Reabilitarea colectorului principal de canalizare în satul Cojușna, raionul Strășeni.Reabilitarea colectorului principal de canalizare în satul Cojușna, raionul Strășeni.

Numărul de identificare al acestei licitații este: FY24-CM-COJ (01) 

Denumirea licitației: Reabilitarea colectorului principal de canalizare în satul Cojușna, raionul Strășeni. 

Data Lansării: 24 aprilie 2024  

Data limită pentru primirea ofertei: 24 mai 2024, orele 10:00 (ora locală din Chișinău) 

Autoritatea contractantă: International Research & Exchanges Board Washington D.C. Sucursala Chişinău (IREX) 

Pentru Proiectul social: “Reabilitarea conductorului principal de canalizare în satul Cojușna, raionul Strășeni.” 

Programul Comunitatea Mea, un program administrat de International Research & Exchanges Board Washington D.C. Sucursala Chişinău (IREX) și finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională invită contractori competenți și experimentați să depună oferta pentru Reabilitarea colectorului principal de canalizare în satul Cojușna, raionul Strășeni. 

Caietul de Sarcini și toate documentele și formularele legate de această licitație sunt disponibile la adresa https://tender.md.irex.org/ro/info  

Scopul de Lucru:. Reabilitarea colectorului principal de canalizare în satul Cojușna, raionul  Strășeni 

Proiectul include următoarele lucrări: 

1) construcția a 1.979,5 m de colector principal de canalizare sub presiune 

2) reabilitarea unui (1) cămin de canalizare 

IMPORTANT !!! Vă rugăm să atrageți atenție faptului că 1600 m de conductă vor fi achiziționate separat de către primărie. 

Perioada estimată pentru finalizarea lucrărilor este de maximum patru (4) luni.  

TERMENE LIMITĂ (timpul menționat este ora locală din Chișinău):   

ÎNREGISTRAREA OFERTANȚILOR: 

Ofertanții interesați urmează să se înregistreze până la data de 22 mai 2024, 17:00 prin completarea Formularului de Înregistrare și trimiterea acestuia DOAR la adresa tender.cm.md@irex.org  

VIZITA LA AMPLASAMENTUL LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚIE 

IREX va organiza o vizită la amplasamentul lucrărilor de construcție la: 

Data: 15 mai, 2024  

Ora: 10:00 (ora locală din Chișinău) 

Locația: în fața sediului Primăriei satului Cojușna, raionul Strășeni 

Punctul de contact IREX este: tender.cm.md@irex.org   

-------------------------------------- 

Vă rugăm să confirmați participarea la vizită DOAR la adresa de email tender.cm.md@irex.org până la data de 14 mai 2024, ora 10:00 (ora locală din Chișinău). 

Un reprezentant din partea IREX și APL va fi disponibil pentru a întâlni ofertanții la adresa indicată mai sus. Reprezentantul IREX nu va fi disponibil în nicio altă zi și oră pentru vizite la amplasamentul lucrărilor de construcție. Costurile pentru vizitarea amplasamentul lucrărilor de construcție vor fi în responsabilitatea Ofertantului. Ofertanții pot adresa întrebări, consulta documentația tehnică, inspecta amplasamentului lucrărilor de construcție.  

IMPORTANT: Nicio declarație verbală făcută în timpul vizitei la amplasamentului lucrărilor de construcție nu va modifica termenii și condițiile din Caietul de sarcini, cu excepția cazului în care sunt încorporate în mod specific în Buletinul de achiziții privind vizita la amplasamentului lucrărilor de construcție emis ca amendamente la Caietul de sarcini. 

SOLICITĂRI DE CLARFICARE/ÎNTREBĂRI DIN PARTEA OFERTANȚILOR: 

Dacă Ofertanții au întrebări sau clarificări, în timpul și/sau după vizita la amplasamentul lucrării proiectului aceștia le pot trimite DOAR la adresa de email tender.cm.md@irex.org până la 10 mai 2024, 10:00, indicând numărul licitației în subiect. IREX va transmite copii ale răspunsului său tuturor Ofertanților înregistrați sub formă de Buletin de Achiziție, care va include o descriere a solicitării, dar fără a divulga sursa acesteia. De asemenea Buletinul de Achiziții va fi disponibil pentru toți potențialii ofertanți pe pagina https://tender.md.irex.org/ro/info, pe aceeași pagină ca și Caietul de Sarcini. 

