A.O. Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs repetat pentru selectarea Directorului executiv/ Directoarei executive

Distribuie prietenilor: 1. Denumirea funcției: Director Executiv/Directoare Executivă a CDF
 1. Angajator: Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor” (CDF) din Moldova este o organizație non-guvernamentală, creată în 2009, în scopul promovării drepturilor omului prin asigurarea faptului că în procesul de elaborare și implementare a legislației se aplică perspectiva de gen. Misiunea CDF este de a contribui la promovarea egalităţii de gen și la prevenirea și combaterea violenței în bază de gen în RM prin sensibilizarea opiniei publice, consolidarea capacităţilor actorilor în domeniu, oferirea serviciilor holistice de asistenţă şi protecţie a femeilor, cercetare și analiză, monitorizare a legislaţiei şi aliniere a acesteia la standarde internaţionale.
 1. Descrierea funcției: Directorul Executiv/Directoarea Executivă a CDF asigură managementul şi implementarea eficientă a tuturor inițiativelor programatice și de dezvoltare instituţională în cadrul CDF și are următoarele atribuții:
 • reprezintă CDF în forurile publice, conferințe, în relațiile cu autoritățile publice, donatorii, etc.;
 • administrează mijloacele financiare ale CDF, definitivează și aprobă propuneri de proiecte către donatori, încheie tranzacții, verifică și autorizează achiziționări și semnează contracte;
 • organizează și dirijează activitatea curentă a CDF și asigură îndeplinirea deciziilor, adoptate de către Consiliul de administrare;
 • asigură gestionarea eficientă și dezvoltarea resurselor umane, inclusiv a plăților salariale, angajarea, demiterea, perfecționarea continuă, evaluarea personalului aflat în subordinea directă a lui/ei, etc.;
 • monitorizează ducerea evidenței contabile, achizițiilor, utilizarea rațională a resurselor CDF și a evidenței statistice în conformitate cu prevederile legislației;
 • coordonează elaborarea Strategiei CDF, a matricei rezultatelor logice; definitivează planul anual de activități în conformitate cu Strategia CDF și planul de monitorizare și evaluare a realizării obiectivelor propuse; etc.

Directorul Executiv/Directoarea Executivă a CDF are următoarele responsabilități:

 • asigură atingerea obiectivelor organizaționale și conceptuale ale CDF în mod eficient şi eficace;
 • asigură consecvență în promovarea valorilor CDF;
 • asigură executarea la timp, în termenele stabilite, calitativ și deplin a atribuţiilor sale evitând activităţile ce ar putea să compromită sau care par să compromită activitatea sa sau profesionalismul;
 • manifestă atitudine responsabilă şi corectă în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
 • asigură veridicitatea, plenitudinea şi integritatea informațiilor privind derularea programelor/proiectelor şi a rapoartelor prezentate donatorilor, partenerilor, altor persoane fizice şi/sau juridice;
 • asigură respectarea politicilor, a standardelor de conduită etică, de securitate informațională; păstrarea confidenţialităţii informaţiei obţinute în procesul de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu;
 • asigură respectarea regulilor de securitate și sănătate în muncă, regulilor de utilizare a proprietății CDF;
 • asigură dezvoltarea profesională continuă pentru menţinerea unui nivel adecvat de competenţă profesională, etc.
 1. Profil, calificări şi deprinderi:

Studii:

 • Studii universitare în domeniul dreptului/științe politice/economie sau alte domenii relevante.
 • Studiile post universitare reprezintă un avantaj.

Experiență:

 • Cunoștințe practice ale lucrului în cadrul organizațiilor neguvernamentale, în managementul organizaţional, al programelor/proiectelor; în domeniul drepturilor omului, violența în familie sau dreptul umanitar; în legislația relevantă drepturilor omului și violenței în familie.
 • Experienţă în muncă cel puţin 10 ani în domeniul drepturilor omului/reformei justiției, experienţă în muncă cel puţin 5 ani în domeniul managementului organizaţiilor, programelor sau proiectelor.

Competențe:

 • Cunoaşterea limbii române, a limbii ruse şi engleze la un nivel înalt;
 • Cunoaşterea calculatorului MS Office la nivel de utilizator;
 • Capacităţi de viziune, management şi leadership, organizare a timpului, lucru în echipă, de comunicare eficientă verbal şi în scris,de colectare, analiză și formulare a concluziilor, de raportare, de concentrare, de prioritizare și realizare a mai multor activități simultan, de lucru într-un mediu multicultural, multietnic cu persoane din diferite medii naționale, culturale și pături sociale.

Directorul Executiv/Directoarea Executivă trebuie să posede următoarele atitudini, nelimitându-se la ele:

 • Integritate, responsabilitate, conduită morală şi profesională înaltă, orientare spre rezultat, receptivitate la idei noi, spirit de iniţiativă, lucru în echipă, disponibilitate la schimbare, creativitate, flexibilitate, obiectivitate, perseverență, punctualitate, atitudine pozitivă și constructivă, tact/diplomaţie şi tendinţă de dezvoltare profesională continuă.
 1. Dosarul candidatului va include:
 • Curriculum vitae;
 • Copia diplomei de studii;
 • Copii ale certificatelor ce confirmă participarea la formarea continuă în domeniu;
 • Scrisoare de intenţie care să includă motivele pentru care aplicantul consideră că el este candidatul potrivit pentru acest post;
 • Date de contact a 2 persoane de referință.
 1. Procedura de aplicare:

Termenul-limită de prezentare a dosarului de aplicare este 18 decembrie 2020, ora 18.00.

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic la adresa office@cdf.md cu mențiunea “Concurs selectare Director Executiv/Directoare Executivă” sau pot fi depuse la adresa: str. M. Kogălniceanu 87, mun. Chișinău. Doar persoanele pre-selectate urmează a fi contactate pentru un interviu.

Informaţii suplimentare le puteţi solicita la numele de telefon: 022 811 999.

NB: Procesul de selectare se va desfășura în conformitate cu politica de resurse umane fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dezabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.

 


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.