„Tinerii din satele Moldovei pot salva țara, deci trebuie să se implice” – una din concluziile Primului Congres al Tinerilor Activi din mediul rural al RMLa 1 noiembrie la Chișinău a avut loc primul Congres al Tinerilor Activi din mediul rural al RM. Evenimentul a întrunit 107 participanți din 35 de localități ale țării. Scopul evenimentului a fost de a promova la nivel național conceptul de activism civic incluziv în rîndul tinerilor din mediul rural, precum și de a motiva tinerii să se implice mai mult și mai sistemic în viața comunităților lor.

Timp de o zi, tineri activiști, oficiali de stat, aleși locali, experți în domeniul tineret reprezentînd 16 raioane a Republicii Moldova au discutat despre succesele și provocările din domeniul tineret al Republicii Moldova, inclusiv aspecte legate de mecanisme concrete de punere în aplicare la nivel local a politicilor publice existente din sectorul tineret. În mod special tinerii au discutat despre impactul benefic al activității grupurilor de inițiativă neformale și despre cum aceste grupuri de inițiativă au generat schimbări pozitive la nivel de comunitate.

Poza-1

În cadrul sesiunii întitulate „Dacă nu noi, atunci cine? Dacă nu acum, atunci cînd?” șase tineri activiști au prezentat scurte istorii de succes, dar și o serie de provocări cu care s-au confruntat atunci cînd au demarat anumite inițiative civice urmare a unei serii de traininguri din cadrul Academiei ProCivic și IntegrACT organizate de Institutul pentru Inițiative Rurale (IRI) și partenerii. Tinerii paneliști au încurajat în acest fel participanții la Congress să manifeste spirit civic pentru a mobiliza alți tineri la schimbare de atitudine în interesul comunității.

Poza-2

În cadrul celei de-a doua sesiuni tinerii delegați au fost împărțiți în mai multe grupe în cadrul cărora au discutat țintit diverse fațete ale sectorului tineret și au identificat idei de soluții pe care le-au prezentat ulterior în plenară. Una dintre concluziile generice a fost că tinerii din mediul rural au idei, au potențial și pot salva țara de la stagnare și decadență, deci trebuie să se implice.

Congresul Tinerilor Activi a fost inovativ prin faptul că a fost gîndit să NU fie un eveniment la nivel de experți care se adresează prescriptiv tinerilor, ci în esență o reuniune a tinerilor din diverse comunități care au avut ocazia să-și prezinte propriile experiențe și provocări în procesul de implementare la nivel local a diferitor inițiative. Soluțiile identificate de tineri au fost notate de organizatori și vor fi remise decidenților guvernamentali și altor factori de interes.

Atît panelurile de discuții, cît și atelierele de lucru au facilitat în esență un schimb de idei și experiență între diverse grupuri de tineri din țară care au interacționat punînd în discuție o serie de practici pozitive/provocări comune și identificînd posibilități de cooperare pe viitor.

Următoarea ediție a Congresului Tinerilor Activi va avea loc în toamna anului 2020.

Evenimentul a fost organizat de Institutul pentru Inițiative Rurale (IRI), ca parte a proiectului „IntegrACT Amplify: împuternicirea tinerilor din mediul rural” în cadrul Programului de Granturi 2019 pentru organizațiile de tineret al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și a proiectului „Parteneriate comunitare durabile pentru protecția drepturilor minorităților etnice din Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Fundația Terre des hommes Moldova în parteneriat cu IRI.

Partenerul general media al acestui eveniment a fost TVR Moldova.