DEPUNEREA OFERTELOR: 

Ofertele trebuie primite de către IREX DOAR la adresa de email tender.cm.md@irex.org până cel târziu 24 mai 2024, 10:00. Ofertele primite după termenul limită, precum și Ofertele incomplete nu vor fi luate în considerare. 

Ofertele pot fi doar în format electronic. Ofertele financiare se fac în MDL (lei moldovenești). Informații detaliate privind depunerea ofertelor sunt prezentate în Caietul de Sarcini. Nu este admisă contestarea deciziei de atribuire a contractului. 

  1. Documentele / propunerile de ofertă trimise electronic trebuie adresate DOAR la următoarea adresă de e-mail: tender.cm.md@irex.org nu mai târziu de termenul limită menționat mai sus. Dacă fișierele electronice au o mărime mai mare decât 25 MB, Ofertantul poate depune Oferta Tehnică și Financiară salvând fișierele pe una dintre platformele de partajare a fișierelor precum Google Drive, OneDrive, DropBox, send.Tresorit.com etc și trimițând un link DOAR la tender.cm.md@irex.org  
  1. IMPORTANT: Pentru ofertele depuse în format electronic, pentru a asigura secretul ofertei financiare, vă rugăm să arhivați oferta financiară într-un fișier ZIP criptat cu parolă.  

NU TRIMITEȚI PAROLA împreună cu pachetul de documente, transmis electronic. Salvați parola într-un mod sigur și transmiteți-o într-un fișier zip separat.  Parola va fi solicitată de IREX pentru ofertele tehnice calificate după ce evaluarea tehnică va fi finalizată și s-au efectuat înregistrările finale ale scorului tehnic. În cazul ofertelor financiare care nu au fost protejate prin parolă, IREX le va lua în considerare și va proteja secretul acestora, dar cel puțin 1 (una) persoană din IREX va putea accesa fișierul și acest lucru va fi considerat acceptabil de către ofertant. 

PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTELOR: 

Ofertele trebuie să fie valabile timp de 90 (nouăzeci) de zile de la data limită de depunere a ofertelor specificată în Caietul de Sarcini. Perioada de valabilitate a Ofertelor va fi până la data de 22 august 2024, inclusiv. Detalii sunt oferite în Caietul de Sarcini. 

GARANȚIA BANCARĂ PENTRU OFERTĂ: 

Ofertantul trebuie să furnizeze, ca parte a ofertei sale, o garanție bancară pentru ofertă în valoare de 27,626 MDL și va fi valabilă pentru cel puțin douăzeci și opt (28) de zile după expirarea perioadei de valabilitate a ofertei Ofertantului menționată în Caietul de Sarcini. Garanția bancară va fi valabilă până cel puțin la data de 19 septembrie 2024, inclusiv. Detalii sunt oferite în Caietul de Sarcini.  

ATENȚIE: Beneficiar al garanției bancare este International Research & Exchanges Board Washington D.C. Sucursala Chişinău (IREX). 

METODA DE EVALUARE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI: IREX va lua în considerare combinația de scor tehnic și financiar în proporție de 50-50. Criteriile de evaluare și formulele detaliate sunt prezentate în Caietul de Sarcini. 

Pentru mai multe informații cu privire la această licitație, vă rugăm să accesați: https://tender.md.irex.org/ro/info 

Prin participarea la această licitație, Ofertantul este de acord și acceptă toate condițiile și regulile, enumerate în Documentele de licitație. Ofertanții suportă toate costurile asociate pregătirii și depunerii ofertelor și negocierii contractului. Programul Comunitatea Mea nu va fi în niciun caz responsabil pentru aceste costuri, indiferent de desfășurarea sau rezultatul licitației. Participarea ofertanților la această licitație nu va genera nicio obligație pentru IREX față de niciun ofertant. Comunitatea Mea își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă care nu respectă cerințele documentelor de licitație sau de a anula întregul proces de licitație și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără să poarte răspundere față de vreun ofertant. Toate datele cu caracter personal sunt destinate utilizării interne a IREX, iar confidențialitatea este garantată.