Cerere de Ofertă pentru selectarea unui Contractant pentru desfășurarea sesiunilor de instruire și mentorat pentru 15 organizații de tineret (ONG de tineret,  Consilii Locale ale Tinerilor, Consilii ale elevilor și/sau grupuri de  inițiativă ale tinerilorCerere de Ofertă pentru selectarea unui Contractant pentru desfășurarea sesiunilor de instruire și mentorat pentru 15 organizații de tineret (ONG de tineret,  Consilii Locale ale Tinerilor, Consilii ale elevilor și/sau grupuri de  inițiativă ale tinerilor

Subiect: Cerere de Ofertă pentru selectarea unui Contractant pentru desfășurarea sesiunilor de instruire și mentorat pentru 15 organizații de tineret (ONG de tineret,  Consilii Locale ale Tinerilor, Consilii ale elevilor și/sau grupuri de  inițiativă ale tinerilor)

Numărul cererii de Oferte (RFP): FY24-CM-TRN (02)

Data lansării: 05 martie 2024

Data limită pentru adresarea/primirea întrebărilor: 12 martie 2024, 10:00 (ora locală din Chișinău)

Data limită pentru depunerea cererii de oferte: 19 martie 2024 10:00 (ora locală din Chișinău)

Scurtă descriere a Programului Comunitatea Mea (CM)

Programul Comunitatea Mea își propune să consolideze Administrația Publică Locală, pentru a deveni mai eficientă, mai transparentă și mai responsabilă față de cetățeni, și pentru a consolida capacitatea administrațiilor locale să răspundă nevoilor cetățenilor. Detaliile sunt disponibile la adresa: https://www.irex.org/project/comunitatea-mea-my-community.

Scopul: Programul Comunitatea Mea (CM), administrat de International Research & Exchanges Board Washington D.C. Sucursala Chişinău   și finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), invită Ofertanții să depună ofertele pentru desfășurarea sesiunilor de instruire și mentorat pentru 15 organizații de tineret (ONG de tineret,  Consilii Locale ale Tinerilor, Consilii ale elevilor și/sau grupuri de  inițiativă ale tinerilor) din 15 localități partenere ale Programului Comunitatea Mea.

Cererea de Ofertă și toate documentele și formularele legate de această achiziție sunt disponibile la adresa https://tender.md.irex.org/ro/info

Termenele limită:

  • Dacă Ofertanții au întrebări sau clarificări, pot trimite întrebări sau clarificări la tender.cm.md@irex.org până la 12 martie 2024, 10:00 (ora locală din Chișinău).
  • Data limită pentru depunerea a Ofertelor: 19 martie 2024, 10:00 (ora locală din Chișinău).

RFP-ul este emis în limbile engleză și română. În caz de neconcordanță între conținutul RFP și traducerea în limba română, sensul în limba engleză va prevala.

IREX Moldova nu întreprinde nici un fel de acțiuni ce ar discrimina vreun ofertant sau potențial ofertant, de exemplu, dar fără a se limita la, prin reținerea, impactul negativ sau prin negarea accesului echitabil la beneficii sau servicii, pe baza unui criteriu de discriminare. Criterii de discriminare includ: rasa, culoarea, religia, sexul, naționalitatea, dizabilitatea, vârsta, orientarea sexuală, informațiile genetice, starea civilă, starea parentală, apartenența politică sau statutul de veteran.

Pentru mai multe informații cu privire la această achiziție, vă rugăm să accesați: https://tender.md.irex.org/ro/info.