Concurs privind selectarea a 5 comunități rurale pentru a deveni parteneri locali ai Institutului pentru Inițiative Rurale (iRi) în cadrul proiectului „Cetățenii Acționează!”

Institutul pentru Inițiative Rurale (iRi) implementează proiectul „Cetățenii Acționează: parteneriate locale pentru bugete transparente”. În cadrul acestui proiect se desfășoară un concurs privind selectarea a 5 comunități rurale pentru în calitate de parteneri locali.

SCOPUL PROIECTULUI:

Scopul proiectului „Cetățenii Acționează!” este atât educarea, cât și implicarea cetățenilor din zonele rurale în elaborarea și monitorizarea bugetelor locale având drept obiectiv specific îmbunătățirea modului de cheltuieli publice.

În cadrul activităților proiectului, APL-le partenere împreună cu reprezentanții societății civile și grupurile de inițiativă vor primi suportul metodologic și organizatoric necesar pentru ca APL să implementeze cu succes cerințele privind participarea cetățenilor în procesul bugetar, inclusiv la nivel de analiză a experților.

Toate activitățile proiectului sunt bazate pe principiul de colaborare benevolă dintre autoritățile locale și organizațiile societății civile sau grupurile de inițiativă locală și presupune colaborarea cu 5 autorități locale de nivelul I în vederea constituirii unui cadru de colaborare cu reprezentanții locali ai societății civile și grupuri de inițiativă locale.

Autoritățile publice locale de nivelul I care doresc să beneficieze de suportul proiectului sunt invitate să completeze Formularul de participare, în conformitate cu modelul anexat.

SELECTAREA COMUNITĂȚILOR SE VA FACE ÎN BAZA URMĂTOARELOR CRITERII:
  1. Disponibilitatea și motivația ONG-lor locale/grupurilor de inițiativă de a stabili parteneriate cu APL.
  2. Disponibilitatea și motivația APL de a stabili parteneriate cu organizațiile societății civile locale și grupurile de inițiativă.

Comunitățile interesate sunt rugate să transmită la office@iri.md Formularul de participare completat.

Termenul limită pentru depunerea solicitărilor este 17 august 2021.