AO Centrul de Drept al Avocatilor angajeaza specialist relatii internationaleFuncția anunțată: Specialist Relații Internaționale

Locul: mun. Chișinău

Solicitant: ONG ”Centrul de Drept al Avocaților” (CDA).

Tipul de contract: contract de prestări servicii pe termen determinat – 10.11.2022 – 31.12.2022 cu posibilă extindere a acestuia.

Termen limită de aplicare:10.11.2022

Informații generale: În contextul crizei refugiaților CDA a dezvoltat și implementează cu sprijinul UNHCR Programul multilateral de susținere a Guvernului. Ministerului Muncii și Protecției Sociale (MMPS) îi revine un rol-cheie în asistența atât a persoanelor strămutate din Ucraina, cât și a populației autohtone afectată de această criză.

Pentru punerea în aplicare și buna implementare a Proiectului și, reieșind din necesitățile stringente, MMPS a solicitat includerea în cadrul UI a unui specialist Relații Internaționale.

Specialistul Relații Internaționale va avea următoarele atribuții:

 • Asigurarea cooperării cu partenerii externi a căror strategie este de a acorda suport în gestionarea crizei refugiaților;
 • Menținerea permanentă a legăturii cu partenerii externi pentru a asigura buna desfășurare a colaborării cu MMPS;
 • Dezvoltarea matricei partenerilor de dezvoltare și a donatorilor pe segmentul asistență socială în parteneriat sau în beneficiul MMPS;
 • Cooperarea și asigurarea comunicării cu partenerii de dezvoltare pe segmentul implementării acțiunilor proiectului;
 • Întocmirea documentelor de cooperare – memorandumuri, acorduri, protocoale;
 • Pregătirea protocolară către semnare pentru MMPS, inclusiv asistarea MMPS la negocierea documentelor de cooperare;
 • Organizarea, coordonarea și participarea la desfășurarea activităților de negociere, definitivare, semnare și promovare a documentelor de cooperare încheiate;
 • Identificarea potențialilor parteneri interni și externi și examinarea posibilităților și modalităților de cooperare cu aceștea;
 • Facilitarea dialogului cu donatorii și stabilirea acordurilor de colaborare pe domeniul asistență socială;
 • Ducerea evidenței Registrului cu privire la necesitățile de asistență și actualizarea acestuia;
 • Participarea la ședințele aferente Proiectului întru asigurarea unei monitorizări eficiente;
 • Elaborarea rapoartelor, notelor informative și proceselor verbale privind realizarea acordurilor și a memorandumurilor cu privire la gestionarea crizei refugiaților;
 • Asigurarea examinării și pregătirii răspunsurilor la solicitările parvenite în contextul crizei și coordonarea cu subdiviziunile de profil a MMPS.

Calificare și experiență:

 • Studii de master în drept, specializare drept internațional;
 • Experiență de cel puțin 5 ani de lucru în domeniul elaborării, implementării și analizei a acordurilor, memorandumurilor, strategiilor de dezvoltare, a planurilor de acțiuni;
 • Cunoașterea fluentă a limbilor română și engleză;;
 • Profesionalism, punctualitate;
 • Abilități analitice, capacitatea de a sinteza și a prezenta cu claritate procesele și aspectele complexe;
 • Abilități de scriere și comunicare eficientă;
 • Capacitatea de rezistență la stres.

Aplicarea la concurs:

Persoanele interesate vor depune un CV pe adresa: law-center@cda.md

 

Articol adaugat de: CDA
Alte articole de la acest autor: