BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert consultant responsabil de supraveghere bancară continuăCerințe minime obligatorii pentru candidați:

1) Studii şi experiență:

      - Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare, pentru studiile obţinute în Republica Moldova; Persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective; Studiile de masterat sau alte calificări superioare în domeniile menționate constituie un avantaj;;

      - Stagiul în domeniul financiar-bancar nu mai puțin de patru ani;

      - Cunoașterea cadrului de supraveghere bancară din Republica Moldova;

      - Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații;

      - Cunoașterea limbii române - fluent și a limbii engleze - nivel intermediar;

      - Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office.

2) Competente comportamentale:

- Orientare către performanță;

- Comunicare eficientă;

- Cooperare;

- Integritate organizațională;

- Gândire conceptuală.

Principalele atribuții ale expertului consultant al Direcției supraveghere continuă, Departamentul supraveghere bancară;

 1. Instruiește și ghidează activitatea echipei responsabile de bancă;
 2. Asigură schimbul de cunoștințe și experiență cu membrii echipei responsabile de bancă;
 3. Elaborarea rapoartelor privind evaluarea activității băncilor conform prevederilor Metodologiei de supraveghere și evaluare a activității băncilor;
 4. Monitorizarea profilului de risc al băncilor, inclusiv supravegherea riscului de credit prin monitorizarea portofoliilor băncilor;
 5. Procesarea, monitorizarea și analiza informației obținute de la bănci sub formă de rapoarte;
 6. Evaluarea situației financiare a băncilor/sectorului bancar;
 7. Examinarea și analiza rapoartelor auditului extern efectuat în bănci;
 8. Identificarea și evaluarea riscurilor în activitatea băncilor prin monitorizarea lichidității şi valorii depozitelor în baza rapoartelor zilnice prezentate de către bănci;
 9. Evaluarea planurilor de redresare prezentate de bănci;
 10. Alte atribuții conform fișei postului.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 22 noiembrie 2022.

!Depunerea CV-ului: În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

Recomandăm studierea bibliografiei recomandate înainte de a fi invitat la concurs:

TEMATICA

- Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a Moldovei;

- Cadrul legal al activității bancare în Republica Moldova;

- Riscurile specifice și Profilul de risc al băncilor.

BIBLIOGRAFIA

 1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
 2. Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017;
 3. Legea privind redresarea și rezoluția băncilor nr. 232 din 03.10.2016;
 4. Regulamentul privind cadrul de administrare a activității băncilor, aprobat prin HCE al BNM nr. 322 din 20.12.2018;
 5. Regulamentul cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale, aprobat prin HCA al BNM nr.231 din 27.10.2011;
 6. Regulamentul cu privire la lichiditatea băncii, aprobat de CA al BNM, proces - verbal nr. 28 din 08.08.1997;
 7. Metodologia de supraveghere și evaluare a activității băncilor (SREP).

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0