Devino susținător al portalului
Become a Patron!

AO „Părinți Solidari” contractează expert pentru analiza cadrului legal și normativ aferent procesului bugetar în domeniul educaționalLocație: Chișinău, Republica Moldova
Termenul limită de înscriere: 11/04/2021

1. CONTEXTUL
AO „Părinți Solidari” este o organizație care reprezintă interesele părinților și militează pentru asigurarea accesului echitabil la servicii educaționale de calitate pentru copii, prin dezvoltarea de servicii și elaborarea de politici la nivel local și central în Republica Moldova. AO „Părinți Solidari” are câteva priorități de dezvoltare: dreptul la o educație echitabilă și non-dicriminatorie; asigurarea accesului la un sistem de învățământ integru și fără corupție, creșterea transparenței și eficienței utilizării resurselor bugetare în instituțiile educaționale.
În Republica Moldova, bugetul alocat pentru educație este unul impunător, constituind în anul 2019 - 11,185 mlrd lei, iar în 2020 - 13,004 mlrd lei, ceea ce constituie 17 % din cheltuielile bugetului public național. În pofida faptului că sumele alocate sînt considerabile, o mare parte a instituțiilor de învățământ se află în stare precară, atât ca aspect fizic al instituției, mobilier, teritoriu aferent, cât și la capitolul asigurării cu produse de igienă, materiale didactice, rechizite, jucării, utilaje tehnice. Atât MECC, cât și autoritățile locale nu dispun de o strategie clară, echitabilă și transparentă în procesul de alocare și gestionarea bugetelor pentru instituțiile educaționale și asigurarea priorităților în finanțarea acestora, fapt care permite distribuirea neuniformă a resurselor financiare și bunurilor materiale între instituții, în special, a celor ce sunt gestionate de APL-uri. Politicile publice sectoriale nu includ întotdeauna interesele, perspectivele şi nevoile elevilor/copiilor și sunt pe deseori subfinanțate, implementate circumstanțial şi nu contribuire într-un mod relevant la diminuarea discrepanțelor dintre instituții, fapt cate afectează direct elevii și angajații instituțiilor de învățământ.
În acest context, AO „Părinți Solidari, în cadrul proiectului Educație transparentă și eficientă, realizat cu suportul financiar al AO “Reprezentanța IM Swedish Development Partner”, își propune să realizeze o analiză a cadrului legal și normativ aferent procesului bugetar în domeniul educational, în scopul elaborării propunerilor de îmbunătățire a situației expuse mai sus.

2. SCOPUL
Pentru realizarea unei analize a cadrului legal și normativ aferent procesului bugetar în domeniul educational, și elaborarea recomandărilor pentru îmbunătățirea acestuia, AO „Părinți Solidari” își propune să angajeze un expert independent/organizație pentru perioada aprilie – mai 2021, care va realiza analiza menționată și va elabora un raport în acest sens.
Rapoartele elaborate în urma analizei efectuate vor conține un set de recomandări practice de îmbunătățire a procesului bugetar, pentru a asigura un impact pozitiv sporit asupra persoanelor interesate (părinți, elevi, activiști, reprezentanți ai societăților civile).

3. SARCINILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE EXPERTULUI
În vederea elaborării unui produs cât mai relevant și util, în cadrul procesului de elaborare expertul va avea următoarele responsabilități:
a) va identifica documentele normativ- legislative de o relevanță înaltă pentru procesul bugetar în domeniul educational;
b) va analiza cadrul normativ- legislativ aferent din procesului bugetar în domeniului educational, inclusiv instituțiilor de învățământ general din mun. Chișinău, pentru identificarea neconcordanțelor, lacunelor, punctelor slabe, etc.;
c) va identifica instrumentele și metodele de îmbunătățire/ajustare a cadrului legislative și normative, care pot avea drept rezultat sporirea transparenței și eficienței gestionării resurselor bugetare instituțiilor de învățământ general;
d) va elabora un raport cu minim 5 recomandări de modificări legislative și normative pentru a crește eficiența și corectitudinea distribuirii și utilizării resurselor financiare în domeniul educational în instituțiile de învățământ;

4. TERMENE DE ACTIVITATE
Ofertantul contractat va realiza sarcinile prevăzute mai sus într-un volum de timp de aprox. 7 zile de expertiză pe parcursul lunilor aprilie - mai 2021.

5. PRODUSE
• Raportul asupra analizei efectuate de cu un volum nu mai mic de 10 pag;
• 5 Propuneri detaliate de îmbunătățire a procesului bugetar în domeniul educational;

7. CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI:
 Abilități foarte bune de analiză a cadrului legislative și normativ ce țin de finanțe publice.
 Experiență analizelor bugetare la nivel local și național.
 Cunoașterea specificului sectorului bugetar de stat la nivel național și local;
 Experiență de elaborare și implementare a politicilor în domeniul educațional;
 Cunoașterea limbii române este obligatorie;

8. MODALITATEA DE PARTICIPARE ŞI SELECTARE:
Persoanele interesate trebuie să transmită un dosar, care să conțină:
 CV-ul aplicantului/organizației;
 Scrisoare de motivare
 Linkuri la cercetări și studii anterioare realizate în domeniu;
 Oferta financiară care va include prețul per zi de expertiză, NET, în MDL.

 

Dosarul de aplicare va fi transmis până în data de 11 aprilie 2021, prin e-mail la parintisolidari@gmail.com cu mențiunea „Expert analiza procesului bugetar”. Pentru întrebări de clarificare, vă rugăm să contactați la adresa de e-mail sus-menționată sau la numerele de telefon: 079 660 035 - Revenco Ala, director executiv sau 069907372 - Buliga Angela, asistent proiect.

 


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!
Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman | Constantin Curca | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan