul Articolului Data Publicării
Extended Deadline - Comunitatea Mea Program Vacancies: National consultant for conducting a comparative regionalization study 03/07/2024
Anunț de angajare extins - Programul Comunitatea Mea: Consultant/-ă național/ă pentru elaborarea unui studiu comparativ privind regionalizarea administrativă 03/07/2024
Extended, Comunitatea Mea Program, Lunched Tender: Rehabilitation of one (1) water tower in Ciorescu village, Ciorescu commune 21/06/2024
Comunitatea Mea Program Vacancies: Consultancy services Training of trainers on the Internal Managerial Control System 19/06/2024
Programul Comunitatea Mea - Anunț de angajare: Servicii Consultanță formare de formatori pe domeniul Controlul Intern Managerial 19/06/2024
Comunitatea Mea Program, Lunched Tender: Rehabilitation of the road section on Stefan cel Mare Street in the Mindresti village, Telenesti raion 17/06/2024
Programul Comunitatea Mea lansează licitația: Reabilitarea unui sector de drum pe strada Ștefan cel Mare din satul Mîndrești, raionul Telenești. 17/06/2024
Comunitatea Mea Program Vacancies - Extended Deadline: National consultant for conducting a comparative regionalization study 14/06/2024
Programul Comunitatea Mea - Anunț de angajare extins: Consultant/-ă național/ă pentru elaborarea unui studiu comparativ privind regionalizarea administrativă 14/06/2024
Programul Comunitatea Mea - Anunț de angajare: Consultant/-ă național/ă pentru elaborarea unui studiu comparativ privind regionalizarea administrativă 30/05/2024
Comunitatea Mea Program vacancies - National consultant for conducting a comparative regionalization study 30/05/2024
Comunitatea Mea Program, Lunched Tender: Construction of two (2) water towers in Chetrosu commune, Anenii Noi raion. 08/05/2024
Programul Comunitatea Mea lansează licitația: Construcția a doua (2) turnuri de apa in comuna Chetrosu, raionul Anenii Noi. 08/05/2024
Comunitatea Mea Program vacancies – Engineer (extended deadline) 08/05/2024
Termen extins: Programul Comunitatea Mea - Anunț de angajare a doi/două Consultanti/e naționali/e - Formatori/Formatoare pentru consolidarea capacităților APL 02/05/2024
Extended deadline: Comunitatea Mea Program vacancies - Two National Consultants - trainers for LPA capacity building 02/05/2024
Comunitatea Mea Program, Lunched Tender: Construction of sidewalk and rehabilitation of the road sector in Danceni village, Ialoveni raion. 29/04/2024
Programul Comunitatea Mea lansează licitația: Construcția trotuarului și reabilitarea unui sector de drum în satul Dănceni, raionul Ialoveni. 29/04/2024
Termen Extins Cerere de oferta pentru selectarea unui Contractant pentru elaborarea curriculumului și desfășurarea cursurilor de instruire de consolidare a capacităților pentru 250 consilieri locali la primul mandat și 20 de primari noi aleși 26/04/2024
Reabilitarea colectorului principal de canalizare în satul Cojușna, raionul Strășeni. 26/04/2024
Rehabilitation of the main sewer collector pipeline in the village of Cojușna, Strașeni district 26/04/2024
Installation of the Photovoltaic panel system at the Center for Social Support of the Population in Copceac village, ATU Gagauzia. 24/04/2024
Montarea sistemului de panouri fotovoltaice la Centrul de Asistență Socială a Populației din satul Copceac, UTA Găgăuzia 24/04/2024
Programul Comunitatea Mea - Anunț de angajare a doi/două Consultanti/e naționali/e - Formatori/Formatoare pentru consolidarea capacităților APL 15/04/2024
Comunitatea Mea Program vacancies - Two National Consultants - trainers for LPA capacity building 15/04/2024
Extended deadline Procurement of devices for remote data reading, retrieving, and transmitting via Lorawan 868 MHz, compatible with volumetric meters PD-LCF, antennas with Lorawan 868 MHz GPS, VPN (Extended Term) 10/04/2024
Termen Extins Achiziționarea dispozitivelor pentru citirea, preluarea și transmiterea datelor la distanță prin Lorawan 868 MHz (Termen Extins) 10/04/2024
Программа «Мое сообщество» — объявление о вакансии Консультанта/Специалиста по e- ОМПУ (платформа e-APL) – в Агентстве электронного управления для оказания поддержки в пилотировании и организации внедрения цифровых услуг 03/04/2024
Programul Comunitatea Mea - Anunț de angajare al unui/unei Consultant/e național/e –Specialist/ă e-APL la Agenția de Guvernare Electronică 01/04/2024
Comunitatea Mea Program vacancies – Embedded National Consultant – e-LPA Operations Specialist- at the e-Governance Agency for providing support in the piloting and in organizing roll-out of the digitized services 28/03/2024
