CDPD anunță concurs deschis pentru selectarea unei companii de audit pentru efectuarea auditului organizațional în conformitate cu ISA pentru anii 2024-2025Asociația Obștească  Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (CDPD) este o organizație necomercială, nonguvernamentală, independentă, apolitică, care urmărește beneficiul public.

Misiunea Asociației  este de a promova şi proteja drepturile persoanelor cu dizabilități și de a favoriza incluziunea socială şi împlinirea lor spirituală prin acțiuni de monitorizare, advocacy şiprograme de dezvoltare a potențialului lor.

CDPD anunță concurs deschis pentru selectarea  unei companii de audit pentru efectuarea auditului organizațional în conformitate cu ISA pentru anii 2024-2025

Perioada şi prețul  pentru Auditul  organizațional pentru fiecare an calendaristic se va stabili separat în dependență de bugetul organizației pentru anul în care se realizează auditul.

Bugetul consolidat al organizației aprobat pentru anul calendaristic 2024 constituie circa 15000000 MDL.

Perioada prognozată pentru desfășurarea auditului organizațional pentru anul 2024 este 1 februarie  2025-31 martie 2025; respectiv pentru anul 2025 este 1 februarie 2026- 31 martie 2026

Compania selectată va presta serviciile solicitate conform Termenilor de referință descriși în prezentul Anunț și în baza contractului de prestare servicii pentru perioada solicitată.

Oferta urmează a fi datată și semnată de către compania de audit  și expediată prin e-mail la adresa info@cdpd.md până pe 25 mai 2024 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon +373 69 891 091 sau la adresa de e-mail: vitalie.mester@cdpd.md.

Ofertele care nu respectă condițiile din anunț și termenii de referință nu vor fi luate în considerație. Nici o ofertă nu poate fi modificată după termenul limită de depunere a acesteia.