Programul Comunitatea Mea - Anunț de angajare: Servicii Consultanță formare de formatori pe domeniul Controlul Intern ManagerialProgramul Comunitatea Mea - Anunț de angajare: Servicii Consultanță formare de formatori pe domeniul Controlul Intern Managerial

Scop de lucru: Servicii de consultanță – Formare de formatori

Stare

Servicii de consultanță și oferirea abordării de formare a formatorilor (ToT) pentru a sprijini Ministerul Finanțelor (MF) în ghidarea dezvoltării rețelei de formatori privind Sistemul de Control Intern Managerial

Titlul postului

Un formator național pentru consolidarea capacităților

Raportare către

Manager Guvernarea Financiară Locală

Locație

Chișinău, Republica Moldova

Durata preconizată a misiunii

12 luni

Termenul limită de depunere a candidaturilor

8 iulie 2024, ora 18:00 (CET)

DESCRIEREA PROIECTULUI

Programul Comunitatea Mea (CM), finanțat de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) este un proiect de asistență de opt ani menit să ajute administrațiile locale să devină mai eficiente, transparente și responsabile față de cetățeni, consolidând în același timp capacitatea administrației locale de a satisface necesitățile cetățenilor. CM este programul emblematic al USAID de guvernare locală care oferă asistență complexă comunităților, vizând în primul rând administrațiile locale, cunoscute sub numele de Autorități Publice Locale (APL).

CONTEXT

Unul dintre obiectivele CM este de a consilia și educa comunitățile partenere cu privire la îmbunătățirea practicilor lor de gestionare a finanțelor publice. Aceasta include consolidarea capacității lor de a implementa standardele MF care reglementează sistemul de control financiar public intern (CFPI) și auditul intern (AI), inclusiv controlul intern managerial (CIM), cu scopul final de consolidare a capacităților de management financiar municipal și optimizarea potențialului de generare a veniturilor municipale în conformitate cu principiile eficienței, eficacității, transparenței și responsabilității.

Conform Acordului de Asociere Republica Moldova-UE, Republica Moldova trebuie să implementeze CFPI la nivel național, inclusiv dezvoltarea CIM ca o componentă distinctivă a CFPI. Astfel, fiecare APL și fiecare organizație publică trebuie să implementeze gestiunea și controlul finanțelor publice în conformitate cu documentele generale de politici de gestiune și control financiar. Actualul plan de acțiuni al Guvernului Republicii Moldova (GoM) a demonstrat un angajament puternic față de dezvoltarea CIM atât pentru autoritățile administrației publice centrale, cât și pentru cele locale. Pentru a sprijini conducerea APL și personalul APL să se adapteze la aceste reforme, Ministerul Finanțelor și Comunitatea Mea elaborează un program de sporire a competențelor și abilităților APL, în special în anticiparea dimensiunii mai mari a APL în urma proceselor de amalgamare și cooperare intercomunitară. Misiunea propusă va implica evaluarea provocărilor și furnizarea de sprijin pentru formarea de formatori (ToT) de către Ministerul Finanțelor (MF)pentru a sprijini dezvoltarea unei rețele de formatori pe CIM.

DESCRIEREA POSTULUI

CM angajează un consultant național pentru elaborarea și implementarea unui program cuprinzător de consolidare a capacităților, menit să sprijine Ministerul Finanțelor în ghidarea și furnizarea de formare de formatori (ToT) pe sistemul CIM pentru dezvoltarea unei rețele de formatori pentru a spori competențele și abilitățile profesionale ale APL din Republica Moldova.

