ToR - Expert în comunicare (MMPS)Articol adaugat de: social gov md

Termeni de referință

pentru poziția de expert în comunicare (1.6.4)

 

 Poziția – expert în comunicare.

 Tipul contractului - prestări servicii. Remunerare – 30 000 lei (brut).

Perioada  – septembrie 2022 - septembrie 2023.

 

Locația – Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

 

Scop: angajarea unui expert în comunicare pentru asigurarea informării continue a societății privind activitatea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, inclusiv pe marginea acțiunilor întreprinse de minister prin prisma Memorandumului de Înțelegere MMPS - UNICEF (2022) cu privire la acordarea asistenței tehnice pentru consolidarea sistemului de protecție a copilului, inclusiv serviciilor sociale, precum și Planul de acțiuni al MMPS și UNICEF pentru perioada septembrie 2022 - septembrie 2023.

Atribuții:

 • promovarea inițiativelor și politicilor Ministerului Muncii și Protecției Sociale, lansate în conformitate cu Programul de activitate al Ministerului și Guvernului, precum și alte documente strategice naționale:
 • Elaborarea Strategiei de comunicare și a Planului de acțiuni privind promovarea Programului Național pentru Protecția Copilului pe anii 2022-2026;
 • Planificarea și realizarea acțiunilor de comunicare în contextul informării populației despre Programul Național pentru Protecția Copilului pe anii 2022-2026, precum și despre inițiativele și politicile Ministerului Muncii și Protecției Sociale (MMPS);
 • Elaborarea de materiale informative, video/audio, infografice, pliante etc privind informarea populației despre Programul Național pentru Protecția Copilului pe anii 2022-2026, precum și despre inițiativele și politicile Ministerului Muncii și Protecției Sociale;
 • Acordarea de sprijin în planificarea și desfășurarea campaniilor de comunicare ale MMPS și elaborarea mesajelor-cheie, organizarea de evenimente/conferințe/briefing-uri;
 • Dezvoltarea mecanismelor de monitorizare a cunoștințelor populației despre măsurile de protecție a copilului prevăzute de Programul Național pentru Protecția Copilului pe anii 2022-2026 și a imaginii MMPS în contextul inițiativelor și măsurilor promovate.

Responsabilități:

 • Exercitarea atribuţiilor în strictă conformitate cu cerințele poziției de expert și cadrul normativ;
 • Organizarea raţională a activităţilor sale conform priorităților subdiviziunii de profil din cadrul MMPS;
 • Asigurarea calității materialelor elaborate și campaniilor de informare desfășurate şi realizarea lor în termenele solicitate;

Cerinţe faţă de expert:

 

Deține cetățenia Republicii Moldova.

 

Studii: superioare complete în domeniul comunicării și relațiilor publice/ jurnalism, al dreptului, științelor sociale, administrației publice și alte domenii conexe.

Experienţă profesională: minim 3 ani în domeniul în domeniul comunicării și relațiilor publice/ jurnalism (avantaj), asistenţei sociale, drepturilor omului, administrației publice, economiei.

 

Cunoştinţe:

 • cunoașterea instituțiilor de mass-media din Republica Moldova;
 • aplicarea tehnicilor de comunicare cu mass-media;
 • cunoașterea avansată a limbii române, limbii ruse și la nivel conversațional a limbii engleze (avantaj).

 

Abilități: de planificare și implementare eficientă a activităților (organizare, coordonare, monitorizare, evaluare și control), analiză și sinteză, comunicare și facilitare, lucru în echipă, de operare a programelor informaționale.

Depunerea dosarului:

 • Termenul limită de depunere a actelor este 13 noiembrie 2022, inclusiv.
 • Dosarului complet va conține Curriculum Vitae (CV), scrisoare de intenție, copie buletin de identitate, 2-3 referințe privind angajatorii/coordonatorii precedenți (nume, prenume, funcție, telefon, e-mail actual)
 • Dosarele complete (cu mențiunea - Expert 1.6.4) se vor depune personal sau prin email la Ministerul Muncii și Protecției Sociale (str. V. Alecsandri 2, et. 1, bir. 127), email: martin@social.gov.md, andrei.leu@social.gov.md și diana.blanaru@social.gov.md.
 • Doar candidații selectați vor fi contactați și invitați la interviu.

telegram