Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Fructe Moldova Fruct anunță concurs de angajare a unui specialist marketingAsociația Producătorilor și Exportatorilor de Fructe Moldova Fruct anunță concurs de angajare a unui specialist marketing.

Obiectivul individual: consultă și implementează activități de marketing orientate spre promovarea fructelor moldovenești pe piața locală și piețele alternative de desfacere pentru membrii/beneficiarii asociației: întreprinderi agricole individuale, cooperative de întreprinzător, grupuri de producători, etc.

Responsabilități:

 1. Consultă și implementează activități de marketing în cadrul Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Fructe „Moldova Fruct”, care includ organizare și suport la participarea membrilor asociației în cadrul expozițiilor internaționale, organizare de evenimente sectoriale în Moldova și peste hotare, dezvoltare și implementare a programelor de promovare etc.  
 2. Asigură implementarea activităților de marketing în baza programului stabilit și contribuie la atingerea indicatorilor planificați.
 3. Elaborează materiale, informații şi studii, care facilitează implementarea activităților de marketing în cadrul Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Fructe „Moldova Fruct”.
 4. Oferă consultanță şi asistență complexă la dezvoltarea activităților de marketing pe bază comercială (efectuarea studiilor de piață, organizarea vizitelor de afacere, elaborarea planurilor de marketing, alte activități).
 5. Asigură implementarea Programului de autoinstruire în cadrul departamentului Marketing.
 6. Oferă consultanță la dezvoltarea activităților de marketing pentru membrii Moldova Fruct în baza acordurilor individuale de asistență.
 7. Reprezintă și promovează activitățile/rezultatele Componentei Dezvoltarea activităților de marketing în cadrul Asociației Moldova Fruct şi în exterior.
 8. Participă la monitorizarea utilizării brandului „Moldova - un gust deosebit”.
 9. Participă la elaborarea propunerilor de proiecte.

Responsabilități administrative:

 1. Participă şi reprezintă interesele Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Fructe „Moldova Fruct” în domeniul promovării și marketingului fructelor moldovenești.
 2. Elaborează termenii de referință, sarcini tehnice pentru prestatori de servicii marketing (grafic design, web design, servicii tipografice, servicii de promovare online etc.), monitorizează și coordonează implementarea lor eficientă.
 3. Elaborează rapoarte trimestriale şi semestriale privind realizarea indicatorilor cantitativi şi calitativi ai Departamentului Marketing.
 4. Asigurară perfectarea și îndeplinirea contractelor de antrepriză cu beneficiarii şi alte persoane implicate în implementarea programelor din domeniu.
 5. Informează permanent Directorul de departament, Directorul Executiv asupra desfășurării programelor din domeniu şi asigură evaluarea lor.


Abilități și experiență:
Studii:                            superioare şi post-universitare în domeniul economic

Calificări:                        economie, marketing, relații economice internaționale

Experiența de munca:     minim 3 ani de activitate în domeniul respectiv sau domenii conexe

Limbi vorbite:                 româna, rusa, engleza

Cunoștințe si abilități:     abilități avansate de comunicare cu mediul de afaceri, de lucru în echipă, gândire critică, cunoștințe teoretice și practice în domeniul businessului cu fructele, gestionarea eficientă a informației în procesul de lucru cu dosarele, capacități de organizare a evenimentelor, abilități de vorbire în public și prezentare, cunoștințe avansate de utilizare a calculatorului și WEB, preferabil abilități de bază de design grafic.


Candidații interesați sunt invitați să depună CV-urile la adresa de  e-mail: info@moldovafruct.md până la data de 15 octombrie 2022.

Articol adaugat de: Veronica Cojocaru

telegram