Consultantul va conduce următoarele două direcții de lucru:

          I. Instruirea implementării Programului de formare a formatorilor.

Consultantul va livra un Program de instruire ToT pe CIM, aprobat de MF, pentru o echipă formată din 20-25 de formatori experimentați și calificați (formatori țintă) cu abilitățile necesare pentru livrarea eficientă a ToT. Această activitate include formarea unei echipe de formatori țintă care ulterior vor desfășura sesiuni de instruire, facilitare, monitorizare și evaluării finale interne a programului CIM. Formatorii țintă pentru rețeaua regională IMC vor fi selectați de un comitet care va include reprezentanți ai MF, CM, mediul academic, expert ToT, conform unui set de criterii de eligibilitate, pe baza concursului deschis anunțat.

Curriculum-ul va include următoarele caracteristici:

 • Design eficient: Dezvoltarea unor obiective clare de învățare, a rezultatelor și a metodelor de evaluare pentru a identifica nevoile, provocările și cele mai bune practici specifice în domeniile managerial, Legal, operațional și de comunicare relevante pentru guvernanța locală.
 • Aliniere Legală: Asigurarea coerenței cu cadrul Legal în vigoare relevant.
 • Aplicare practică: Facilitarea aplicării practice prin studii de caz și activități de grup.
 • Integrare de tehnologii: Sugerarea instrumentelor digitale care pot eficientiza procesele.
 • Principii de învățare: Încorporarea principiilor de învățare a adulților și a metodologiilor interactive, direcționarea revizuirii curriculumului pe baza feedback-ului părților interesate, asigurarea alinierii la obiectivele programului.

  II. Îndrumarea formatorilor țintă.  

Consultantul va conduce sesiuni de mentorat de grup pentru a facilita schimbul de experiență și pentru a aborda orice provocări întâmpinate în timpul sesiunilor de formare pe teren. Consultantul este responsabil pentru facilitarea unei sesiuni finale de feedback și reflecție pentru a încuraja formatorii să reflecteze asupra procesului de învățare și să-și articuleze feedback-ul cu privire la ToT către MF. Obiectivul general al acestei activități este de a susține sustenabilitatea programului de formare a formatorilor prin punerea bazelor pentru înființarea în viitor a unei comunități de practicieni în rândul formatorilor țintă.

Sarcinile detaliate din cadrul fiecărui flux de lucru includ:

I. Îndatoriri și responsabilități legate de curriculum

 1. Consultare și cercetare
 • Desfășurarea consultărilor cu reprezentanții Programul CM, MF și APL pentru a determina necesitățile conținutului curriculumului.
 • Desfășurarea a 1 (un) focus grup cu formatori țintă pentru a identifica nevoile lor specifice și provocările actuale, precum și cele mai bune practici în domeniile managerial, legal, operațional, de comunicare.
 • Efectuarea unei revizuiri a cadrului legal, operaționale și de politici relevante cu privire la CIM, inclusiv orice programe existente utilizate de Ministerul Finanțelor (MF) și Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM).
 1. Revizuirea și livrarea curriculumului
 • Materiale de instruire de studiu aprobate de Ministerul Finanțelor (schița formatorilor, prezentări interactive și schițe practice de învățare, adaptate curriculumului).
 • Elaborarea a 1 (un) cadru de evaluare a programului și a șabloanelor de evaluare pentru a evalua impactul curriculumului asupra îmbunătățirii competențelor și abilităților formatorilor țintă.
 • Colectarea și integrarea feedback-ului de la reprezentanții Programului CM, MF și APL pentru a îmbunătăți conținutul curriculumului și materialelor de instruire.
 • Livrarea materialelor obligatorii de instruire a programului și a cadrului de evaluare aprobat de MF și prezentarea acestora la Programul CM

  II. Sarcinile și responsabilitățile privind implementarea programului de instruire a formatorilor
 1. Dezvoltarea și livrarea programului de instruire
 • Desfășurarea interviurilor și evaluarea eligibilității candidaților pentru rolul de formatori.
 • Instruirea eficientă a unei echipe de 20-25 formatori pentru a livra ulterior programul, dotându-i cu cunoștințele, abilitățile și resursele necesare și oferindu-le instruire în conținutul curriculumului și abilitățile de facilitare.
 • Desfășurarea 1 (una) sesiune de instruire-pilot pentru a testa curriculumul, materialele de instruire și cadrul de evaluare a programului, a colecta feedback de la participanți în vederea îmbunătățirii documentelor.
 • Facilitarea și monitorizarea sesiunilor de mentorat, asigurând formarea formatorilor în conformitate cu curriculumul elaborat și oferind sprijin continuu către CM si MF.
 1. Evaluare și monitorizare
 • Colectarea și analiza feedbac-ului părților interesate, de la participanți și formatori, beneficiari ai activității formatorilor țintă, precum și MF.
 • Elaborarea 1 (un) raport cuprinzător de evaluare finală internă care detaliază livrarea programului, rezultatele evaluării și recomandările pentru îmbunătățirea continuă a acestuia.
 1. Mentoratul și evaluarea formatorilor instruiți
 • Desfășurarea sesiunilor de mentorat de grup pentru a facilita schimbul de experiență și pentru a aborda provocările întâmpinate în timpul sesiunilor de formare pe teren.
 • Desfășurarea a 1 (una) sesiune finală de lecții învățate și reflecție pentru a încuraja formatorii să analizeze procesul de învățare și să-și exprime feedbackul cu privire la program.
 • colectarea și elaborarea recomandărilor, bazate pe evidență, pentru modificarea rolului rețelei de formatori privind dezvoltarea CIM în administrația publică locală.

Cadrul organizatoric: Consultantul va lucra sub îndrumarea generală a Directorului adjunct al programului CM și sub supravegherea directă a Managerului Guvernarea Financiară Locală.

Raportare: Consultantul va elabora și prezenta rapoarte bi-săptămânale și/sau lunare (în limba română) pe întreagă durată a contractului.

LIVRABILE, CRONOLOGIE ȘI NIVEL DE EFORT

Nivelul așteptat de efort (LoE) pentru această misiune va fi de până la 50 (cincizeci) de zile neconsecutive. Misiunea va avea loc în perioada August 2024 - August 2025, cu următoarele termene estimate și distribuție a nivelului așteptat de efort pe rezultate:

Sarcini

Livrabil

Cronologie estimativă

Nivelul de efort

I.               Sarcinile și responsabilitățile privind dezvoltarea curriculumului

Desfășurarea consultărilor cu reprezentanții Programului CM, MF și APL pentru a determina necesitățile conținutului curriculumului.

Materiale de instruire:

(I) Document orientativ al formatorului (1 (un) document de maximum 10 pagini, conținând toate informațiile necesare formatorilor pentru desfășurarea programului).

(II) Document orientativ de învățare practică a 1 (un) document, destinat formatorilor, care conține într-un mod structurat toate activitățile practice de învățare, prevăzut de program).

(III) Prezentări interactive: 1 (una) prezentare explicativă destinată Programului „Comunitatea Mea” și MF, cu conturarea conținutului curriculumului; , privind  conținutul curriculumului; 1 (una) prezentare completă destinată formatorilor care conține atât materiale didactice, cât și activități practice de învățare.

Cadrul de evaluare a programului: 1 (un) cadru extins pentru evaluarea eficacității și impactului programului înainte și după formare, și șabloane de evaluare.

Curriculum-ul programului: (1) curriculum cuprinzător de învățare, integrând în mod obligatoriu (1) informații de instruire cu privire la importanța CIM asupra dezvoltării locale, (2) cele mai bune practici legate exercitarea rolului CIM, (3) informații legate de materialele de instruire, (4) strategii de sustenabilitate ale programului și alte informații necesare și relevante, care vor fi convenite de comun acord cu Programul CM.

August 2024

2 zile

Desfășurați a 1 (un) focus-grup cu formatorii țintă pentru a identifica nevoile lor specifice și provocările actuale, precum și cele mai bune practici în domeniile managerial, cadrul legal, operațional, de comunicare. 

septembrie-octombrie 2024

2 zile

Efectuarea unei revizuiri a cadrului legal, operaționale și de politici relevante cu privire la obligațiile și îndatoririle formatorilor țintă.