Cerere de Ofertă pentru selectarea unui Contractant pentru desfășurarea sesiunilor de instruire și mentorat pentru 15 organizații de tineret (ONG de tineret,  Consilii Locale ale Tinerilor, Consilii ale elevilor și/sau grupuri de  inițiativă ale tinerilor 05/03/2024
RFP to select a Contractor to conduct training and mentorship sessions for 15 youth organizations (youth NGOs, Local Youth Councils, Pupils’ Councils and/or youth groups) 05/03/2024
RFQ pentru selectarea unui Contractant pentru achiziția de echipament și software pentru zece (10) Centre de Informare și Servicii pentru Cetățeni (CISC-uri) - termen extins 26/02/2024
RFQ to select a Contractor for procurement of the equipment and software for ten (10) Citizen Information and Service Centers (CISCs) - extended 26/02/2024
Cerere de Oferte pentru procurarea de hardware si software pentru 10 Centre de Informare și Servicii pentru Cetățeni 23/02/2024
Request for Bids for thermal insulation works for the Community Daycare Center building from Selemet village, Cimislia raion 23/02/2024
Solicitare de Oferte pentru Lucrări de termoizolare a clădirii Centrului Comunitar de Zi din satul Selemet, raionul Cimișlia 23/02/2024
RFQ pentru selectarea unui Contractant pentru achiziția de echipament și software pentru zece (10) Centre de Informare și Servicii pentru Cetățeni (CISC-uri) 11/02/2024
RFQ to select a Contractor for procurement of the equipment and software for ten (10) Citizen Information and Service Centers (CISCs) 11/02/2024
Renovarea centrului de cultură din satul Selemet, raionul Cimișlia 16/03/2023
Renovation of the cultural center in Selemet village, Cimislia raion 16/03/2023
RfP for Comunitatea Mea Program - Video Services 14/03/2023
RfP for Comunitatea Mea Program - Design Services 14/03/2023
IREX Moldova — объявление о вакансии на должность старшего специалиста по мониторингу, оценке и обучению 10/03/2023
Cerere de oferte pentru procurarea și instalarea corpurilor de iluminat LED pentru beneficiarii programului Comunitatea Mea (până la 30 APL partenere) 20/02/2023
RFP for procurement and installing of LED lights for the Comunitatea Mea Program beneficiaries (up to 30 partner LPAs) 20/02/2023
Программа Моё Сообщество, финансируемая USAID, ищет сотрудника на должность Юридический консультант с опытом в области функционального анализа компетенций местных властей 1 и 2 уровней, а также центральных властей 02/02/2023
Termen extins: Programul USAID Comunitatea Mea angajează consultant juridic cu experiență în analiza funcțională a domeniilor de competență a APL I, APL II, APC 02/02/2023
Extended Deadline: Comunitatea Mea Program hires Legal Consultant in the field of functional assignments of LPA I, LPA II and CPA 02/02/2023
Extinderea garajului existent (stație/ oficiu de pompieri) în satul Sireți, raionul Strășeni 31/01/2023
Extension of the existing garage (fire station/office) in Sireti village, Straseni raion 31/01/2023
Extinderea rețelei de hidranți antiincendiari supraterani în satele Sireți și Roșcani, raionul Strășeni 31/01/2023
Extension of above ground fire hydrants network in Sireti and Roscani villages, Straseni raion 31/01/2023
IREX Moldova vacancy - Project Officer (part-time position)- Extended deadline 30/01/2023
Extended deadline: RfP for Comunitatea Mea Program - Photo Services 25/01/2023
Extended deadline: RFP for Comunitatea Mea Program - Catering/Food delivery 24/01/2023
IREX Moldova vacancy - Project Officer (part-time position) 17/01/2023
RfP for Comunitatea Mea Program - Promo Materials design and printing 13/01/2023
RfP for Comunitatea Mea Program - Catering/Food delivery 13/01/2023
RfP for Comunitatea Mea Program - Photo Services 13/01/2023
Comunitatea Mea Program hires Legal Consultant in the field of functional assignments of LPA I, LPA II and CPA 23/12/2022
Programul Comunitatea Mea - Anunț de angajare al unui consultant/expert utilaj greu (construcții drumuri) 20/12/2022
Achiziționarea unui tractor, echipamente tehnice și a accesoriilor pentru tractor în cadrul Proiectului de Cooperare Intercomunitară pentru modernizarea sistemului de colectare a deșeurilor în comunitățile Budești, Tohatin, Cruzești și Colonița - Extins 12/12/2022
Procurement of one tractor, technical equipment, and accessories for tractor under the Intermunicipal Cooperation project for modernization of the Solid Waste Collection System in Budesti, Tohatin, Cruzesti and Colonita communities - Extended 12/12/2022
Achiziționarea containerelor din polietilenă pentru colectarea deșeurilor în cadrul Proiectului de Cooperare Intercomunitară pentru modernizarea sistemului de colectare a deșeurilor în comunitățile Budești, Tohatin, Cruzești și Colonița 01/12/2022
Procurement of plastic waste bins under the Intermunicipal Cooperation project for modernization of the Solid Waste Collection System in Budesti, Tohatin, Cruzesti and Colonita communities 01/12/2022
Achiziționarea unui tractor, echipamente tehnice și a accesoriilor pentru tractor în cadrul Proiectului de Cooperare Intercomunitară pentru modernizarea sistemului de colectare a deșeurilor în comunitățile Budești, Tohatin, Cruzești și Colonița 24/11/2022
Procurement of one tractor, technical equipment, and accessories for tractor under the Intermunicipal Cooperation project for modernization of the Solid Waste Collection System in Budesti, Tohatin, Cruzesti and Colonita communities 24/11/2022
IREX Moldova vacancy - Project Officer (part-time position)-Extended 17/11/2022
IREX Moldova - Anunț de angajare a unui expert în domeniul egalitate de gen, participare civică a tinerilor și activităților de incluziune socială – full-time/aproximativ 3 ani (termen extins) 16/11/2022
IREX Moldova - Anunț de angajare a unui expert în domeniul digitalizării serviciilor publice – full-time / aproximativ 3 ani (termen extins) 16/11/2022
IREX Moldova vacancy - Gender and Youth Advisor-Extended 16/11/2022
IREX Moldova vacancy - Digitalization Advisor-Extended 16/11/2022
IREX Moldova - Anunț de angajare a/l unei/ui Coordonatoare/Coordonator de proiect 08/11/2022
IREX Moldova — объявление о вакансии на должность Координатора проекта 08/11/2022
IREX Moldova — объявление о вакансии на должность Эксперта в области цифровизации публичных услуг 30/10/2022
IREX Moldova — объявление о вакансии на должность специалиста по вопросам гендерного равенства и молодежи 30/10/2022
IREX Moldova vacancy - Digitalization Advisor-Extended 30/10/2022
IREX Moldova – Concurs privind licențierea conținutului regional de divertisment în limba rusă 28/10/2022
IREX Moldova vacancy - Rights and Licensing Expert/consultant 28/10/2022
IREX Moldova - Concurs privind producerea și difuzarea contentului original de divertisment în limba rusă 26/09/2022
IREX Moldova vacancy - Program Coordinator for Policy and Research - Extended 21/09/2022
IREX Moldova - Anunț de angajare a unui coordonator de program în domeniul politicilor publice privind descentralizarea – full-time / aproximativ 3 ani 21/09/2022
Extinderea sistemului de iluminat public stradal în comuna Ruseștii Noi, raionul Ialoveni - Extins 20/09/2022
Extension of the public street lighting system in Rusestii Noi commune, Ialoveni raion - Extended 20/09/2022
IREX Moldova - anunț de angajare a unui coordonator de program în domeniul participării cetățenilor la luarea deciziilor – full-time / aproximativ 3 ani (termen extins) 13/09/2022
IREX Moldova vacancy - Program Coordinator for Community Engagement - Extended 13/09/2022
IREX Moldova vacancy - Communication Specialist - Extended 13/09/2022
RfP for Comunitatea Mea Program Communication Services - Extended 05/09/2022
Extinderea sistemului de iluminat public stradal în comuna Ruseștii Noi, raionul Ialoveni 26/08/2022
Extension of the public street lighting system in Rusestii Noi commune, Ialoveni raion 26/08/2022
Reconstrucția străzii M.Frunze din comuna Pelivan, raionul Orhei - Extins 26/08/2022
Reconstruction of M. Frunze Street in Pelivan commune, Orhei raion - Extended     26/08/2022
IREX Moldova — объявление о вакансии на должность специалиста по вопросам гендерного равенства и молодежи 24/08/2022
IREX Moldova — объявление о вакансии на должность Координатора программы в области укрепления гражданского участия в местном самоуправлении 24/08/2022
IREX Moldova — объявление о вакансии на должность Эксперта в области цифровизации публичных услуг 23/08/2022
RfP for Comunitatea Mea Program Communication Services 17/08/2022
IREX Moldova - Anunț de angajare a unui coordonator de program în domeniul politicilor publice privind descentralizarea – full-time / aproximativ 3 ani 11/08/2022
IREX Moldova - Anunț de angajare a unui coordonator de program în domeniul participării cetățenilor la luarea deciziilor – full-time / aproximativ 3 ani 11/08/2022
IREX Moldova Anunț de angajare a unui expert în domeniul egalitate de gen, participare civică a tinerilor și activităților de incluziune socială – full-time/aproximativ 3 ani 11/08/2022