Fundația Est-Europeană - Consultant pentru a susţine Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalității

Pentru a consolida capacitatea Consiliului pentru prevenirea și combaterea discriminării și asigurarea egalității de a-și împărtăși experiența cu instanțele naționale, Fundația Est-Europeană va angaja un consultant care va susţine Consiliul în procesul de aplicare a metodologiei de monitorizare a procedurilor judiciare și identificarea cazurilor de discriminare care necesită amicus curiae.

Domeniul de activitate și responsabilitățile

Consultantul va îndeplini următoarele sarcini:

 • Va oferi suport Consiliului în cartografierea lunară a cauzelor judiciare privind nediscriminarea; 
 • Va propune cazuri prioritare pentru amicus curiae pe baza criteriilor aprobate; 
 • Va elabora schițele amicus curiae pentru cazurile selectate; 
 • Va participa, în funcţie de necesitate, la deliberările interne privind proiectele de amicus curiae;
 • Va facilita feedback-ul de la membri către departamentul responsabil din cadrul Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității .

Livrabile:

(1) Elaborarea a cel puțin 20 de proiecte de amicus curiae în baza criteriilor aprobate. În timpul procesului de identificare a cazurilor prioritare, se va acorda atenție acoperirii echitabile a criteriilor protejate de discriminare și a diferitelor forme de discriminare, inclusiv discriminare directă și indirectă, hărțuire, discurs de ură, instigare la discriminare, segregare, victimizare;

(2) Elaborarea unui raport de evaluare a impactului amicus curiae depuse de Consiliu asupra asupra instanţelor judecătoreşti. 

(3) Prezentarea rezultatele monitorizării în cadrul Conferinței naționale organizate de Consiliu cu scopul de a reflecta impactul cazurilor amicus curiae asupra deciziilor emise de instanţele judecătoreşti.

Consultantul va activa sub supravegherea directă a directorului pentru Dezvoltare, monitorizare și evaluare din cadrul Fundației Est-Europene în strânsă colaborare cu președintele Consiliului pentru prevenirea și combaterea discriminării și asigurarea egalității.

Oferta financiară va fi depusă luând în considerare numărul de zile necesare pentru fiecare livrabil. Oferta va fi depusă în EUR și va include suma brută.

Consultantul va elabora livrabilele în perioada februarie – decembrie 2021 (până la 35 de zile lucrătoare).

Cerințe

 • • Diplomă universitară în drept;
 • • Învățământul postuniversitar / cursuri de specializare  în domeniul drepturilor omului va constitui un avantaj;
 • • Experiență profesională de cel puțin 5 ani în examinarea plângerilor de discriminare și elaborarea de amicus curiae;
 • • Cunoașterea limbii române și ruse.

Solicitantul trebuie să prezinte următoarele documente:

 • • CV care reflectă experiența relevantă a solicitantului cu cel puțin 3 referințe;
 • • Exemple de sarcini similare îndeplinite de solicitant, dacă este cazul;
 • • Scurtă notă metodologică care explică abordarea sarcinilor de realizat;
 • • Buget detaliat pentru livrabilele în EUR (preț total, taxă pe oră). Vă rugăm să indicați valoarea impozabilă a serviciilor de consultanță bugetate!

Criterii de selecție

 • • Calificările și experiența solicitantului în domeniu solicitat (40%);
 • • Calitatea notei metodologice (30%);
 • • Oferta financiară (30%).

Aici puteți accesa caietul de sarcini: https://www.eef.md/index.php?pag=news&id=1026&rid=1570&l=ro 

Procedura de aplicare

Dosarul va fi expediat la adresă de e-mail: concurs@eef.md cu mențiunea „ Consultant pentru Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii” pînă la 29 ianuarie, 2021.

Toate întrebările legate de această sarcină vor fi adresate în scris la adresa andrei.brighidin@eef.md.

Pentru mai multe informații despre Fundația Est-Europeană, vă rugăm să accesați www.eef.md. Numai candidații selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet