Cerere de oferte pentru procurarea și instalarea corpurilor de iluminat LED pentru beneficiarii programului Comunitatea Mea (până la 30 APL partenere)Subiect: Cerere de oferte pentru procurarea și instalarea corpurilor de iluminat LED pentru beneficiarii programului Comunitatea Mea (până la 30 APL partenere)

Nr. cererii: FY23-CM-LED (01) 

Data: 17 februarie 2023

Data limită pentru depunerea ofertei: 3 martie, ora 14:00 (ora locală)

Program: Comunitatea Mea

IREX: International Research and Exchanges Board

 Programul Comunitatea mea, administrat de IREX și finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), invită aplicanți să depună oferte pentru procurarea și instalarea corpurilor de iluminat LED pentru beneficiarii programului Comunitatea Mea  (până la 30 APL partenere din toată țara).

 Scopul: În contextul îmbunătățirii eficienței energetice programul Comunitatea Mea va implementa proiectul de înlocuire a becurilor și corpurilor de iluminat existente cu becuri eficiente LED la până la 30 APL partenere, beneficiari ai programului Comunitatea Mea din diferite raioane ale țării. 

 • IREX va semna un contract cu o durată de un an cu aplicantul/ aplicanții selectați.
 • Costurile suportate de aplicanți pentru pregătirea ofertei și negocierea contractului nu sunt rambursabile.
 • IREX nu este obligat să accepte toate ofertele depuse.
 • IREX își rezervă dreptul de a accepta oferta unui aplicant fără alte discuții.
 • IREX va evalua doar ofertele parvenite de la companii licențiate și calificate pentru a executa lucrările din cadrul acestui proiect.

 Dacă aplicanții au întrebări sau clarificări, aceștia le pot trimite DOAR la adresa de email tender.cm.md@irex.org. Subiectul mesajului trebuie să conțină mențiunea: „Întrebări pentru Cererea de oferte Nr. FY23-CM-LED (01)”

Întrebările/ calrificările se vor expedia doar în formă scrisă.

 Instrucțiuni: 

 1. Documente anexate necesare pentru depunerea ofertei:

 • Specificații tehnice (ST) (Anexa I)
 • Formularul de depunere a ofertei (Anexa II)
 • Formularul pentru oferta financiară (Anexa III)
 • Formularul de experiență și prestație anterioară (Anexa IV)
 1. Ofertele trebuie să conțină formularul de depunere a ofertei, oferta financiară, formularul de experiență și prestație anterioară și alte documente menționate în punctul 4 CONȚINUTUL OFERTEI din instrucținile pentru aplicanți, Anexa I Specificații tehnice.
 2. Depunerea ofertelor:
 • Ofertele vor fi expediate prin email cm.md@irex.org în formă scanată, cu semnătura aplicată.
 • Linia de subiect va conține: „ FY23-CM-LED (01), denumirea companiei.
 1. Doar companiile înregistrate în Republica Moldova sunt eligible.
 2. Prețurile indicate în oferta financiară trebuie să fie adecvate și rezonabile, în lei moldovenești fără TVA.
 3. Ofertele parțiale sau incomplete vor fi respinse pentru neconformitate.

Pentru mai multe informații cu privire la această cerere de oferte, vă rugăm să accesați: https://tender.md.irex.org/ro/static/info/id/996

Cererea de Oferte este publicată în limba română.

IREX Moldova nu discriminează niciun aplicant sau potential aplicant, precum ar fi, dar fără a se limita la, prin reținerea, impactul negativ sau interzicerea accesului echitabil la beneficii sau servicii pe baza oricărui factor de non-merit. Un factor non-merit include rasa, culoarea, religia, sexul, originea națională, dizabilitate, vârsta, orientarea sexuală, informațiile genetice, starea civilă, statutul parental, afilierea politică sau statutul de veteran.