Solicitare de oferte de preț pentru servicii de cazare, alimentare și sală și echipament de trainingTipul solicitării:

Ofertă de preț

Data lansării:

24 Ianuarie 2024

Termenul limită pentru oferte:

6 Februarie 2024, ora 17:00

Perioada de prestare a serviciilor:

Februarie 2024 – Mai 2028

Entitatea contractantă

Centrul CONTACT

Proiectul:

Sporirea rezilienței societății civile din Moldova

Finanțat de:

Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID)

Locul de desfășurare a activității:

Republica Moldova

Centrul CONTACT, implementatorul proiectului „Sporirea rezilienței societății civile din Moldova”, finanțat de USAID Moldova, solicită oferte de preț pentru servicii de cazare, alimentare, sală și echipament de training pentru desfășurarea cu succes a două instruiri:

  • 29 februarie - 2 martie 2024 (prima instruire la care vor participa circa 30 de persoane)
  • 28 martie - 30 martie 2024 (a doua instruire la care vor participa circa 30 de persoane)

Companiile interesate să participe la concurs sunt invitate să-și depună ofertele de preț conform Tabelelor 1A și 1B: Formular pentru depunerea ofertei de preț.

OFERTELE VOR INCLUDE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

  1. O scurtă prezentare a companiei ori CV-ul ofertantului în care este prezentată capacitatea companiei de a furniza serviciile solicitate, precum numărul și capacitatea sălilor de instruiri și dotarea acestora pentru instruiri, numărul și tipul camerelor de hotel pentru cazarea participanților, existența unui restaurant și a personalului calificat pentru furnizarea serviciilor alimentare, precum și acces și condiții de participare la instruiri și condiții de cazare pentru cel puțin o persoană cu dizabilități locomotorii. La fel, prezentarea va conține informații generale despre ofertant precum numele complet al companiei, adresa de mail, persoană de contact și un număr de telefon.
  2. Oferta de preț conform specificațiilor tehnice indicate în Tabelele 1.A și 1B

Atenție: Doar ofertele prezentate conform tabelului formatului de mai jos vor fi admise în concurs.

  1. Certificatul de înregistrare a companiei. Doar companiile înregistrate oficial în R. Moldova și cu o experiență pe piață de cel puțin 3 ani pot depune ofertele în acest concurs.
  2. Autorizația de funcționare a unităților de alimentație publică.

OFERTA DE PREȚ

Oferta de preț va fi prezentată pe foaia cu antet a companiei ori va fi însoțită de datele de contact complete ale companiei (denumirea oficială, adresa, e-mail, rechizitele bancare, persoană de contact, telefon) și va fi semnată de persoana autorizată.

Livrarea serviciilor către Centrul CONTACT în cadrul proiectului menționat, se va face cu TVA 0%, actele confirmative vor fi prezentate ofertantului selectat. În formularele din tabelele 1 A și B sunt incluse specificațiile tehnice pentru cele 2 instruiri din 29 februarie - 2 martie 2024 (prima instruire la care vor participa circa 30 de persoane) și 28 martie - 30 martie (a doua instruire la care vor participa circa 30 de persoane).

CRITERIILE DE EVALUARE A OFERTELOR:

Evaluarea ofertelor se va face după următoarele criterii de evaluare:

Criteriu

Cerințe obligatorii

Scor maxim

Experiența companiei și disponibilitatea resurselor umane și tehnice pentru realizarea obiectivelor prezentei achiziții

●       Cel puțin 3 ani de experiență pe piața din R. Moldova în domeniul furnizării serviciilor hoteliere și organizare de evenimente, precum și capacitatea sălilor de instruiri, a camerelor de hotel și dotarea acestora pentru necesitățile celor 2 instruiri, inclusiv acces și condiții pentru persoane cu dizabilități locomotorii.

30

Oferta de preț

●       Oferta prezentată pe antetul oficial al companiei în MDL, cu TVA 0% și în formatul indicat în Tabelul 1.

70

TOTAL

100

 NEGOCIEREA ȘI SEMNAREA CONTRACTULUI

În urma acestei achiziții, CONTACT va semna un contract anual cu ofertantul al cărui ofertă a corespuns tuturor cerințelor obligatorii și a primit cel mai mare scor. Centrul CONTACT își rezervă dreptul de a conduce discuții cu ofertantul pentru clarificări, precum și negocieri pentru semnarea contractului.

DEPUNEREA OFERTELOR

Ofertele vor fi transmise în format electronic la adresa de email: info.ong.contact@gmail.com până pe data de 6 februarie 2024, ora 17:00 cu mențiunea Ofertă pentru servicii de cazare, alimentare, sală și echipament de training în subiectul e-mailului.

ÎNTREBĂRI DE CLARIFICARE

Întrebările cu privire la condițiile de desfășurare a concursului de oferte adresați în scris la: info.ong.contact@gmail.com până la data de 2 februarie 2024, ora 17:00 cu mențiunea Clarificări servicii de cazare, alimentare și sală de training în subiectul e-mailului.