Termen extins: Anunț pentru selectarea unui consultant în domeniul elaborării politicilor publice de sănătate

Distribuie prietenilor:HelpAge International Moldova anunță selectarea unui consultant în domeniul elaborării politicilor publice de sănătate, care va fi implicat în procesul de elaborare a proiectului Strategiei Naționale de Sănătate 2030, pentru asigurarea răspunsului acțiunilor strategice ale politicii naționale de sănătate față de necesitățile medicale și de îngrijire a persoanelor vârstnice

 

Funcția anunțată: Consultant în elaborare politici publice în domeniul sănătății

Servicii solicitate: Consultanță în procesul de elaborare a proiectului Strategiei Naționale de Sănătate 2030, cu focus asupra necesităților persoanelor vârstnice

Locul: Moldova, Chișinău

Solicitant (angajator): HelpAge International, Moldova

Tipul de contract: Contract de prestare servicii pe durată determinată

Perioada de lucru estimată: noiembrie 2020 – ianuarie 2021 (estimativ 15 zile de consultanță)

Termen limită pentru aplicare: 18 noiembrie 2020, ora 12:00

 

Context:

În Republica Moldova, la începutul anului 2020, locuiau 574,9 mii persoane în vârstă de 60 ani şi peste, ceea ce constituie 21,8% din numărul total al populației cu reședință obișnuită. Din numărul total al vârstnicilor, circa 60% erau femei, fiecare a treia persoană era între 60-64 ani, iar 10,9% constituiau persoanele care au depășit vârsta de 80 ani. La nivel global, fiecare a 11-a persoană are vârsta de 65 ani și peste (9%), iar, până în anul 2050, se estimează că fiecare a șasea persoană va avea această vârstă (16%).

În perioada septembrie-decembrie 2020, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a inițiat procesul de elaborare a proiectului Strategiei Naționale de Sănătate 2030 (în continuare, SNS 2030), document de politică publică de planificare strategică umbrelă pentru domeniul de sănătate, în contextul dezvoltării și consolidării cadrului de planificare strategică sectorial aferent implementării Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 2030”.

În contextul provocărilor apărute pe fondul îmbătrânirii demografice din Republica Moldova, abordarea necesităților specifice ale persoanelor vârstnice și integrarea acestora, în special în orientările strategice ale politicilor de sănătate, rămâne a fi o sarcină importantă pentru factorii de decizie. Reieșind din angajamentele asumate prin aprobarea Programului pentru integrarea problemelor îmbătrânirii în politici, dar și acțiunile Planului de acțiuni privind implementarea principiului îmbătrânirii active (2018-2021), asigurarea calităţii vieţii la toate vârstele şi menţinerea traiului independent, inclusiv a sănătății şi a bunăstării, este unul dintre obiectivele stabilite la nivel național, de care trebuie să țină cont procesul de elaborare a proiectului SNS 2030.

Pentru asigurarea integrării în proiectul SNS 2030 a recomandărilor privind îmbunătățirea accesului și serviciilor de sănătate, reieșind din necesitățile medicale și de îngrijire specifice persoanelor vârstnice, HelpAge International Moldova anunță concurs pentru selectarea unui consultant în domeniul elaborării politicilor publice de sănătate.

Activitatea este realizată de HelpAge International Moldova şi Platforma pentru Îmbătrânire Activă, în cadrul proiectului „Integrarea îmbătrânirii active în politicile publice în Republica Moldova”, cu suportul Fundaţiei Est-Europene, în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) şi Suedia.

Sarcinile consultantului:

 1. Acordarea suportului consultativ și asistență tehnică echipei elaboratorilor proiectului SNS 2030, pentru asigurarea integrării recomandărilor privind îmbunătățirea accesului și serviciilor de sănătate, reieșind din necesitățile medicale și de îngrijire specifice persoanelor vârstnice;
 2. Formularea recomandărilor pentru asigurarea răspunsului acțiunilor strategice ale politicilor de sănătate față de necesitățile medicale și de îngrijire a persoanelor vârstnice, ajustate la standardele internaționale de calitate privind îmbunătățirea accesului și serviciilor de sănătate pentru femeile și bărbații vârstnici (Notă analitică privind integrarea necesităților persoanelor vârstnice în proiectul SNS 2030).
 3. Prezentarea unui raport de activitate care să reflecte gradul de integrare a recomandărilor propuse în proiectul aprobat al SNS 2030.

 

Cerințe față de candidați:

 • Studii universitare și post-universitare în domeniul medical și/sau juridic (management în sănătate);
 • Cel puțin 5 ani de experiență profesională la nivel național și/sau internațional în domeniul elaborării, implementării, monitorizării și evaluării politicilor de sănătate;
 • Cunoașterea cadrului legal în domeniul sănătății publice și programelor naționale de sănătate, dar și a recomandărilor, standardelor și practicilor internaționale privind cerințele și necesitățile medicale și de îngrijire a persoanelor vârstnice;
 • Experiență în prestarea serviciilor de consultanță și asistență tehnică în domeniul sănătăţii publice la solicitarea diferitor instituţii şi structuri naţionale şi internaţionale, pentru dezvoltarea politicilor, strategiilor şi programelor existente de sănătate;
 • Experiență în colaborarea cu OSC și APC;
 • Abilități avansate de comunicare și interpersonale;
 • Capacități bune de analiză și documentare;
 • Capacitate de a lucra în echipă și individual.

Dosarul de aplicare la concurs va conţine: 

 • CV-ul actualizat, cu mențiunea serviciilor de consultanță și asistență tehnică prestate în domeniul elaborării politicilor publice de sănătate, și o scurtă viziune cu privire la realizarea sarcinilor propuse;
 • Oferta financiară pentru prestarea serviciilor (în lei moldovenești per zi/net);
 • Orice alte materiale relevante (link-uri la publicații, scrisori de recomandare, documente de politici elaborate).

 

Candidații vor expedia dosarele la adresa de e-mail: cristina.railean@helpage.org, cu mențiunea „Concurs consultant elaborare politici publice de sănătate”, până la data de 18 noiembrie 2020, ora 12:00. Detalii suplimentare la numărul de telefon +373 69 628461 sau la adresa de email menționată mai sus.

Pentru interviu vor fi contactați doar candidații care vor corespunde cerințelor de calificare.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.