Organizația HelpAge International contractează un formator/ o formatoare / o echipă de formatori sau o companie ce va presta servicii de instruire și consultanță privind dezvoltarea activităților generatoare de venituri pentru persoanele în etateOrganizația HelpAge International contractează un formator/ o formatoare / o echipă de formatori sau o companie ce va presta servicii de instruire și consultanță privind dezvoltarea activităților generatoare de venituri pentru persoanele în etate

Servicii solicitate: Servicii livrare instruiri și mentorat privind desfășurarea activităților generatoare de venit, cu pregătirea suportului de curs și a materialelor informaționale aferente pentru 30 - 40 persoane vârstnice.

Locul: Moldova, Chișinău și în alte 3 regiuni cheie din țară.

Solicitant (angajator): HelpAge International, Moldova

Tipul de contract: Contract de prestare servicii pe durată determinată

Perioada de lucru estimată: februarie 2024 - iulie 2025 – numărul total al zilelor de prestare a serviciilor în perioada menționată: 29 zile (5 zile facilitare, 4 zile pregătire și raportare, 20 zile de consultanță / mentorat).

Termen limită pentru depunerea dosarelor: 22 ianuarie 2024, ora 15:00.

La concurs sunt invitați experți, formatori, prestatori de servicii pentru pregătirea și livrarea sesiunilor de instruire pentru grupuri de circa 20 – 30 persoane, reprezentanți ai ONG-urilor în conformitate cu Termenii de Referință.

Doar formatorul / formatoarea / echipa de formatori / compania selectată va fi contactată! Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerație.

 Dosarul poate fi expediat în format electronic la adresa de e-mail officehelpage@gmail.com cu titlu „Concurs prestator de servicii instruire și mentorat activități generatoare de venit” sau pe suport de hârtie prin poștă sau fizic la adresa: AO HelpAge International, Moldova, mun. Chișinău, MD-2005, str. Str. Bănulescu -Bodoni 57/1, of. 431.

Informații suplimentare puteți afla la nr. de tel.: 022 225098, 069989827, persoană de contact Nina Gutu.

Pentru mai multe detalii despre activitatea HelpAge vizitați www.helpage.md

și https://www.facebook.com/HelpAge-International-Moldova-1566466053606733/