AO „Laolaltă” și Centru Comunitar CC151 angajează Social Media Marketer - copywriterAO „Laolaltă” și Centru Comunitar CC151 angajează Social Media Marketer - copywriter.

„Laolaltă” este asociația obștească fondată în 2020 din membrii Inițiativei „Împreună Împotriva Covid-19”. Misiunea organizației este să contribuie la dezvoltarea mediului de voluntariat, prin promovarea spiritului civic, empatiei și solidarității în societate, în care fiecare persoană se poate implica și contribui la dezvoltarea comunității sale.

Despre Centru Comunitar

Cu suportul UNHCR lansăm Centrul Comunitar - un spațiu prietenos și sigur pentru femei, care oferă șanse egale prin sprijinirea și oferirea unei platforme de implicare, dezvoltare și creștere într-un mediu nediscriminatoriu.

Despre job

Căutăm persoane care împărtășesc valorile noastre și care vor contribui la dezvoltarea inițiativei. Fiecare viitor/oare angajat/ă va trebui să semneze Codul de Etică care, în primul rând prevede, tratarea refugiatelor și refugiaților cu demnitate, respect, empatie și grijă. Înțelegând că refugiata/refugiatul e în primul rând un om într-o situație extrem de dificilă și nu reprezentantul unui grup etnic, social, etc. 

Sarcini și responsabilități

 

 • Crearea materialelor informative și de comunicare cu privire la misiunea organizației, activitățile sale specifice (broșuri, pliante, website etc.).
 • Asigură elaborarea de articole (scrise, video) și publicarea lor pe site-ul organizației, pagina de Facebook, Instagram, YouTube etc.
 • Inițierea unor campanii de sensibilizare a populației locale cu privire la diferite probleme sociale și inițiative civice.
 • Elaborează și monitorizează mesajele și informațiile despre organizația și programele noastre.

 

Cerințe

 • Studii superioare în jurnalism, comunicare sau în alte domenii conexe;
 • Experiență în domeniul relații publice și comunicare;
 • Cunoașterea instrumentelor digitale precum Word, Excel, Access, Power Point; inDesign, Photoshop, editare foto/video, abilități avansate de navigare pe Internet, operare cu instrumente pentru dezvoltarea de materiale de PR (infografice, spoturi video, newsletters etc.), experiență în gestionarea paginilor web pe platforma Wordpress;
 • Cunoașterea limbilor română, rusă și engleză la nivel înalt. Cunoașterea limbii ucrainene va fi un atu.

 

Ce oferim

 • Regim de lucru hibrid (la birou sau de acasă), cu ore flexibile și autonomie;
 • Salariu motivant;
 • Un mediu prietenos de lucru cu o echipă multidisciplinară;
 • Activități de teambuilding.

Tipul de activitate: Part-time sau Full-time

Perioada de angajare: 3 luni cu posibilitatea de extentindere a termenului

Disponibilitatea postului: Octombrie 2022

Dosarul de aplicare trebuie să conțină:

 • CV-ul (de maxim două pagini)
 • Scrisoare de motivare (de maxim o pagină).
 • Numele la două persoane pentru recomandări.

 

Transmite dosarul de aplicare până pe 05/10/2022, ora 17:00  pe adresa //ao.laolalta@gmail.com.">ao.laolalta@gmail.com., cu titlul ”Concurs Social Media Marketer”.

Datele personale vor fi procesate de AO „Laolaltă” doar pentru scopuri de angajare.Общественная Организация “Laolalta” была основанна в 2020 году участниками инициативы “Вместе против Covid - 19”. Задача организации - способствовать формированию волонтерской среды посредством развития гражданского духа, эмпатии и солидарности. Общество в котором каждый человек может принять участие и внести свой вклад, таким образом развивая своё сообщество.

 

Вкратце о деятельности нашего Общественного Центра

Открытие Общественного Центра состоиться при содействии “УВКБ ООН”. Это будет дружное и безопасное пространство для женщин, которое предполагает поддержку и предоставления платформы для участия, взаимодействия, развития и роста в равной и недискриминационной среде.

 

О вакансии

Мы в поиске людей которые разделяют наши ценности и будут способствовать развитию инициативы. Каждый будущий/шая сотрудник/ца должен будет подписать Кодекс Этики который в первую очередь предусматривает достойное, уважительное, эмпатийное и заботливое обращение к беженцам или беженкам. Должно присутствовать понимание того что беженец либо беженка, в первую очередь человек находящийся в крайне тяжёлом положении, а не представитель/ница этнической, социальной или любой другой группы.

 

Задачи и обязанности

 • Создание информационно - коммуникационных материалов о задачах организации и ее специфике деятельности (брощюры, листовки, вебсайт и т.п.).
 • Обеспечение разработки статей (письменных и видео) а также их размещение на сайте организации, страничке в Facebook, Instagram, YouTube и т.д.
 • Инициирование кампаний по повышению чуствительности и осведомленности местного населения по вопросам беженцев.
 • Разработка и мониторизация информаций/сообщений о наших программах и об организации в целом.

 

Требования к кандидатам

 • Высшее образование в области журналистики, коммуникации или других смежных областях;
 • Опыт работы в сфере связей с общественностью и коммуникаций;
 • Знание цифровых инструментов таких как Word, Excel, Access, Power Point, inDesign, Photoshop, фото/видеомонтаж, продвинутые навыки работы в Интернете, работа с инструментами разработки PR - материалов (инфографика, видеоролики, рассылки и т.д.), опыт ведения веб - страниц на платформе Wordpress;
 • Высокий уровень знания румынского, русского и английского языка. Знание украинского языка будет преимуществом.

 

Наше предложения

 • Гибридный режим работы (офис или дом), гибкий график и автономия;
 • Мотивирующая заработная плата;
 • Дружелюбная рабочая среда с многопрофильной командой;
 • Мероприятия по тимбилдингу.

 

Тип деятельности: Неполный или полный рабочий день

Срок трудоустройства: 3 месяца с возможностью продления

Начало действия трудового договора: Июнь 2022

 

Файл приложения должен содержать: 

 • CV (максимум 2 страницы)
 • Сопроводительное письмо (максимум 1 страница)
 • Имена двух людей для рекомендаций.

 

Файл заявки отправить до 08/06/2022, 17:00, по электронному адресу ao.laolalta@gmail.com, с пометкой Конкурс “Координатор по Коммуникации”

 

Персональные данные будут обрабатываться Общественной Организацией “Laolalta” только в целях трудоустройства. 


telegram