BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal responsabil de supraveghere bancară continuăArticol adaugat de: Banca Națională a Moldovei

Cerințe minime obligatorii pentru candidați:

1) Studii şi experiență:

      - Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; În cazul unei note de studii generale mai mici de 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență de minim 5 ani în domeniul bancar. Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective;

      - Stagiul în domeniul financiar-bancar nu mai puțin de trei ani;

      - Cunoașterea cadrului de supraveghere bancară din Republica Moldova;

      - Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații;

      - Cunoașterea limbii române - fluent și a limbii engleze - cel puțin la nivel intermediar;

      - Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office.

2) Competente comportamentale:

- Orientare către performanță;

- Comunicare eficientă;

- Cooperare;

- Integritate organizațională;

- Gândire conceptuală.

Principalele atribuții ale expertului principal al Direcției supraveghere continuă, Departamentul supraveghere bancară;

 1. Asigură schimbul de cunoștințe și experiență cu membrii echipei responsabile de bancă;
 2. Elaborarea rapoartelor privind evaluarea activității băncilor conform prevederilor Metodologiei de supraveghere și evaluare a activității băncilor;
 3. Monitorizarea profilului de risc al băncilor, inclusiv supravegherea riscului de credit prin monitorizarea portofoliilor băncilor;
 4. Procesarea, monitorizarea și analiza informației obținute de la bănci sub formă de rapoarte;
 5. Evaluarea situației financiare a băncilor/sectorului bancar;
 6. Examinarea și analiza rapoartelor auditului extern efectuat în bănci;
 7. Identificarea și evaluarea riscurilor în activitatea băncilor prin monitorizarea lichidității şi valorii depozitelor în baza rapoartelor zilnice prezentate de către bănci;
 8. Evaluarea planurilor de redresare prezentate de bănci;
 9. Alte atribuții conform fișei postului.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 29 noiembrie 2022.

!Depunerea CV-ului: În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

TEMATICA

- Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a Moldovei;

- Cadrul legal al activității bancare în Republica Moldova;

- Riscurile specifice și Profilul de risc al băncilor.

BIBLIOGRAFIA

 1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
 2. Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017;
 3. Legea privind redresarea și rezoluția băncilor nr. 232 din 03.10.2016;
 4. Regulamentul privind cadrul de administrare a activității băncilor, aprobat prin HCE al BNM nr. 322 din 20.12.2018;
 5. Regulamentul cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale, aprobat prin HCA al BNM nr.231 din 27.10.2011;
 6. Regulamentul cu privire la lichiditatea băncii, aprobat de CA al BNM, proces - verbal nr. 28 din 08.08.1997;
 7. Metodologia de supraveghere și evaluare a activității băncilor (SREP).

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

telegram