RFQ pentru selectarea unui Contractant pentru achiziția de echipament și software pentru zece (10) Centre de Informare și Servicii pentru Cetățeni (CISC-uri)RFP pentru selectarea unui Contractant pentru achiziția de echipament și software pentru zece (10) Centre de Informare și Servicii pentru Cetățeni (CISC-uri)

Subiect: RFQ pentru selectarea unui Contractant pentru achiziția de echipament și software pentru zece (10) Centre de Informare și Servicii pentru Cetățeni (CISC-uri)

Numărul cererii de Oferte (RFQ): FY24-CM-CISC (01)

Data lansării: 09 Februarie, 2024, 17:00 (ora locală din Chișinău)

Data limită pentru adresarea/primirea întrebărilor: 15 Februarie, 2024, 17:00 (ora locală din Chișinău)

Data limită pentru depunerea cererii de oferte: 23 Februarie, 2024, 10:00 (ora locală din Chișinău)

Scurtă descriere a Programului Comunitatea Mea (CM)

Programul Comunitatea Mea își propune să consolideze Administrația Publică Locală, pentru a deveni mai eficientă, mai transparentă și mai responsabilă față de cetățeni, și pentru a consolida capacitatea administrațiilor locale să răspundă nevoilor cetățenilor. Detaliile sunt disponibile la adresa: https://www.irex.org/project/comunitatea-mea-my-community

Scopul: Programul Comunitatea Mea (CM), administrat de Consiliul pentru Cercetări şi Schimburi Internaționale (IREX) și finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), invită Ofertanții să depună ofertele pentru achiziția echipamentului și software pentru zece (10) Centre de Informare și Servicii pentru Cetățeni (CISC-uri), în conformitate cu cerințele prevăzute în Cererea de oferte.

Termenele limită:

  • Dacă Ofertanții au întrebări sau clarificări, pot trimite întrebări sau clarificări la tender.cm.md@irex.org până la ora 17:00, 15 Februarie, 2024 (ora locală din Chișinău).
  • Data limită pentru depunerea a Ofertelor: 23 Februarie, 2024, 10:00 (ora locală din Chișinău).

RFQ-ul este emis în limbile engleză și română. În caz de neconcordanță între conținutul RFQ și traducerea în limba română, sensul în limba engleză va prevala.

IREX Moldova nu întreprinde nici un fel de acțiuni ce ar discrimina vreun ofertant sau potențial ofertant, de exemplu, dar fără a se limita la, prin reținerea, impactul negativ sau prin negarea accesului echitabil la beneficii sau servicii, pe baza unui criteriu de discriminare. Criterii de discriminare includ: rasa, culoarea, religia, sexul, naționalitatea, dizabilitatea, vârsta, orientarea sexuală, informațiile genetice, starea civilă, starea parentală, apartenența politică sau statutul de veteran.

Pentru mai multe informații cu privire la această achiziție, vă rugăm să accesați: https://tender.md.irex.org/ro/info.