Consiliul Național al Tineretului din Moldova anunță concurs de selecție a unui grup de traineriConsiliul Național al Tineretului din Moldova anunță concurs de selecție a unui grup de traineri privind elaborarea unui program de instruire cu durata de 5 zile și livrarea acestuia  în domeniul monitorizării și dezvoltării serviciilor pentru tineri, îmbunătățirea modalităților de livrare și integrare socială a tinerilor, identificarea problemelor de participare a tinerilor,dezvoltare instituțională.

,Acest eveniment are loc în cadrul proiectului ,,Capacitarea organizațiilor locale de tineret din Moldova” implementat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova în parteneriat cu Consiliul Național al Tineretului din Danemarca cu suportul financiar al New Democracy Fund.

Obiectivele concursului :

Livrarea unui program de instruire cu durata de 5 zile în domeniul monitorizării și dezvoltării serviciilor pentru tineri, îmbunătățirea modalităților de livrare și integrare socială a tinerilor, identificarea problemelor de participare a tinerilor,dezvoltare instituțională.

Responsabilități :

Echipa de traineri va fi responsabilă pentru:

– Elaborarea conceptului și agendei evenimentului, care va include exerciții și activități educaționale dinamice

– Oferirea materialelor informaționale și de suport în limba română și rusă

– Elaborarea raportului de eveniment în limba engleză.

Cerințe  de calificare:

– Cel puțin 3 ani de experiență de lucru în domeniul educației non formale și și participarea tinerilor; 

– Experiență în livrarea programelor de training pentru tineri;

– Experiență pozitivă de colaborare cu instituții non-guvernamentale de tineret;

– Cunoașterea limbii române și ruse la nivel avansat. 

– Perioada de desfășurare programului de traininguri va avea loc în perioada 21 noiembrie – 4 decembrie (dățile stabilite vor fi anunțate grupului de experți selectat)

Potențialii candidați sunt rugați să expedieze următoarele documente:

– Portofoliul companiei;

– CV-urile membrilor echipei de traineri; 

– O scurtă viziune asupra conceptului training-ului și o propunere preliminară de agendă; 

– Oferta financiară în LEI. 

Dosarul va fi expediat prin e-mail la adresa: corespondenta@cntm.md cu indicarea în linia de subiect ”Concurs de selectare traineri_programul de instruiri 5”.

Termen limită de expediere a dosarului: 17 noiembrie 2022.

Doar candidații selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

Pentru informații suplimentare puteți contacta Coordonatoarea proiectului, Mihaela Borcoi-Frosineac la tel: 079045992 sau e-mail: mihaela.frosineac@cntm.md


telegram