Cetățeni în slujba cetățeanuluiScopul proiectului „Cetățeni în slujba cetățeanului” este fortificarea angajamentului civic și dezvoltarea organizațiilor societății civile de nivel local în Republica Moldova.

Proiectul este o continuare logică a proiectului Guvernăm Împreună și are drept obiectiv principal capacitarea 6 ONG-uri locale (3 din rn. Drochia și 3 din rn. Râșcani) pentru a avansa procesul de bună guvernare din cele 2 raioane vizate.

În viziunea Institutului pentru Inițiative Rurale (iRi), ONG-urile locale au un rol determinant în procesul de responsabilizare a instituțiilor publice în vederea îmbunătățirii actului bunei guvernări la nivel de APL I și APL II.

„ONG-ri locale puternice înseamnă un nivel sporit de organizare și implicare a societății civile în procesul de monitorizare și consultare a deciziilor aleșilor locali. ONG-uri puternice înseamnă ONG-uri capacitate. În Moldova la această oră buna guvernare la nivel local nu e posibilă fără participarea activă și sistematică a ONG-lor locale, iar aceste ONG-uri locale au nevoie de ajutor”. – Elena Țurcan, coordonatoare de proiect, iRi.

Proiectul „Cetățeni în slujba cetățenilor” este răspunsul IRI la situația precară privind administrarea și buna-guvernare din zonele rurale ale RM venind totodată să prezinte cetățenilor celor 6 comunități rurale modele europene de implicare civică – modele ce presupun o interacțiune permanentă dintre APL și cetățeni, dialogul și parteneriatul inter-comunitar în interesul cetățenilor.

Proiectul „Cetățeni în slujba cetățenilor” este implementat de Institutul pentru Inițiative Rurale (iRi) și partenerii locali în cadrul Programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer.