BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal responsabil de securitatea informațieiObiectivele postului:

- exercită funcția de supraveghere TIC și a securității informației în cadrul băncilor licenţiate și prestatorilor de servicii de plată;

- implementareză și gestionează Securitatea Informației în cadrul BNM ;

 

Cerințe minime obligatorii:

  1. Studii superioare în Tehnologiilor informaționale sau securitatea informației; Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.
  2. Experienţă de minim 3 ani în domeniul tehnologiilor informaționale, securității informației sau auditul sistemelor informaționale;
  3. Cunoştinţe ale sau în domeniul tehnologiilor informaționale, auditului TIC și securității informației;
  4. Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze la nivel cel puțin intermediar;
  5. Alte abilități și atitudini: conduită morală şi profesională înaltă, integritate, inițiativă și responsabilitate, lucru în echipă, capacitate de însușire rapidă a metodelor noi de lucru organizare, responsabilitate, tendință de dezvoltare profesională continuă.

Principalele atribuții funcţionale:

  1. Supraveghere TIC și a Securității informației în cadrul băncilor licenţiate și prestatorilor de servicii de plată
  2. Exercitarea cu și fără supervizare a analizei riscurilor de securitate pentru procesele critice în cadrul BNM
  3. Monitorizarea resurselor critice ale BNM din punct de vedere a securității informației, identificarea amenințărilor și vulnerabilităților
  4. Selectarea și implementarea măsurilor de control adecvate aferent riscurilor de securitate identificate
  5. Investigarea incidentelor de securitate a informației în cadrul BNM și a băncilor licențiate

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 19 octombrie 2022.

!Depunerea CV-ului:  Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0


telegram