Septembrie 2024

2 zile

Elaborarea materialelor de instruire: document orientativ al formatorilor, prezentări interactive și document orientativ de învățarea practică, adaptat curriculumului.

Septembrie 2024

6 zile

Elaborarea a 1 (un) cadru de evaluare a programului și a șabloanelor de evaluare pentru a evalua impactul curriculumului asupra îmbunătățirii competențelor și abilităților formatorilor țintă.

Septembrie 2024

2 zile

Colectarea și integrarea feedback-ului de la reprezentanții Programul CM, MF și APL pentru a îmbunătăți conținutul curriculumului și materialelor de instruire.

Septembrie- Octombrie 2024

2 zile

Elaborarea și livrarea a 1 (un) curriculum orientativ, inclusiv, în mod obligatoriu, a materialelor de instruire și a cadrului de evaluare a programului către reprezentanții Programului CM și MF.

Septembrie- Octombrie 2024

6 zile

II.           Sarcinile și responsabilitățile privind implementarea programului de instruire a formatorilor

Desfășurarea interviurilor și evaluarea eligibilității candidaților pentru rolul de formatori.

1 (un) Raport de sinteză ale interviurilor, care să includă în mod obligatoriu (a) criteriile de selecție, (b) întrebările interviului, (c) formularul de evaluare a candidatului, (d) rezultatele clasamentului candidaților.

Septembrie- Octombrie 2024

3 zile

Instruirea în mod eficient a unei echipe de formatori în vederea livrării ulterioare a programul, echipându-i cu cunoștințele, abilitățile, resursele necesare, și oferindu-le instruire privind conținutul curriculumului și abilitățile de facilitare.

1 (un) Raport de sinteză al instruiri, care să includă în mod obligatoriu (a) planificările sesiunilor de instruire și (b) sondajele de feedback al formatorilor și rezultatele acestora.

Octombrie 2024

4 zile

Desfășurarea a 1 (uei) sesiune de instruire-pilot pentru a testa curriculumul, materialele de instruire și cadrul de evaluare a programului, precum și pentru a colecta feedback de la participanți în vederea îmbunătățirii documentelor.

1 (un) Raport de sinteză al sesiunii de instruire-pilot privind eficacitatea curriculumului și a materialelor de instruire, care să includă în mod obligatoriu (a) sondajele de feedback ale participanților și rezultatele acestora.

Octombrie -Noiembrie 2024

2 zile

Facilitarea și monitorizarea a 2 (două) sesiuni de livrare a programului, asigurând implementarea de către formatori în conformitate cu curriculumul elaborat și oferind sprijin continuu.

1 (un) Raport de sinteză ale instruirilor, care să includă în mod obligatoriu (a) planificarea sesiunilor.

noiembrie-decembrie 2024

4 zile

Colectarea și analizarea feedbackului părților interesate, de la participanți și formatori, beneficiari ai activității formatorilor țintă, precum și MF.

1 (un) Raport de sinteză privind feedbackul, care să includă în mod obligatoriu (a) sondajele și răspunsurile formatorilor, participanților, beneficiarilor și părților interesate.

Decembrie 2024

2 zile

Elaborarea 1 (un) raport cuprinzător de evaluare finală internă care detaliază dezvoltarea programului, livrarea, rezultatele evaluării și recomandările pentru îmbunătățirea continuă a acestuia; lecțiile învățate cu privire la nevoile reale, problemele, capacitatea formatorilor instruiți și suficiența formării; recomandările pentru modificarea pregătirii programului și / sau ale capacității pregătitoare necesare pentru a utiliza în mod eficient formarea.

