Un început de an inedit: un grup de tineri activiști de 1 septembrie au mers totuși la școală. Și nu, nu e vorba de o greșealăLa 1 septembrie, în mod obișnuit, pentru mii de școlarii și liceenii din Republica Moldova este prima zi de școală. Anul acesta n-a fost să fie. Motivul e simplu: anul acesta data de 1 septembrie a căzut într-o zi de weekend așa că toată lumea a stat acasă. Însă nu e cazul pentru un grup de tineri entuziaști și mentorii lor din 3 localități din sudul țării (or. Vulcănești, s. Ursoaia, r-ul Cahul, și s. Zîrnești, r-ul Cahul). Aceștia nu au lăsat ziua să treacă pur și simplu, așa că și-au dat întîlnire ca să facă un schimb de idei privind modalitățile de implicare mai activă a tinerilor în viața școlii și a comunității.

Din considerente organizatorice, astfel de întîlniri au loc de obicei, fie la Chișinău, fie în cel mai apropiat centru raional. Nu și de data aceasta. Tinerii din cele 3 localități au spart tiparele și au petrecut o activitate de schimb de experiență chiar în comunitate. E vorba de s. Zîrnești, r-ul Cahul.

Vizita a startat cu exerciţii de cunoaştere, socializare la o cafea și discuții libere.

Activitatea a fost facilitată de Ruslan Stânga, directorul Institutului pentru Inițiative Rurale (IRI), care a încurajat tinerii și mentorii lor să facă un schimb de bune-practici și lecții învățate. Pe parcursul activității tinerii au identificat similitudini și diferențe în activitățile lor de voluntariat venind cu propuneri de îmbunătățire a grupurilor de inițiativă de tineret ce activează la moment în cele 3 localități.

Primarul satului Zîrnești dl. Nicolae Beju s-a alăturat tinerilor pentru a asculta prezentările și recomandările ingenioase ale tinerilor. Impresiile tinerilor activiști au fost potrivit așteptărilor:

„A fost o vizită fascinantă, comunitatea Zîrnești ne-a impresionat foarte mult cu oamenii darnici, harnici și primitori. Activitățile desfășurate ne-au unit și ne-au împrietenit. Satul Zîrnești este un exemplu și ne îndeamnă să fim activi și să ne implicăm în proiecte”, a menționat Ana Pinti, tînără din s. Ursoaia, r-ul Cahul.

Ulterior cele 3 echipe de tineri au avut parte de un tur de prezentare a gimnaziului „Ion Creangă”, a centrului de creație local și muzeului satului.

În perioada septembrie-octombrie 2018 în scopul susținerii ideii de schimbare prin activism civic IRI urmează să organizeze alte 2 evenimente regionale în nord și UTA Găgăuzia.

Activitatea este realizată în cadrul proiectului IntegrACT-PLUS implementat de Institutul pentru Inițiative Rurale (IRI) și partenerii locali în cadrul „Programului de granturi 2018” pentru organizațiile de tineret, susținut financiar de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

n 151a