ERIM anunță concurs de selectare a unei companii sau consultant/e în comunicare și colectare de fonduri (fundraising)

DESPRE NOI

IREX Europe, activând sub marca operațională Equal Rights and Independent Media (ERIM), este o organizație non-profit cu sediul în Lyon, Franța. Echipa noastră dezvoltă și susține programe inovatoare pentru a promova drepturile omului și a consolida mass-media independentă și educația mediatică. Parteneriatele cu organizațiile locale reprezintă o componentă importantă a activității ERIM care are scopul să contribuie la consolidarea capacităților societății civile, susținerea instituțiilor durabile precum și la sporirea procesului de democratizare prin instruire, parteneriate, educație, cercetare și programe de granturi.

„Dezvoltarea capacităților organizațiilor societății civile” este un proiect regional implementat de ERIM și finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul își propune să consolideze organizațiile societății civile și să contribuie la sporirea capacităților lor operaționale și organizaționale.

 

DESPRE OPORTUNITATE

ERIM caută o companie cu experiență sau consultant/ă cu sediul în Moldova care va oferi suport organizațiilor societății civile (OSC) selectate în cadrul programului ERIM de consolidare a capacităților. Suportul oferit va include instruire și ghidare în comunicare externă și colectare de fonduri, inclusiv prin elaborarea planurilor individuale de acțiune. Compania sau consultantul/a pot fi stabiliți/te oriunde în Moldova, însă pot fi necesare deplasări pe întregul teritoriu al Republicii Moldova pentru a oferi servicii de consultanță/instruire organizațiilor beneficiare. 

 

Responsabilitățile și sarcinile companiei / consultantului/ei vor include, dar nu se vor limita la:

Comunicare externă

- Organizarea instruirilor pentru OSC-urile selectate în domeniul comunicării externe;

- Elaborarea unui plan operațional pentru comunicare externă, inclusiv bugetul de implementare. Planul operațional de comunicare va fi în linie atât cu strategia, cât și cu activitățile/proiectele organizației;

- Oferirea de suport organizației (după caz organizațiilor) în actualizarea site-ului web: de ex. suport în dezvoltarea Termenilor de Referință și a cerințelor tehnice pentru dezvoltarea site-ului web; suport în procesul de selecție/evaluare a furnizorului și în cadrul întâlnirilor explicative cu furnizorul selectat; etc.;

- Orice alt sprijin relevant în domeniul comunicării externe.

 

Colectare de fonduri (fundraising)

- Organizarea instruirilor pentru OSC-urile selectate în domeniul colectării de fonduri;

- Elaborarea unui plan de acțiune pentru colectare de fonduri, inclusiv bugetul de implementare, care va include evaluarea riscurilor pentru fiecare acțiune de colectare de fonduri. Planul de colectare de fonduri va fi în linie atât cu strategia, cât și cu activitățile/proiectele organizației;

- Orice alt tip de suport relevant în domeniul colectării de fonduri.

 

Persoanele interesate pot aplica pentru o singură componentă (colectare de fonduri sau comunicare externă) sau pentru ambele. Aplicațiile colective sunt, de asemenea, acceptate.

 

Livrabile:

- Raport narativ cu privire la instruirile oferite, inclusiv formulare de evaluare;

- Planul(urile) elaborat(e) pentru colectare de fonduri/comunicare externă care vor include planul operațional/de implementare;

- Raport final privind procesul de conlucrare, inclusiv privind consultările cu părțile interesate și atelierele/instruirile organizate.

Este important de menționat că întregul proces de dezvoltare și validare a livrabilelor enumerate mai sus va implica sesiuni consultative, întruniri cu părțile interesate, astfel asigurând un proces de lucru participativ. 

 

Criterii de selecție:

- Studii superioare (licență/masterat) într-un domeniu relevant și/sau combinația echivalentă de studii și experiență profesională;

- Experiență de cel puțin cinci ani în comunicare și/sau colectare de fonduri;

- Abilități în facilitarea atelierelor/grupurilor de lucru;

- Prezentarea dovezilor de sarcini similare întreprinse anterior;

- Cunoașterea sectorului organizațiilor societății civile din Republica Moldova;

- Abilitatea de a lucra în mod independent și conform unui program flexibil;

- Cunoașterea avansată a limbii române, abilități excelente de comunicare;

- Cunoașterea limbii ruse și / sau engleze va constitui un avantaj, dar nu este esențială.

 

Este important ca compania sau consultantul/a să aibă o atitudine tolerantă și deschisă față de toate grupurile sociale și să nu discrimineze, indiferent de sexul, orientarea sexuală, vârsta, etnia, sănătatea și alte identități/caracteristici ale persoanelor și grupurilor. ERIM promovează și susține toleranța, respectul și egalitatea.

 

Termeni și condiții de activitate

Compania sau consultantul/a va fi contractat/ă prin contract de prestare servicii.

Pachetul de aplicație va include următoarele:

       - CV-ul actualizat;

       - exemple de sarcini similare întreprinse anterior;

       - propunerea unui plan de lucru;

       - rata zilnică pentru fiecare sarcină/activitate specifică.

  

CUM POȚI APLICA

Cererile pot fi depuse până la 4 aprilie 2021, ora 23:59, fusul orar al Republicii Moldova, în română, rusă sau engleză, la următoarea adresă de e-mail: moldova-csocd@erim.ngo. Vă rugăm să menționați „Comunicare - CSO CD” sau „Fundraising - CSO CD” sau, după caz, ambele opțiuni în subiectul email-ului.

Cererile trimise după termenul limită sau incomplete nu vor fi luate în considerare. Candidaturile preselectate vor fi contactate pentru interviu. 


Distribuie prietenilor:Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.