BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal cu funcția de organizare gestiune riscuri operaționaleScopul postului: Asigurarea procesului de gestiune a riscurilor în cadrul organizării și gestiunii unitare a BNM, aliniat la obiectivele strategice ale băncii.

Principalele atribuții ale expertului principal:

1.    Efectuează organizarea și coordonarea procesului de gestiune a riscurilor operaționale în activitatea BNM, prin participarea la:

 • dezvoltarea cadrului intern metodologic de gestiune a riscurilor operaționale aferente proceselor de activitate ale BNM;
 • organizarea ședințelor de autoevaluare a riscurilor operaționale pe procese;
 • coordonarea matricelor/fișelor de risc operațional la nivel de procese BNM;
 • elaborarea și administrarea profilului de risc operațional al băncii;
 • raportarea consolidată la nivel de bancă aferent gestiunii riscurilor operaționale;        

2.    Dezvoltă și administrează mecanismul de gestiune integrată a riscurilor;

3.    Dezvoltă cadrul aferent sistemului de control intern al BNM;

4.    Studiază continuu standardele și bunele practici de gestiune riscuri, sistem de control intern și înaintează propuneri de implementare în cadrul BNM

Cerințe faţă de candidaţi:

1.    Studii superioare în domeniu economic sau administrativ, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare (aplicabil pentru studiile obținute în Republica Moldova); pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în țara și/sau instituțiile de învățămînt respective; 

2.    Experiență în domeniul economic sau administrativ nu mai puțin de 3 ani (experienţa în domeniul financiar-bancar, gestiune riscuri, audit, control intern, conformitate va constitui un avantaj);

3.    Posedarea cunoștințelor aferente instrumentelor de gestiune a riscurilor, cunoașterea standardelor și/sau bunelor practici va fi considerată un avantaj;

4.    Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;

5.    Competențe lingvistice: cunoaşterea fluentă a limbii române și cunoașterea limbii engleze la nivel intermediar.

Abilități:

 • organizatorice, de planificare, negociere,
 • lucru în echipă, comunicare eficientă;
 • gândire ordonată și constructivă, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale;
 • gândire procesuală și globală, putere de convingere;
 • capacitatea de a comunica verbal şi în scris, a face transfer de cunoștințe, a  comunica cu auditoriul;
 • de analiză şi formulare a concluziilor, luare a deciziilor.

Atitudini: receptivitate la idei noi, conduită morală şi profesională înaltă, spirit de inițiativă, de echipă, disponibilitate la schimbare, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, spirit de observaţie şi tendinţă de dezvoltare profesională continuă.

!Depunerea CV-ului: Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 13 octombrie 2022.

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie de referință :

1. Legea cu privire la BNM nr. 548-XIII din 21.07.1995

2. Extras din Cadrul privind gestiunea riscurilor operaționale, plasat pe pagina web oficială a BNM

3. Metodologii și instrumente utilizate în gestiunea riscurilor și sistemului de control intern

4. Bunele practici în gestiunea riscurilor și sistemului de control intern (COSO, ISO, BASEL ș.a)

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0