Termen Extins Cerere de oferta pentru selectarea unui Contractant pentru elaborarea curriculumului și desfășurarea cursurilor de instruire de consolidare a capacităților pentru 250 consilieri locali la primul mandat și 20 de primari noi aleșiTermen Extins Cerere de oferta pentru selectarea unui Contractant pentru elaborarea curriculumului și desfășurarea cursurilor de instruire de consolidare a capacităților pentru 250 consilieri locali la primul mandat și 20 de primari noi aleși

Subiect: Cerere de oferta pentru selectarea unui Contractant pentru elaborarea curriculumului și desfășurarea cursurilor de instruire de consolidare a capacităților pentru 250 consilieri locali la primul mandat și 20 de primari noi aleși în funcție din localitățile partenere ale Programului Comunitatea Mea. 

 

Numărul cererii de Oferte (RFP): FY24-CM-TRLC (01) 

Data lansării: 12 aprilie 2024

Data limită pentru adresarea/primirea întrebărilor: 17 aprilie 2024, 10:00 (ora locală din Chișinău)

Data limită pentru depunerea cererii de oferte EXTINSĂ : 26 aprilie 2024 10:00 (ora locală din Chișinău). TERMENUL LIMITĂ PRELUNGIT PENTRU DEPUNEREA OFERTELOR ESTE 3 MAI 2024, 10:00 (ora locală din Chișinău). Vă rugăm să consultați Buletinul de achiziții nr.2 pentru mai multe informații.

 

Scurtă descriere a Programului Comunitatea Mea (CM)

Programul Comunitatea Mea își propune să consolideze Administrația Publică Locală, pentru a deveni mai eficientă, mai transparentă și mai responsabilă față de cetățeni, și pentru a consolida capacitatea administrațiilor locale să răspundă nevoilor cetățenilor. Detaliile sunt disponibile la adresa: https://www.irex.org/project/comunitatea-mea-my-community.

Scopul: Programul Comunitatea Mea (CM), administrat de International Research & Exchanges Board Washington D.C. Sucursala Chişinău   și finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), invită Ofertanții să depună ofertele pentru elaborarea curriculumului și desfășurarea cursurilor de instruire de consolidare a capacităților pentru 250 consilieri locali la primul mandat și 20 de primari noi aleși în funcție din localitățile partenere ale Programului Comunitatea Mea.

Cererea de Ofertă și toate documentele și formularele legate de această achiziție sunt disponibile la adresa https://tender.md.irex.org/ro/info

Termenele limită:

  • Dacă Ofertanții au întrebări sau clarificări, pot trimite întrebări sau clarificări la cm.md@irex.org până la 17 aprilie 2024, 10:00 (ora locală din Chișinău). TERMENUL LIMITĂ PRELUNGIT PENTRU SOLICITĂRI DE CLARIFICARE – 29 APRILE 2024, 10:00 (ora locală din Chișinău).
  • Data limită pentru depunerea a Ofertelor: 26 aprilie 2024, 10:00 (ora locală din Chișinău). TERMENUL LIMITĂ PRELUNGIT PENTRU DEPUNEREA OFERTELOR ESTE 3 MAI 2024, 10:00 (ora locală din Chișinău).

RFP-ul este emis în limbile engleză și română. În caz de neconcordanță între conținutul RFP și traducerea în limba română, sensul în limba engleză va prevala.

IREX Moldova nu întreprinde nici un fel de acțiuni ce ar discrimina vreun ofertant sau potențial ofertant, de exemplu, dar fără a se limita la, prin reținerea, impactul negativ sau prin negarea accesului echitabil la beneficii sau servicii, pe baza unui criteriu de discriminare. Criterii de discriminare includ: rasa, culoarea, religia, sexul, naționalitatea, dizabilitatea, vârsta, orientarea sexuală, informațiile genetice, starea civilă, starea parentală, apartenența politică sau statutul de veteran.

Pentru mai multe informații cu privire la această achiziție, vă rugăm să accesați: https://tender.md.irex.org/ro/info.