1 (un) Raport intern de evaluare finală, inclusiv obligatoriu (a) o prezentare generală a sesiunilor de formare, (b) observații privind performanța formatorilor și implicarea participanților, (c) provocările întâmpinate și soluțiile implementate, (d) ajustările efectuate pe marginea programului, (e) lecțiile învățate ale programului și (f) recomandări pentru livrările viitoare ale programului și alte informații necesare și relevante, care vor fi convenite de comun acord cu Programul „Comunitatea Mea”

februarie 2025

3 zile

III.         Sarcinile și responsabilitățile privind de mentoratul formatorilor instruiți

Desfășurarea sesiunilor de mentorat de grup pentru a facilita schimbul de experiență și pentru a aborda provocările întâmpinate în timpul sesiunilor de formare pe teren.

1 (un) Raport de sinteză a feedbackului, care să includă în mod obligatoriu (a) răspunsurile formatorilor cu privire la experiențele pe teren, provocările, lecțiile învățate și recomandările lor.

Martie-Mai 2025

4 zile

Desfășurarea a 1 (una) sesiune finală de feedback și reflecție pentru a încuraja formatorii să analizeze procesul de învățare și să-și exprime feedbackul cu privire la program.

Iunie-iulie 2025

2 zile

Prezentarea rapoartelor bi-săptămânale și/sau lunare (în limba română) pe toată durata misiunii.

 

August 2024- August 2025

4 zile

TOTAL

50 de zile


Vă atragem atenția asupra faptului că rezultatele pot fi modificate pe baza rezultatelor consultărilor inițiale.

COMPETENȚE ȘI EXPERIENȚĂ

Educație

 • Diplomă de master în economie, politici publice sau într-un domeniu conex.

Experiența și abilitățile profesionale necesare

 • Experiență extensivă (min. 3 ani) în facilitarea, implementarea sau consolidarea capacităților pentru CIM și/sau AI, conformitate la nivelul autorităților publice locale.
 • Experiență extensivă (min. 3 ani) în dezvoltarea și livrarea curriculei, programelor de formare, facilitării instruirii.
 • Experiență demonstrată în lucrul cu autoritățile publice locale și înțelegerea necesităților și provocărilor structurilor de guvernare locală din Moldova. 

Competențe lingvistice

 • Nivel avansat de competență (nivel C1 în CECRL) în limba română.
 • Nivel intermediar de competență în limba rusă.

Competențe digitale

 • Competență avansată în Microsoft Office (precum Office și PowerPoint).
 • Competență de bază în instrumente de colaborare virtuală și conferințe (precum Zoom).
 • Competență intermediară în instrumentele de colectare și analiză a datelor (precum Google Forms) va fi un avantaj.

Conflict de interese

 • Formatorii sunt contractanți independenți, fără conflicte de interese cu partenerii de implementare sau cu instituțiile publice beneficiare.

CRITERII DE EVALUARE

1.

Experiență cu zona tehnică țintă

Max. 40 puncte

2.

Experiență în dezvoltarea și livrarea programelor de învățare.

Max. 30 puncte

4.

Experiență demonstrată în lucrul cu administrația publică locală

Max. 20 puncte

5.

Competențe lingvistice și digitale

Max. 10 puncte

Candidații interesați sunt invitați să-și depună CV-urile, indicând tariful de consultanță, la adresa de e-mail: hr-md@irex.org. Vă rugăm să specificați Servicii de consultanță/TOT în subiectul mesajului dvs. Cererile, inclusiv toate documentele justificative, trebuie depuse fie în limba română, fie în limba engleză. Termenul limită pentru depunerea cererilor este 8 iulie 2024; Ora 18:00 (CET).

Solicitanții vor fi selectați pentru un interviu în mod continuu.

IREX va răspunde numai acelor solicitanți selectați pentru un interviu.

IREX se angajează să asigure un loc de muncă divers și incluziv și o practică de angajare incluzivă.

IREX este un angajator cu șanse egale.